• Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (wyd. II zmienione i uzupełnione)

Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka skupia się na tych działaniach, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i jednocześnie podnoszą ich wiarygodność na rynkach finansowych. W książce przedstawione są nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ale szeroko opisane zostały, szczególnie użyteczne dla praktyków gospodarczych, sposoby skutecznego korzystania z rynków finansowych. Szczególnie wartościową częścią książki są przykłady praktycznych doświadczeń zarządzania wartością m.in. w Banku Pekao SA, Grupie Fiat, Grupie Kapitałowej Allianz oraz GE Money. Doświadczenia te zostały opisane przez wybitnych menedż

Podtytuł Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (wyd. II zmienione i uzupełnione)
Autor Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 724
89.00 66.75
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-663-5

Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka skupia się na tych działaniach, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i jednocześnie podnoszą ich wiarygodność na rynkach finansowych. W książce przedstawione są nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ale szeroko opisane zostały, szczególnie użyteczne dla praktyków gospodarczych, sposoby skutecznego korzystania z rynków finansowych. 

Szczególnie wartościową częścią książki są przykłady praktycznych doświadczeń zarządzania wartością m.in. w Banku Pekao SA, Grupie Fiat, Grupie Kapitałowej Allianz oraz GE Money. Doświadczenia te zostały opisane przez wybitnych menedżerów zarządzających tymi podmiotami.
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Niezwykle cennym atutem absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych ubiegających się o pracę jest umiejętność wskazania skutecznych dróg osiągnięcia sukcesu rynkowego przez firmę, w której chcieliby się zatrudnić. Dla kadry menedżerskiej z kolei wartościowe i stymulujące jest poznanie nowych, sprawdzonych koncepcji, metod i narzędzi, które były im nieznane, a mogą być przydatne we współczesnym zarządzaniu ich firmą. Książka Zarządzanie wartością spółki kapitałowej jest taką kompleksową i aktualną platformą wiedzy, która absolwentom każdego kierunku ekonomicznego ułatwia nabycie kompetencji w poszukiwaniu rozwiązań prowadzących do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest również wspólnym językiem integrującym działania wszystkich pracowników firmy.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Recenzowana książka obejmuje całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa i stanowi nie tylko cenny podręcznik dla studentów, ale również kompendium wiedzy dla praktyków gospodarczych, szczególnie kadry menedżerskiej. Przygotowana przez wybitnych specjalistów ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Książka spotka się także, moim zdaniem, z zainteresowaniem osób prowadzących badania naukowe z zakresu mikroekonomii i finansów.
Prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Katarzyna Bachnik
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Stypendystka Fulbrighta. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów i rozdziałów monograficznych z zakresu zarządzania, marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz mediów społecznościowych.

Robert Bęben
Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku obronił w UG pracę doktorską pt. „Segmentacja rynku w budowie strategii marketingowej usług finansowych". Od wielu lat łączy pracę nauczyciela akademickiego z praktyką gospodarczą, specjalizując się w finansowaniu projektów inwestycyjnych.

Jan Krzysztof Bielecki
Uczestnik historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej, wieloletni działacz NSZZ Solidarność, w latach 80. lider demokratycznej opozycji ściśle współpracujący z Lechem Wałęsą. Były Premier RP oraz były minister ds. Integracji Europejskiej. W latach 1993-2003 sprawował funkcję dyrektora wykonawczego w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2003-2010 pełnił funkcję prezesa Banku Pekao S.A., a od marca 2010 roku przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Kawaler Orderu Orła Białego.

Mariusz Chmielewski
Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw. Zainteresowania badawcze to finanse przedsiębiorstw, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie wartością.

Paweł Dangel
Z wykształcenia reżyser teatralny, jednak reżyserowanie sztuk teatralnych zamienił na zarządzanie firmą. W Wielkiej Brytanii rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach. Od 1985 roku przechodził przez kolejne etapy drogi zawodowej jako agent, manager, a następnie dyrektor. Pracował w takich towarzystwach ubezpieczeniowych, jak: Royal Life, Lincoln National i MGM Assurance. W 1994 roku wrócił do Polski, aby założyć Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. W 1997 roku podjął kolejne wyzwanie - stworzenie grupy Allianz, gdzie do 2013 roku był prezesem Zarządu.

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN od 2008 roku. Odpowiada za realizację strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego. Absolwent Politechniki Łódzkiej, posiada tytuł brytyjskiego biegłego rewidenta ACCA.

Mariusz Karpiński
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1988-1992 pracownik naukowy Katedry Finansów UG. Od 1991 roku związany zawodowo z sektorem bankowym jako prezes zarządu Solidarność Chase Banku, GE Capital Banku, GE Money Banku i Meritum Banku. Piastując w latach 1995-2007 funkcję prezesa był najdłużej urzędującym prezesem banku w historii koncernu General Electric i jednym z najdłużej piastujących tę funkcję prezesów banków w Polsce.

Stanisław Kasiewicz
Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz oceną skutków ekonomiczno-społecznych regulacji. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Aktualnie pracuje na SGH w Instytucie Finansowania Korporacji i Inwestycji i jest sekretarzem naukowym Zakładu ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego w Warszawskim Instytucie Bankowości. Jest członkiem Rady Programowej Kwartalnika - Finansowanie nieruchomości i członkiem Rady Programowej Kwartalnika KNoP. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych. W 2006 roku za osiągnięcia w dziedzinie Zarządzania Finansami uzyskał nagrodę Beta.

Błażej Lepczyński
Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Do czerwca 2014 roku Dyrektor Obszaru „Bankowość i Rynki Finansowe" w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od lipca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Analiz i Ratingu S.A. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych i artykułów publicystycznych z zakresu bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem.

Adam Maciejewski
Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Swoją karierę związał głównie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zaczynał jako specjalista od nadzoru notowań, a zakończył jako Prezes Zarządu. Członek wielu rad nadzorczych, także poza Polską, oraz Rady Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Zaangażowany w działalność edukacyjną oraz społeczną.

Michael Müller
Urodził się w Niemczech, tam też skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Mannheim. Od początku swojej kariery zawodowej - czyli od 1983 roku - pracuje w ubezpieczeniach. Zarządzał finansami i międzynarodowym controllingiem w AXA-Colonia, następnie w firmie R+V Versicherung AG był prokurentem i szefem międzynarodowego departamentu ubezpieczeń. Od 1997 roku pracuje już stale na polskim rynku w zarządach różnych spółek, gdzie jest odpowiedzialny za finanse i informatykę. Od roku 2001 do 2013 był wiceprezesem i Chief Operating Officer spółek TUiR Allianz Polska i TUiR Allianz Życie.

Andrzej S. Nartowski
Do lipca 2014 roku Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Corporate Governance. Prawnik z doświadczeniem w organach spółek handlowych, specjalista prawa spółek.

Piotr Nowak
Absolwent Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Współautor podręczników z zakresu bankowości i finansów oraz opracowań analitycznych poświęconych perspektywom rozwoju rynku kredytowego. Praktyk gospodarczy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych w spółkach kapitałowych.

Enrico Pavoni
Od 1978 roku reprezentował firmę FIAT w Polsce. Był Dyrektorem Przedstawicielstwa FIAT w Polsce, od 1995 roku był Prezesem Zarządu FIAT Polska Sp. z o.o. reprezentującej Grupę FIAT w Polsce. W ramach kompetencji powierzonych przez Fiat S.p.A. koordynował i nadzorował wszelkie przedsięwzięcia Grupy podejmowane w Polsce. Od 2002 roku był Prezesem Zarządu FIAT AUTO POLAND SA. Był członkiem Rady Powierniczej Akademii im. Leona Koźmińskiego i Konwentu Politechniki Warszawskiej. Zmarł 21 października 2012 roku.

Leszek Pawłowicz
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek rad nadzorczych Banku Pekao S.A., PKN Orlen S.A. i Best S.A. Autor licznych publikacji z zakresu finansów, bankowości i zarządzania wartością przedsiębiorstw. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Marta Penczar
Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Od lipca 2014 roku Dyrektor Obszaru „Bankowość i Rynki Finansowe" w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie m.in. koordynuje badania dotyczące bankowości korporacyjnej. Autorka publikacji z zakresu bankowości, integracji i rozwoju rynków finansowych.

Marcin Pęksyk
Wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku oraz Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną Nr 5: Wycena Przedsiębiorstw dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Joanna Pioch
Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania wartością przedsiębiorstw, polityki dywidendy, corporate governance oraz pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego. Posiada doświadczenie w proponowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań finansowych na potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Joanna Próchniak
Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego. Głównie zainteresowania naukowe to: finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem: kredytu bankowego, poręczeń kredytowych, środków strukturalnych, Business Angels, funduszy typu Venture Capital i rynku kapitałowego, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa oraz procesy transgranicznego outsourcingu działalności przedsiębiorstw (offshoring).

Michał Romanowski
Profesor nauk prawnych, adwokat i radca prawny w kancelarii Romanowski i Wspólnicy, wykładowca prawa cywilnego, handlowego i prawa rynku kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 roku członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, a w jej ramach przewodniczący licznych zespołów problemowych, w latach 2006-2008 przewodniczący podkomsji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. reformy prawa spółek, doradca największych polskich i zagranicznych grup kapitałowych oraz agend rządu polskiego, autor ponad 120 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.

Piotr Szczepankowski
Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwent Wydziału Zarządzania UW, Ecole Nationale des Pont et Chaussees w Paryżu oraz Central Connecticut State University w USA. Autor monografii, podręczników i artykułów naukowych dotyczących zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością, fuzji i przejęć oraz funkcjonowania rynku NewConnect.

Karol Śledzik
Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Joseph A. Schumpeter Society. Autor wielu opracowań dotyczących kapitału intelektualnego w bankach.

Łukasz Świerżewski
Kierownik Zespołu Projektów Strategicznych i Analiz w Departamencie Komunikacji PKO Banku Polskiego. Wcześniej przez siedem lat zastępca redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska oraz współtwórca i dyrektor ICAN Research, zajmującego się badaniami przedsiębiorstw i praktyk zarządczych.

Pier Vaisitti
Absolwent prawa, posiadający bogate doświadczenie menedżerskie w różnych obszarach biznesowych. Od ponad 30 lat związany z Grupą UniCredit. Zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmuje się od 10 lat, pełniąc funkcje menedżerskie w wielu jednostkach Grupy. W latach 2009-2012 związany z Bankiem Pekao SA, gdzie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiadał za obszar zasobów ludzkich. Pasjonat ludzi, zainteresowany ich rozwojem i dopasowaniem do organizacji.

Veslava Valiucko
Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2009-2011 asystent na Wydziale Zarządzania UG. Autorka. „Odpowiedzialność społeczna szkoły wyższej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego" (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, 2011).

Paweł Wojciechowski
Stały Przedstawiciel RP przy OECD od 2010 do 2014 roku, wcześniej piastował również funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Przed podjęciem pracy na wysokich stanowiskach w polskiej administracji rządowej był prezesem kilku spółek, w tym PTE Allianz S.A. w latach 1999-2005. Od czterech lat współpracuje z Harvard Kennedy School przy nauczaniu kursu nt. polityk na rzecz konkurencyjności.

Piotr Wróbel
Adiunkt w Instytucie Organizacji z Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach fuzji i przejęć, zarządzania wiedzą oraz komunikacji elektronicznej. Uczestnik wielu projektów doradczych i szkoleniowych realizowanych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji centralnej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku