• Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego (wyd. II)

W książce poświęconej złożonej problematyce zarządzania przedsiębiorstwem w czasach światowego kryzysu gospodarczego, Autor podejmuje próbę zdefiniowania źródeł kryzysu gospodarczego oraz jego wpływu na kondycję różnych firm, uczestników procesów rynkowych. Sugeruje, że odpowiednia kompozycja instrumentów marketingowych i czas jej użycia pozwalają na osłabienie wpływu kryzysu na kondycję przedsiębiorstwa. Jednocześnie, wykorzystując logikę J.A. Schumpetera włącza w skład instrumentów marketingowych personel, czas, innowację oraz wiedzę i informację. W rezultacie przeprowadzonych badań empirycznych oraz analiz teoretycznych Autor rekomenduje model przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, funkcjonującego na rynkach nasyconych, w warunkach silnych napięć zewnętrznych oraz algorytm wykorzystania instrumentów marketingowych, uwzględniający zagrożenia kryzysem i skróconą perspektywę czasową.

Podtytuł Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego (wyd. II)
Autor Michał Bacior
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 166
52.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-751-9

W książce poświęconej złożonej problematyce zarządzania przedsiębiorstwem w czasach światowego kryzysu gospodarczego, Autor podejmuje próbę zdefiniowania źródeł kryzysu gospodarczego oraz jego wpływu na kondycję różnych firm, uczestników procesów rynkowych. Sugeruje, że odpowiednia kompozycja instrumentów marketingowych i czas jej użycia pozwalają na osłabienie wpływu kryzysu na kondycję przedsiębiorstwa. Jednocześnie, wykorzystując logikę J.A. Schumpetera włącza w skład instrumentów marketingowych personel, czas, innowację oraz wiedzę i informację. W rezultacie przeprowadzonych badań empirycznych oraz analiz teoretycznych Autor rekomenduje model przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, funkcjonującego na rynkach nasyconych, w warunkach silnych napięć zewnętrznych oraz algorytm wykorzystania instrumentów marketingowych, uwzględniający zagrożenia kryzysem i skróconą perspektywę czasową.

Wprowadzenie 7

Część I
Uwarunkowania środowiskowe zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 1
Podstawowe problemy teoretyczne konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw 13
1.1. Rozwój koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem 13
1.2. Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw 16

Rozdział 2
Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku 21
2.1. Zarządzanie w dynamicznym środowisku 21
2.2. Globalizacja jako czynnik determinujący zachowania przedsiębiorstw 22
2.3. Światowy kryzys gospodarczy a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie 24

Część II
Instrumenty marketingowe jako narzędzia kształtowania relacji z uczestnikami procesów rynkowych

Rozdział 3
Klasyczne instrumentarium marketingu 31
3.1. Kompozycja instrumentów marketingowych 31
3.2. Produkt jako wartość dla klienta 34
3.3. Cena i sposoby jej kształtowania w różnych warunkach 43
3.4. Dystrybucja i logistyka 57
3.5. Instrumenty promocji 71
3.6. Personel jako instrument marketingowy 84
3.7. Opakowanie jako narzędzie realizacji strategii marketingowej 90

Rozdział 4
Ewolucja koncepcji marketingowej 95
4.1. Konsekwencje różnych podejść do definiowania marketingu 95
4.2. Innowacja i marketing - wzajemne relacje 103
4.3. Innowacja a możliwości realizacji efektywnej strategii marketingowej 105
4.4. Informacja i wiedza jako podstawowe zasoby przedsiębiorstwa 113
4.5. Czas jako instrument marketingowy 117

Część III
Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego w świetle badań empirycznych

Rozdział 5
Cele, metodyka i organizacja badań empirycznych 125

Rozdział 6
Czynniki generujące okazje dla rozwoju przedsiębiorstwa 127

Rozdział 7
Postrzeganie roli poszczególnych czynników w zwalczaniu zagrożenia sytuacją kryzysową 133

Rozdział 8.
Kolejność wykorzystywania instrumentów marketingowych w sytuacjach kryzysowych 135

Rozdział 9
Wnioski z badań i rekomendacje 137

Zakończenie 141
Literatura 143
Streszczenie 155
Spis rysunków 159
Spis tabel 160
Załączniki 161

Dr Michał Bacior - doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie bankowości i analizy finansowej. Dyrektor w International Lime Corporation Ltd. odpowiedzialny za nadzór właścicielski oraz przepływy finansowe w grupie kapitałowej. Dodatkowo pełni funkcję Eksperta Finansowego w Engel Management Service Ltd. Do 2007 roku partner w Eurofinance Consulting sp. z o.o., odpowiedzialny m.in. za program restrukturyzacji polskiego hutnictwa. Uczestnik wielu projektów międzynarodowych oraz projektów unijnych w Polsce, na Słowacji i Cyprze. Nadzorujący wdrożenie patentów międzynarodowych w Polsce, na Ukrainie, w Rosji oraz na Słowacji.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku