• Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane modele - możliwości, ograniczenia, rekomendacje

Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarki XXI wieku. Potrzeba ulepszenia procesów gospodarowania i zarządzania zużyciem zasobów, w tym energetycznych, wymaga innowacji organizacyjnych i profesjonalnej koordynacji. Konieczne jest stworzenie rozwiązań, które będą wytyczały skuteczną drogę w procesie zarządzania energią. Duże szanse stwarzają tu klastry energii, które są potencjalnym narzędziem nowego zrównoważonego modelu dostarczającego kompleksowych rozwiązań, pozwalających na optymalne i efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału dla zapewnienia finansowo korzystnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska. Klastry energii stają się elementem, który w energetyce rozproszonej zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. „...w opinii Departamentu Energii Odnawialnej publikacja ta stanowi cenny wkład w dyskusję nad

Podtytuł Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane modele - możliwości, ograniczenia, rekomendacje
Autor Alexander Tokarčík, Martin Rovňák, Małgorzata Lechwar, Grzegorz Wisz
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 166
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-024-4
Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarki XXI wieku.

Potrzeba ulepszenia procesów gospodarowania i zarządzania zużyciem zasobów, w tym energetycznych, wymaga innowacji organizacyjnych i profesjonalnej koordynacji. Konieczne jest stworzenie rozwiązań, które będą wytyczały skuteczną drogę w procesie zarządzania energią. Duże szanse stwarzają tu klastry energii, które są potencjalnym narzędziem nowego zrównoważonego modelu dostarczającego kompleksowych rozwiązań, pozwalających na optymalne i efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału dla zapewnienia finansowo korzystnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska. Klastry energii stają się elementem, który w energetyce rozproszonej zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.


„...w opinii Departamentu Energii Odnawialnej publikacja ta stanowi cenny wkład w dyskusję nad koncepcją rozwoju klastrów energii w Polsce."
Ministerstwo Energii DEO.I.4100.47.2017


„Omawiana publikacja może stać się jedną ze znaczących pozycji nie tylko dla studentów kierunków energetyka, ochrona środowiska i zarządzanie, ale także dla wąskich kręgów specjalistów i szerszego grona laików, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje na temat zasad budowania struktur zarządzania energią w kompleksowej i przede wszystkim zrozumiałej formie."
Doc. Ing. Andrej KAPJOR, PhD


„...współpracę uczyniono bardzo ważnym narzędziem polityki energetycznej, przy czym współpraca ta może odbywać się w ramach klastra energetycznego, ale także poprzez współdziałanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub w innych wspólnie działających organizacjach."
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak


Z książki dowiesz się:
• Jak optymalizować gospodarowanie energią
• Jak budować zespoły ds. zarządzania energią
• Jak rozwijać kompetencje niezbędne do zarządzania energią
• Po co i jak tworzyć klaster energii

Słownik pojęć 7
Wstęp 9

Rozdział 1
Gospodarowanie i zarządzanie energią - podstawy teoretyczne i obecny stan wiedzy 15

Rozdział 2
Planowanie energetyczne - klucz do optymalnego gospodarowania i zarządzania energią 33

Rozdział 3
Zarządzanie energią - istota, zakres, modele 47
3.1. Zarządzanie energią w organizacjach publicznych 52
3.2. Potencjał oszczędności energii w obiektach publicznych 55
3.3. Trwałość materiałów i urządzeń a zwrot inwestycji 58
3.4. Zespoły ds. zarządzania energią w organizacjach publicznych 60

Rozdział 4
Organy decyzyjne instytucji publicznych a zespół ds. zarządzania energią 73
4.1. Projekt organizacyjnego prowadzenia zespołu ds. zarządzania energią 75
4.2. Identyfikacja czynności poprzedzających utworzenie zespołu ds. zarządzania energią 82
4.3. Kodeks etyczny zespołu ds. zarządzania energią 83

Rozdział 5
Lokalna i regionalna polityka energetyczna - cele, zasady, etapy realizacji 87

Rozdział 6
Wybrane modele budowy narzędzi wspierających gospodarowanie energią 97
6.1. Model 1 - Budowa zespołu ds. zarządzania energią na bazie zasobów własnych 100
6.2. Model 2 - Budowa zespołu ds. zarządzania energią z zagwarantowanym wynikiem 104
6.3. Model 3 - Budowa zespołu ds. zarządzania energią na bazie partnerstwa z klastrem energetycznym 114

Rozdział 7
Klastry energetyczne 123
7.1 Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej 136
7.2. Klaster Energetyczny Województwa Preszowskiego 142

Zakończenie i wnioski końcowe 149
Bibliografia 153
Spis tabel 159
Spis rysunków 161
O Autorach 163

Ing. Alexander Tokarčík - Po ukończeniu Politechniki w Koszycach zajmował głownie funkcje kierownicze i kontrolne w sektorze prywatnym i publicznym. Od 2012 roku pracuje jako dyrektor Klastra Energetycznego Wojewodztwa Preszowskiego (KEWP). W ramach tej funkcji zajmuje się promocją wykorzystania energii z źródeł odnawialnych i ekologicznych technologii z myślą o korzyściach dla całego społeczeństwa. Zajmuje się także gromadzeniem i analizą danych w celu zwiększenia wydajności energetycznej i promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oprócz zarządzania Klastrem Energetycznym działa jako menedżer energii, a także audytor energetyczny. Jest autorem kilku publikacji zajmujących się problematyką zarządzania energią, kontroli i analizy zużycia energii, zmniejszenia zapotrzebowania na energię, wprowadzania odnawialnych źródeł energii itp. Posiada kilka certyfikatów w zakresie zarządzania energią, w tym certyfikacji Smart IMS do pomiaru energii elektrycznej i kontroli zużycia energii.


Ing. Martin Rovňák, PhD - od 2011 roku Kierownik Katedry Zarządzania Środowiska, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Magisterskie studia uniwersyteckie (II stopnia) zakończone (1996-2001) na wydziale Automatyzacja i zarządzanie w inżynierii mechanicznej w katedrze Inżynierii Politechniki w Koszycach (Słowacja). Ukończył studia doktoranckie w dziedzinie studiów Ochrony Środowiska na tej samej uczelni. Obecnie jako badacz uczestniczył w kilku naukowych projektach badawczych i edukacyjnych krajowych i zagranicznych. Od 2014 roku kwestor Klastra Energetycznego Województwa Preszowskiego. Brał udział w kilku międzynarodowych wizytach studyjnych, np. Fachhochschule Technische Universitat Wien, Budapest University of Technology i Ekonomics, Kecskemet College Wydział Inżynierii Mechanicznej i Automatyki oraz Politechnika Śląska Gliwice. Jego działalność badawcza koncentruje się na zarządzaniu projektami, systemów i technologii dla ochrony środowiska i gospodarki energetycznej.


Dr inż. Małgorzata Lechwar - dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki - Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski. Absolwent AR im H. Kołłątaja w Krakowie Filia w Rzeszowie. W 2000 r. doktorat w SGGW w Warszawie. Studia podyplomowe: „MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION dla Inżynierów", Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2012; „Menedżer innowacji i transferu wiedzy", WSEiI w Lublinie 2013. Zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Współautor monografii „Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej".


Dr Grzegorz Wisz - dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski, przedsiębiorca. Od 1994 absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2003 r. doktorat w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1998 studia podyplomowe w zakresie Informatyka, a w 2013 w zakresie Menadżer Innowacji i Transferu Wiedzy. Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Nadzorczej Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, członek Rady Klastrów Związku Pracodawców Klastry Polskie, kierownik Pracowni Technologii Pokryć Ochronnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Inicjator i twórca a obecnie Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Współautor ponad czterdziestu publikacji i opracowań naukowych z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej, zarządzania energią oraz znaczenia klastrów w praktyce gospodarczej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku