• Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych (wyd. IV)

Jakość jest ważnym zagadnieniem we współczesnym konkurencyjnym świecie. W nowoczesnej organizacji, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, staje się podstawą jej skutecznego funkcjonowania. Jest wyznacznikiem kultury organizacji i czynnikiem jej sukcesu rynkowego, a czasem nawet utrzymania się na rynku. Instytucja, która wytwarza produkty lub usługi złej jakości, w wyniku czego nie znajduje nabywców na swoją usługę - nie ma racji bytu. Wielu świadczeniodawców nadal sobie tego nie uświadamia, a przecież zakłady opieki zdrowotnej są organizacjami, które powinny być zainteresowane jak najwyższą jakością świadczonych usług - gra toczy się o zdrowie i życie człowieka. Wiele osób twierdzi, że trudno jest precyzyjnie określić, jaka powinna być jakość świadczonych usług zdrowotnych. Świadczeniodawcy często tłumaczą się skomplikowanym przypadkiem chorobowym, brakiem środków fi nansowych, brakiem motywacji, zmęczeniem. Jako powód ogólnie panującego bałaganu w organizacjach świadczących

Podtytuł Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych (wyd. IV)
Autor Krzysztof Opolski, Grażyna Dykowska, Monika Możdżonek
Rok wydania 2021
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-511-9

Jakość jest ważnym zagadnieniem we współczesnym konkurencyjnym świecie. W nowoczesnej organizacji, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, staje się podstawą jej skutecznego funkcjonowania. Jest wyznacznikiem kultury organizacji i czynnikiem jej sukcesu rynkowego, a czasem nawet utrzymania się na rynku. Instytucja, która wytwarza produkty lub usługi złej jakości, w wyniku czego nie znajduje nabywców na swoją usługę - nie ma racji bytu. Wielu świadczeniodawców nadal sobie tego nie uświadamia, a przecież zakłady opieki zdrowotnej są organizacjami, które powinny być zainteresowane jak najwyższą jakością świadczonych usług - gra toczy się o zdrowie i życie człowieka. Wiele osób twierdzi, że trudno jest precyzyjnie określić, jaka powinna być jakość świadczonych usług zdrowotnych. Świadczeniodawcy często tłumaczą się skomplikowanym przypadkiem chorobowym, brakiem środków fi nansowych, brakiem motywacji, zmęczeniem. Jako powód ogólnie panującego bałaganu w organizacjach świadczących usługi zdrowotne podaje się... dobro pacjenta.


Tematyka jakości w ostatnim czasie jest dość często podejmowana w publikacjach dostępnych na naszym rynku wydawniczym, ale jednak stosunkowo niewiele jest opracowań branżowych, pokazujących rolę i miejsce jakości w zarządzaniu konkretnymi instytucjami, zwłaszcza służby zdrowia. Książka napisana pod kierunkiem profesora Krzysztofa Opolskiego w szczególny sposób porusza tę problematykę. Istotny jest fakt, iż autorzy są dalecy od ingerowania w sztukę lekarską, od oceny fachowości i pracy lekarzy oraz personelu medycznego. Ich intencją jest pokazanie, jak poprawa jakości, w tak ważnej dziedzinie, jaką jest opieka zdrowotna, gdzie najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka, może wpływać na zadowolenie i usatysfakcjonowanie klienta, a jednocześnie ułatwiać i wspomagać pracę pracowników służby zdrowia. Zarówno sposób ujęcia problemu, jak i sama jego analiza czynią niniejszą publikację wartą polecenia nie tylko kadrze zarządzającej instytucjami służby zdrowia (szpitalami, placówkami podstawowej opieki zdrowotnej) - państwowymi i prywatnymi, ale również lekarzom, personelowi medycznemu oraz wszystkim innym osobom, mającym wpływ na działalność służby zdrowia - aby jak najdokładniej uzmysłowić wszystkim, że zdrowie i życie człowieka jest wartością najwyższą. Nawiązując do mojej specjalności zawodowej - jakość oznacza lepiej słyszeć, potrzeby pacjentów, lepiej słyszeć potrzeby pracowników, a także lepiej wsłuchiwać się w potrzeby rynku.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab n. med. Henryka Skarżyńskiego

Przedmowa 5

Wstęp 7

Rozdział I. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych 11
1.1. Charakterystyka usług zdrowotnych 15
1.2. Definicja jakości i jej sfery w usługach zdrowotnych 23
1.3. Geneza jakości 35
1.3.1. Zarys historyczny 35
1.3.2. Autorytety jakości 37

Rozdział 2. Podstawy zarządzania jakością 43
2.1. Procesy zachodzące w organizacji 45
2.2. Rola klienta w zarządaniu jakością 57
2.2.1. Klient zewnętrzny 57
2.2.1.1. Prawa pacjenta 58
2.2.1.2. Badanie opinii pacjenta 60
2.2.2. Klient wewnętrzny 66

Rozdział 3. Systemy zarządzania jakością 71
3.1. Akredytacja 73
3.1.1. Definicja i cel akredytacji 73
3.1.2. Przebieg procesu akredytacji 75
3.1.3. Podstawy prawne 80
3.2. Norma ISO 82
3.2.1. Definicja i cel normy ISO 82
3.2.2. Przebieg procesu otrzymania ISO 9000 87
3.2.3. Elementy systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000 90
3.2.4. Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością 94
3.2.4.1. Księgi Jakości - poziom strategiczny 97
3.2.4.2. Procedury jakości - poziom taktyczny 99
3.2.4.3. Instrukcje, plany jakości - poziom operacyjny 105
3.3. Total Quality Management 109
3.3.1. Definicja i cel Total Quality Management 109
3.3.2. Przebieg procesu wdrażania Total Quality Management 114
3.4. Różnice między akredytacją, ISO I TQM 115
3.5. Inne systemy zapewniania jakości 115
3.6. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością 122

Razdział 4. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością 125
4.1. Metody stosowane w procesie doskonalenia jakości 126
4.1.1. Benchmarking 126
4.1.2. Just in Time 129
4.1.3. Reengineering 131
4.1.4. Outsourcing 136
4.1.5. Metody zarządzania jakością 138
4.1.6. Six Sigma 141
4.2. Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości 152
4.2.1. Histogram 152
4.2.2. Diagram Ishikawy - diagram przyczynowo-skutkowy 152
4.2.3. Diagram Pareto (diagram Pareto-Lorentza) 154
4.2.4. Wykres korelacji 156
4.2.5. Arkusz kontrolny 157
4.2.6. Karty kontrolne 158
4.2.7. Schemat blokowy (karta przebiegu) 160
4.2.8. Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością 160
4.3. Instrumenty standaryzacji i oceny jakości usług zdrowotnych 166

Razdział 5. Koszty zarządzania jakością 177
5.1. Koszty jakości - definicja i rodzje 177
5.2. Rachunek kosztów jakości 183

Zakończenie 187

Aneks. Słownik podstawowych pojęć i terminów 190

Załączniki 194
Załącznik 1. Ankieta badania satysfakcji pacjenta 194
Załącznik 2. Karta praw pacjenta 199
Załącznik 3. Załączniki dokumentacji do walki z zakażeniami 203
Załącznik 4. Wzór karty monitorowania zakażeń szpitalnych 204
Załącznik 5. Wykaz norm i projektów dotyczących sterylizacji będących wdrożeniem EN (Europejska Norma) prze Polski Komitet Normalizacyjny 207
Załącznik 6. Podstawowe akty prawne i ustawy 209
Załącznik 7. Wytyczne dla medycznych labolatoriów mikrobiologicznych obowiązujące przy ubieganiu się o akredydatcję 210
Załącznik 8. Szpitale posiadające akredytację 229
Załącznik 9. Statystyczne pochodzenie pojęcia Six Sigma 231

Spis rysunków 236
Spis tabel 237

Bibliografia 238

Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku