• Zarządzanie ryzykiem pogodowym

Podtytuł Zarządzanie ryzykiem pogodowym
Autor Juliusz Preś
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
59.00 42.48
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-56-9
Lista przedsiębiorstw, których zyski są zależne od pogody jest bardzo długa i zawiera m.in. sektor energetyczny, rolniczo-sadowniczy, budownictwa, transportu, turystyczny, roz-rywkowy oraz browarniczy. Szacuje się, że pogoda bezpośrednio lub pośrednio wpływa na przychody trzech z czterech firm. Na przykład producenci energii od dawna zdawali sobie sprawę z wysokiej korelacji pomiędzy popytem na energię a temperaturą w danym czasie. To właśnie przedsiębiorstwa z tego sektora, wskutek deregulacji amerykańskiego rynku energe-tycznego na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, dały początek terminowym transakcjom „,na pogodę",.
Zarządzanie ryzykiem pogodowym jest pierwszym w Polsce przewodnikiem, który szczegółowo porusza tematykę wykorzystania derywatów pogodo­wych w firmie jako narzę-dzi ograniczania ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym.
Zasadniczym celem niniejszej książki jest wskazanie metod identyfikacji i pomiaru ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym, a także szcze­gółowa analiza pochod-nych instrumentów pogodowych jako instrumentu ograniczania tego ryzyka. Wyniki prze-prowadzonych badań pozwoliły dodat­kowo wskazać, w jakich sytuacjach oraz w jakim stop-niu instrumenty te pozwalają skutecznie ograniczać omawiane ryzyko.
Książka ta jest adresowana przede wszystkim do kadry średniego i wyższego szczebla wszystkich firm narażonych na ryzyko pogodowe, zwłaszcza sektora energetycznego.
Ta książka może być także doskonałym źródłem informacji w pisaniu prac dyplomo-wych, magisterskich czy doktorskich.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Ryzyko pogodowe w przedsiębiorstwie
1.1. Teoria ryzyka
1.1.1 Definicja i charakterystyka ryzyka
Klasyfikacja ryzyka
Zarządzanie ryzykiem jako proces
1.2. Ryzyko pogodowe o charakterze katastroficznym
Charakterystyka ekstremalnych zdarzeń pogodowych
Metody zarządzania ryzykiem katastroficznym
1.3. Ryzyko nieekstremalnych zdarzeń pogodowych
1.3.1. Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych
na przedsiębiorstwo
1.3.2. Metody zarządzania ryzykiem nieekstremalnych
zdarzeń pogodowych

Rozdział 2
Instrumenty pochodne
2.1.Ewolucja rynku transakcji terminowych
2.2.Charakterystyka instrumentów pochodnych
Instrumenty o symetrycznym ryzyku
Instrumenty o niesymetrycznym ryzyku
2.3. Finansowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem
Cele stosowania instrumentów pochodnych
Zagrożenia i korzyści stosowania zabezpieczeń opartych na finansowych instrumentach pochodnych

Rozdział 3
Finansowe instrumenty pochodne oparte o indeksy meteorologiczne
3.1. Rynek instrumentów pochodnych opartych o indeksy meteorologiczne
Geneza pogodowych instrumentów pochodnych
Struktura rynku i jego dynamika
Uczestnicy rynku oraz instytucje wspomagające i nadzorujące
3.2. Specyfikacja pogodowych instrumentów pochodnych
Instrumenty będące w obrocie giełdowym
Instrumenty będące w obrocie pozagiełdowym
3.3. Aspekty prawnopodatkowe oraz standardy księgowe

Rozdział 4
Aplikacja finansowych instrumentów pochodnych opartych o indeksy pogody .
4.1. Identyfikacja i pomiar narażenia przedsiębiorstwa na ryzyko pogodowe
Porządkowanie i uzupełnianie historycznych danych
meteorologicznych
Identyfikacja i pomiar ryzyka pogodowego
4.2. Budowa zabezpieczenia opartego o instrumenty pochodne
Stosowane w praktyce konstrukcje zabezpieczeń
Zabezpieczenie krzyżowe
Ocena efektywności zabezpieczeń rozliczanych na podstawie indeksu pogody
4.3. Unikalne cechy pochodnych instrumentów pogodowych
Pogodowe instrumenty pochodne a polisa ubezpieczeniowa
Potencjał inwestycyjny pogodowych instrumentów pochodnych
4.3.3. Sezonowy charakter zmienności indeksów opartych o temperaturę powietrza

Rozdział 5
Wycena pogodowych instrumentów pochodnych
5.1. Metoda bezpośredniego szacowania wartości oczekiwanej
Analiza historyczna
Statystyczne modelowanie rozkładu indeksu
5.2. Metody wykorzystujące modele szeregów czasowych
Analiza waloru bazowego
Modelowanie waloru bazowego
5.3. Użyteczność prognoz meteorologicznych w procesie wyceny

Zakończenie

Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku