• Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych

Celem książki jest ocena wpływu zarządzania ryzykiem w procesach innowacyjnych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwa projektowe (jako podmioty innowacyjne) z sektorów kreatywnych w Polsce. Ujęte w książce rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne odwołują się głównie do działalności podmiotów z podsektora usług kreatywnych zajmujących się: • oprogramowaniem, • specjalistycznym projektowaniem, • architekturą, • reklamą. Treści zawarte w publikacji są ujęte w pięciu rozdziałach, które kolejno dotyczą: • specyfiki oraz ewolucji podstawowych koncepcji zarządzania ryzykiem, • istoty i uwarunkowań kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw, • determinant zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach z sektorów kreatywnych, • specyfikacji koncepcji badania wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność przedsiębiorstw projektowych, • opisu wyników badania wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność przedsiębiorstw projektowych. W książce duży nacisk położony jest na aspekty praktyczne pro

Podtytuł Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych
Autor Jacek Woźniak
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 266
65.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-294-1
Celem książki jest ocena wpływu zarządzania ryzykiem w procesach innowacyjnych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwa projektowe (jako podmioty innowacyjne) z sektorów kreatywnych w Polsce. Ujęte w książce rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne odwołują się głównie do działalności podmiotów z podsektora usług kreatywnych zajmujących się:
• oprogramowaniem,
• specjalistycznym projektowaniem,
• architekturą,
• reklamą.

Treści zawarte w publikacji są ujęte w pięciu rozdziałach, które kolejno dotyczą:
• specyfiki oraz ewolucji podstawowych koncepcji zarządzania ryzykiem,
• istoty i uwarunkowań kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw,
• determinant zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach z sektorów kreatywnych,
• specyfikacji koncepcji badania wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność przedsiębiorstw projektowych,
• opisu wyników badania wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność przedsiębiorstw projektowych.

W książce duży nacisk położony jest na aspekty praktyczne prowadzenia i usprawniania innowacyjnej działalności projektowej. Istotnym uzupełnieniem wyników badań - które mogą być cenną wskazówką dla właścicieli, menedżerów i pracowników przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych w Polsce - są rekomendacje dla opracowywania i/lub usprawniania systemu zarządzania ryzykiem w celu podnoszenia efektywności działań projektowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Koncepcje zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw i projektów 19
1.1. Pojęcie, rola i klasyfikacja ryzyka w działalności przedsiębiorstw 20
1.2. Klasyczne koncepcje zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach 31
1.3. Systemy zarządzania ryzykiem realizowane w indywidualnych projektach 34
1.4. Najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw i projektów 41

Rozdział 2
Specyfika innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych 45
2.1. Pojęcie, rola i klasyfikacja innowacji oraz procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 46
2.2. Trendy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych 54
2.3. Charakterystyka działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach usługowych 58
2.4. Potencjał standaryzacji działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych 64
2.5. Typowe rodzaje ryzyka w działalności produkcyjnej oraz usługowej 67

Rozdział 3
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w świetle wyników przeprowadzonych badań 71
3.1. Specyfika działalności projektowej w sektorach kreatywnych 72
3.2. Ryzyko w działalności przedsiębiorstw projektowych 75
3.3. Etapy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych 81
3.4. Metody identyfikacji, pomiaru i analizy ryzyka w przedsiębiorstwach projektowych 85
3.5. Ryzyko jako determinanta sukcesu lub porażki przedsiębiorstw projektowych 88
3.6. Ryzyko w pozyskiwaniu talentów 91
3.7. Finansowy wymiar zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych 94

Rozdział 4
Koncepcja badania wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność przedsiębiorstw projektowych 101
4.1. Wskazanie problemu badawczego 102
4.2. Założenia przyjętej koncepcji badania empirycznego 104
4.3. Opis zakresu badania 108
4.4. Specyfikacja próby badawczej oraz metodyka doboru podmiotów do badania 111
4.5. Opis zastosowanych metod i technik badawczych 122

Rozdział 5
Opis wyników badania wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność przedsiębiorstw projektowych 137
5.1. Percepcja ryzyka i analiza kluczowych czynników ryzyka w procesach innowacyjnych w przedsiębiorstwach projektowych 137
5.2. Ocena wykorzystywanych systemów zarządzania ryzykiem w innowacjach produktowych i procesowych 153
5.3. Obserwowany poziom złożoności i integracji systemów zarządzania ryzykiem w procesach innowacyjnych w przedsiębiorstwach projektowych 165
5.4. Analiza oddziaływania zarządzania ryzykiem na efekty finansowe 181
5.5. Analiza oddziaływania zarządzania ryzykiem na wydajność 189

Zakończenie 197
Bibliografia 203
Spis rysunków 223
Spis wykresów 225
Spis tabel 227
Załączniki 231

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku