• Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni: jednostki - organizacji - państwa (wyd. II)

Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził wiele zmian w życiu jednostki, całego społeczeństwa, funkcjonowaniu gospodarki i państwa. Pojawiła się możliwość funkcjonowania w cyberprzestrzeni, a więc w przestrzeni wirtualnej, w której komunikują się połączone siecią komputery lub inne media cyfrowe. Funkcjonowanie w sieci, obok licznych korzyści, generuje także nowe rodzaje ryzyka. Będzie to zarówno ryzyko związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, systemów informacyjnych, ryzyko związane z przeprowadzaniem transakcji w sieci, ryzyko prywatności itp. Przyczynami tych zagrożeń mogą być zarówno działania przypadkowe, jak też świadome i celowe, w tym szeroko rozumiana przestępczość teleinformatyczna (oszustwa komputerowe, szpiegostwo komputerowe, hackerstwo itp.), aż po cyberterroryzm czy walkę cybernetyczną. Z tego względu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci jest poważnym wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i państwa, a świadome korzystanie z Internetu przez

Podtytuł Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni: jednostki - organizacji - państwa (wyd. II)
Autor Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
71.00 49.70
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.15
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-251-4

Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził wiele zmian w życiu jednostki, całego społeczeństwa, funkcjonowaniu gospodarki i państwa. Pojawiła się możliwość funkcjonowania w cyberprzestrzeni, a więc w przestrzeni wirtualnej, w której komunikują się połączone siecią komputery lub inne media cyfrowe. Funkcjonowanie w sieci, obok licznych korzyści, generuje także nowe rodzaje ryzyka. Będzie to zarówno ryzyko związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, systemów informacyjnych, ryzyko związane z przeprowadzaniem transakcji w sieci, ryzyko prywatności itp. Przyczynami tych zagrożeń mogą być zarówno działania przypadkowe, jak też świadome i celowe, w tym szeroko rozumiana przestępczość teleinformatyczna (oszustwa komputerowe, szpiegostwo komputerowe, hackerstwo itp.), aż po cyberterroryzm czy walkę cybernetyczną. Z tego względu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci jest poważnym wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i państwa, a świadome korzystanie z Internetu przez obywateli staje się wymogiem współczesnych czasów, tak jak umiejętność czytania i pisania.

Zakres książki obejmuje zagadnienia, z którymi spotyka się praktycznie każdy - osoby prywatne, pracownicy i osoby zarządzające różnymi organizacjami, instytucjami czy państwem. Z jednej strony, książka systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z wirtualizacją działalności, z drugiej strony - pokazuje, jak Internet wpłynął na funkcjonowanie wszystkich jego użytkowników. Rodzaje i skala zarówno korzyści, jak również zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni różnią się jednak w zależności od użytkownika sieci, dlatego też w opracowaniu autorzy zdecydowali się przeanalizować bezpieczeństwo korzystania z sieci na trzech odmiennych poziomach: jednostki, organizacji oraz państwa.

Wstęp 9

Rozdział 1
Bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki w sieci - Sylwia Wojciechowska-Filipek 13
1.1. Społeczeństwo funkcjonujące w sieci 13
1.1.1. Cechy społeczeństwa informacyjnego 14
1.1.2. Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 19
1.1.3. Media społecznościowe jako nowoczesna platforma komunikacji 28
1.1.4. Wykluczenie cyfrowe (digital divide) jako wykluczenie ze społeczeństwa 31
1.2. Zagrożenia związane z funkcjonowaniem w sieci 35
1.2.1. Zagrożenia psychospołeczne 36
1.2.1.1. Przeciążenie technologią i siecią 36
1.2.1.2. Uzależnienie od Internetu 40
1.2.2. Ryzyko prywatności 44
1.2.2.1 Nadużycia w celach komercyjnych 46
1.2.2.2. Naruszenie prywatności wynikające z działań niekomercyjnych 49
1.2.3. Ryzyko związane z przeprowadzaniem transakcji w sieci 52
1.2.4. Zagrożenia wynikające z działań przestępczych 56
1.3. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w sieci 61
1.3.1. Ochrona przed zagrożeniami psychospołecznymi 61
1.3.1.1. Profilaktyka 61
1.3.1.2. Ochrona prawna 66
1.3.2. Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni 69
1.3.2.1. Zapewnienie prywatności przez usługodawcę 69
1.3.2.2. Prawne sposoby ochrony prywatności 72
1.3.2.3. Informatyczne sposoby ochrony prywatności 75
1.3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcjom w sieci 77
1.3.3.1 Ochrona logistycznej obsługi sprzedaży 78
1.3.3.2. Zabezpieczenia rozliczeń transakcji 82

Rozdział 2
Bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji w sieci - Sylwia Wojciechowska-Filipek 91
2.1. Wirtualizacja działalności organizacji 92
2.1.1. Definicja i cechy organizacji wirtualnej 95
2.1.2. Korzyści z wirtualizacji działalności 98
2.1.3. Typologia e-organizacji 102
2.1.3.1. E-administracja 102
2.1.3.2. E-biznes 107
2.1.3.3. E-handel 111
2.1.3.4. E-bankowość 118
2.1.3.5. E-zdrowie 129
2.1.3.6. E-edukacja 133
2.2. Ryzyko funkcjonowania organizacji w sieci 137
2.2.1. Zagrożenia informacji i systemów informacyjnych 138
2.2.2. Ryzyko wirtualnej współpracy 144
2.2.3. Ryzyko prawne 149
2.3. Zabezpieczenia działania organizacji w cyberprzestrzeni 155
2.3.1. Nietechniczne środki ochrony 156
2.3.1.1. Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem 156
2.3.1.2. Podnoszenie jakości usług jako ochrona przed ryzykiem funkcjonowania w sieci 162
2.3.1.3. Prawne środki ochrony 167
2.3.2. Techniczne środki ochrony 172
2.3.2.1. Urządzenia techniczne 173
2.3.2.2. Środki programowe 176
2.3.2.3. Środki kontroli dostępu 178
2.3.2.4. Środki kryptograficzne 181
2.3.2.5. Protokoły 184

Rozdział 3
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni - Zbigniew Ciekanowski 187
3.1. Państwo a współczesne technologie informatyczne 187
3.1.1. E-społeczeństwo 189
3.1.2. Wymagania sieci teleinformatycznych 191
3.1.3. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 194
3.1.4. Podział informacji 197
3.1.5. Dostęp do informacji 200
3.2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni 203
3.2.1. Cyberprzestępczość 203
3.2.2. Cyberterroryzm 205
3.2.3. Zagrożenia związane z Internetem 207
3.2.4. Zagrożenia bezprzewodowe 209
3.2.5. Szpiegostwo komputerowe 210
3.2.6. Cyberwojny jako nowoczesny sposób walki 211
3.2.7. Zagrożenia dla instytucji państwowych 216
3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 218
3.3.1. Ocena bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 218
3.3.2. Cyberterroryzm w prawodawstwie międzynarodowym 222
3.3.3. Cyberprzestępczość - uwarunkowania prawne 223
3.3.4. Strategia Bezpieczeństwa Polski 225
3.3.5. Międzynarodowa współpraca przy zwalczaniu cyberterroryzmu 228
3.3.6. Uwarunkowania budowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 232
3.3.7. Europejskie organizacje w walce z cyberprzestępczością 236
3.3.8. Ochrona cyberprzestrzeni w Polsce 237
3.3.9. Wyspecjalizowane instytucje zajmujące się ochroną cyberprzestrzeni 239
3.3.10. Zadania policji w walce z cyberprzestępczością 241
3.3.11. Systemy osobowego i kryptograficznego zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej 244

Podsumowanie 257
Bibliografia 261
Pozycje zwarte 261
Artykuły 266
Źródła prawa 272
Netografia 273

Dr inż. Sylwia Wojciechowska-Filipek - z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, adiunkt w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń SAN. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Doktorat z nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni menedżer w sektorze bankowym. Były prodziekan i dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania w WSISiZ w Warszawie. Specjalizuje się w systemach informacyjnych oraz wirtualizacji działalności organizacji. Autorka sześciu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z ww. zakresu.

Dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski - pracownik wielu uczelni - m.in. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, AON, UKSW w Warszawie i innych. Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym PWST-E w Jarosławiu. Jego zainteresowania
naukowe skupiają się zarówno wokół zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak i z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Autor kilkudziesięciu książek i ponad stu opracowań krajowych i zagranicznych z powyższej problematyki.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku