• Zielone zarządzanie w samorządzie. Wybrana problematyka

Koncepcja zielonego zarządzania samorządem jest kontynuacją koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zakłada konieczność podejmowania każdej decyzji (nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnym) w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a także z szacunkiem do każdego istnienia. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia: • istota i znaczenie zielonej gospodarki, • charakterystyka zielonego zarządzania, • znaczenie samorządu we współczesnym świecie, • relacje między zrównoważonym rozwojem a zielonym zarządzaniem, • innowacje w zielonym zarządzaniu samorządem. Autorzy w monografii przedstawili także autorski model zielonego zarządzania w samorządzie, uwzględniający zmiany warunkujące rozwój biznesu zarówno w środowisku, jak i w społeczeństwie. „Monografia (...) jest cennym opracowaniem, o aktualnej problematyce. Kwestia zielonego zarządzania, zarówno w skali makro, jak i mikro, lokalnej nabiera wyjątkowego znaczenia ze względu na rosnącą antropopresję na środowisko przyrodnicze. Recenzowana praca ma charakter monografii tematycznej, co podkreślają jednorodność poruszanej problematyki, sposób opracowania całości, układ i struktura wewnętrzna oraz elementy uzupełniające (na przykład bibliografia)". Prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, fragment recenzji „Książka (...) porusza interesującą problematykę, o dużym znaczeniu zarówno dla wiedzy, jak i praktyki społeczno-gospodarczej. Zielone zarządzanie na poziomie lokalnym jest bowiem formą reakcji na wyzwania ekologiczne i próbą ograniczenia antropopresji. Recenzowana książka jest zatem warta opublikowania i upowszechnienia wśród czytelników zainteresowanych taką problematyką". Dr hab. inż. Agnieszka Becla, prof. UEW, fragment recenzji

Podtytuł Zielone zarządzanie w samorządzie. Wybrana problematyka
Autor Jerzy Tutaj, Małgorzata Rutkowska
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 142
60.00 43.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-643-7
Koncepcja zielonego zarządzania samorządem jest kontynuacją koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zakłada konieczność podejmowania każdej decyzji (nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnym) w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a także z szacunkiem do każdego istnienia.
W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:
• istota i znaczenie zielonej gospodarki,
• charakterystyka zielonego zarządzania,
• znaczenie samorządu we współczesnym świecie,
• relacje między zrównoważonym rozwojem a zielonym zarządzaniem,
• innowacje w zielonym zarządzaniu samorządem.
Autorzy w monografii przedstawili także autorski model zielonego zarządzania w samorządzie, uwzględniający zmiany warunkujące rozwój biznesu zarówno w środowisku, jak i w społeczeństwie.


„Monografia (...) jest cennym opracowaniem, o aktualnej problematyce. Kwestia zielonego zarządzania, zarówno w skali makro, jak i mikro, lokalnej nabiera wyjątkowego znaczenia ze względu na rosnącą antropopresję na środowisko przyrodnicze. Recenzowana praca ma charakter monografii tematycznej, co podkreślają jednorodność poruszanej problematyki, sposób opracowania całości, układ i struktura wewnętrzna oraz elementy uzupełniające (na przykład bibliografia)".
Prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, fragment recenzji

„Książka (...) porusza interesującą problematykę, o dużym znaczeniu zarówno dla wiedzy, jak i praktyki społeczno-gospodarczej. Zielone zarządzanie na poziomie lokalnym jest bowiem formą reakcji na wyzwania ekologiczne i próbą ograniczenia antropopresji. Recenzowana książka jest zatem warta opublikowania i upowszechnienia wśród czytelników zainteresowanych taką problematyką".
Dr hab. inż. Agnieszka Becla, prof. UEW, fragment recenzji

WPROWADZENIE 7

1. WYBRANE PROBLEMY ZIELONEGO ZARZĄDZANIA 13
1.1. Istota i znaczenie zielonej gospodarki 13
1.2. Charakterystyka zielonego zarządzania 20
1.3. Zielona gospodarka, zielone zarządzanie jako filar zrównoważonego i trwałego rozwoju 25

2. WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA SAMORZĄDEM 31
2.1. Znaczenie samorządu we współczesnym świecie i w Polsce 31
2.2. Zarządzanie samorządem 36
2.3. Miejsce zielonego zarządzania w kierowaniu samorządem 46

3. WYBRANE ZAGADNIENIA ZIELONEGO ZARZĄDZANIA SAMORZĄDEM 75
3.1. Dobre praktyki 75
3.2. Innowacje w zielonym zarządzaniu 90
3.3. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników i mieszkańców JST na temat roli zielonego zarządzania w samorządzie 93
3.4. Model zielonego zarządzania samorządem 100

ZAKOŃCZENIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
ANEKS 121
O AUTORACH 141

Dr JERZY TUTAJ − adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (1996-2004 - pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych). Był prezesem zarządu Zamku Książ w latach 2004-2011, zaś w latach 2011-2014 był członkiem zarządu województwa dolnośląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, założyciel Instytutu Maxa Webera oraz redaktor naczelny European Journal of Management and Social Science. Autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książek z zakresu strategii rozwoju, zarządzania innowacjami, zarządzania samorządem. Autor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030, a także kilkudziesięciu strategii rozwoju i innowacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Wiceprzewodniczący Lubuskiego Forum Innowacji.

Dr hab. inż. MAŁGORZATA RUTKOWSKA, prof. uczelni PWr - kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania. Współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. W latach 2006-2007 była kierownikiem dwóch studiów podyplomowych: Audytor Projektów Finansowanych z Unii Europejskiej oraz Zarządzanie Finansami w Projektach Finansowanych z Unii Europejskiej. Od 2006 r. pełni funkcję opiekuna Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych. Wypromowała 2 doktorów, obecnie jest promotorem 4 prac doktorskich. Autorka i współautorka ponad 220 publikacji. Odbyła wiele staży naukowych za granicą (Uniwersytet w Zurychu, Fundusz Zdrowia Helvetia, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet w Salonikach). W latach 2002-2003 uczestniczyła w warsztatach naukowych w Coesfeld. Uczestniczka programu Erasmus+ (Czechy, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie; Grecja, Alexander T.E.I. of Thessaloniki; Portugalia, University of Aveiro, Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism; Słowacja, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie).
Członek wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych (m.in.: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - z-ca prezesa o. wrocławskiego). Od 2007 r. jest członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2009 r. została wpisana do Biografii zamieszczonej w edycji Who's Who in the Word 2010. W 2011 r. została odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę. Jest w Radzie Naukowej Zeszytów Naukowych UKSW. Ekonomia i Zarządzanie. Jest współtwórczynią i zastępcą redaktora naczelnego oraz przewodniczącą Rady Naukowej European Journal of Management and Social Science. Członek Rady Ekspertów ds. innowacji przy zarządzie województwa lubuskiego (od 7.12.2021 r.).

Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. inż. Agnieszka Becla, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku