• Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych

W publikacji przedstawiono wybrane możliwości inwestycyjne, mogące stanowić opłacalną alternatywę dla depozytów bankowych. Ich dobór był podyktowany odmienną specyfiką poszczególnych form alokacji kapitału, stopami zwrotu (w latach 2011-2020), a także zróżnicowanym poziomem ryzyka. W książce zaprezentowano specyfikę, a także rentowność następujących form alokacji kapitału: • jednostek uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych dłużnych, • udziałów w funduszach inwestycyjnych amerykańskiego rynku nieruchomości typu REIT (Real Estate Investment Trusts), • domów senioralnych.

Podtytuł Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych
Autor Krzysztof Kowalke, Małgorzata Rymarzak, Rafał Kramer, Marika Latek
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 152
50.00 36.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-540-9

Efektywne lokowanie kapitału wymaga ciągłej jego migracji między różnymi segmentami rynku. Możliwości inwestycyjne na polskim rynku są szerokie i nie odbiegają znacząco od tych oferowanych w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Wśród polskich inwestorów indywidualnych najpopularniejszą formą alokacji kapitału są depozyty bankowe. Jednak wzrost poziomu inflacji oraz obniżki stóp procentowych, które miały miejsce w 2020 roku, spowodowały, że środki zgromadzone na nisko oprocentowanych depozytach bankowych w sposób realny tracą na wartości. Z tego względu istotną kwestią staje się rozpoznanie alternatywnych form lokowania kapitału.

W publikacji przedstawiono wybrane możliwości inwestycyjne, mogące stanowić opłacalną alternatywę dla depozytów bankowych. Ich dobór był podyktowany odmienną specyfiką poszczególnych form alokacji kapitału, stopami zwrotu (w latach 2011-2020), a także zróżnicowanym poziomem ryzyka.

W książce zaprezentowano specyfikę, a także rentowność następujących form alokacji kapitału:
• jednostek uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych dłużnych,
• udziałów w funduszach inwestycyjnych amerykańskiego rynku nieruchomości typu REIT (Real Estate Investment Trusts),
• domów senioralnych.

Omówienie poszczególnych możliwości inwestycyjnych poprzedzono prezentacją uwarunkowań alokacji kapitału inwestorów indywidualnych, poprzez scharakteryzowanie celów lokowania środków przez inwestorów indywidualnych oraz różnych form i klasyfikacji alokacji kapitału (w tym m.in. inwestycji finansowych i rzeczowych, inwestycji pośrednich i bezpośrednich).

Publikacja ma na celu nie tylko przekazanie Czytelnikowi niezbędnych informacji pozwalających efektywnie ulokować kapitał, ale również dostarczyć wiedzę na temat trendów związanych z alokacją kapitału panujących na rynkach światowych. Ponadto jest to pierwsza na polskim rynku zwarta publikacja prezentująca specyfikę wybranych możliwości inwestycyjnych z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Autorzy mają nadzieję, że zawarta w książce wiedza przyczyni się do szybszego i zgodnego ze światowymi tendencjami oraz doświadczeniami rozwoju różnych form lokowania kapitału dostępnych dla polskich inwestorów.

Wstęp 7

Rozdział 1
Uwarunkowania alokacji kapitału inwestorów indywidualnych 11
1.1. Inwestorzy i ich klasyfikacje 11
1.2. Możliwości alokacji kapitału dla inwestorów indywidualnych 21
1.3. Motywy inwestycyjne inwestorów indywidualnych 28
1.4. Depozyty bankowe jako wiodąca forma alokacji kapitału na rynku polskim 33

Rozdział 2
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dłużnych jako inwestycje pośrednie na rynku finansowym 43
2.1. Fundusze inwestycyjne jako forma alokacji kapitału 43
2.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 52
2.3. Stopy zwrotu i ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dłużnych 61
2.4. Największe otwarte fundusze inwestycyjne dłużne działające na polskim rynku 70

Rozdział 3
Amerykańskie REIT-y jako pośrednia forma inwestycji na rynku nieruchomości 77
3.1. Specyfika REIT-ów jako formy alokacji kapitału 77
3.2. Klasyfikacja REIT-ów na rynku amerykańskim 83
3.3. Analiza stóp zwrotu z inwestycji na rynku REIT-ów 88
3.4. Największe REIT-y działające w Stanach Zjednoczonych 96

Rozdział 4
Domy senioralne jako bezpośrednia i pośrednia forma inwestycji na rynku nieruchomości 103
4.1. Mieszkalnictwo senioralne jako forma inwestowania kapitału 103
4.2. Formy mieszkalnictwa senioralnego 107
4.3. Inwestowanie w mieszkalnictwo senioralne - analiza rynku oraz stopy zwrotu 111
4.3.1. Stany Zjednoczone 111
4.3.2. Polska na tle wybranych państw europejskich 117
4.4. Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa senioralnego 120

Zakończenie 129
Bibliografia 133
Spis tabel 147
Spis wykresów 151

Recenzja: Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku