• Detaliczna bankowość elektroniczna

Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości elektronicznej w odniesieniu do sektora klientów indywidualnych. Detaliczna Bankowość Elektroniczna jest adresowana zarówno do osób oferujących te usługi, jak i ich odbiorców - klientów detalicznych. Autorka pokazuje detaliczną bankowość elektroniczną jako zjawisko podlegające dynamicznym zmianom, rozwojowi.

Podtytuł Detaliczna bankowość elektroniczna
Autor Beata Świecka
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 164
34.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-75-0

 

Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości elektronicznej w odniesieniu do sektora klientów indywidualnych.

Detaliczna Bankowość Elektroniczna jest adresowana zarówno do osób oferujących te usługi, jak i ich odbiorców - klientów detalicznych. Autorka pokazuje detaliczną bankowość elektroniczną jako zjawisko podlegające dynamicznym zmianom i rozwojowi.

W książce koncentruje uwagę na:

  • klientach bankowości detalicznej,
  • instrumentach finansowych i stosowanych urządzeniach technicznych,
  • rynku bankowości elektronicznej i zasadach jego funkcjonowania.

Sposób prezentacji poszczegól­nych elementów i najważniejszych dotyczących ich kwestii jest właściwy dla tego typu opracowań: zwięzły i przejrzysty, eksponujący rzeczy najważ­niejsze. Dodatkowo, co warte odnotowania, kompendium zawiera wiele graficznych ilustracji, a zebrany materiał statystyczny jest bogaty, wystarczająco i nie nadmiernie szczegółowy, aby móc ukazać zmienność zjawiska i jego fenomen.


Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Istota bankowości detalicznej i jej specyfika 11
1.1. Pojęcie i rozwój bankowości detalicznej na świecie 11
1.2. Rozwój bankowości detalicznej w Polsce 14
1.3. Pojęcie i klasyfikacja klientów bankowości detalicznej 19
1.4. Klienci indywidualni jako członkowie gospodarstwa domowego 24
1.5. Potrzeby finansowe klientów detalicznych 27

Rozdział 2
Koncepcja detalicznej bankowości elektronicznej 33
2.1. Pojęcie i elementy detalicznej bankowości elektronicznej 33
2.2. Bankowość elektroniczna jako efekt rewolucji informacyjnej i element społeczeństwa informacyjnego 38
2.3. Ewolucja detalicznej bankowości elektronicznej 41
2.4. Zasady funkcjonowania i główne przyczyny rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 44
2.4.1. Zasady funkcjonowania detalicznej bankowości elektronicznej 44
2.4.2. Główne przyczyny rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 47
2.5. Tradycyjne i elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych 48

Rozdział 3
Instrumenty bankowości elektronicznej. Pojęcie i klasyfikacja 53
3.1. Bankowość internetowa jako wiodący element bankowości elektronicznej 53
3.1.1. Pojęcie i ewolucja bankowości internetowej 53
3.1.2. Klasyfikacja banków świadczących usługi poprzez Internet 54
3.2. Bankowość telefoniczna jako dopełnienie usług świadczonych poprzez Internet 56
3.2.1. Pojecie i formy bankowości telefonicznej 56
3.3. Bankowość modemowa jako system obsługi klientów indywidualnych 58
3.4. Bankowość terminalowa a samoobsługa klientów detalicznych 61
3.4.1. Bankomaty - pojecie i ewolucja 61
3.4.2. Klasyfikacja bankomatów 62
3.4.3. Elektroniczne terminale do akceptowania kart 63
3.4.4. Kioski multimedialne 64
3.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze 66
3.5.1. Pojecie i klasyfikacja elektronicznych instrumentów płatniczych 66
3.5.2. Podmioty biorące udział w realizacji płatności z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych 67
3.5.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 68
3.5.4. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych 69
3.5.5. Agenci rozliczeniowi i akceptanci elektronicznych instrumentów płatniczych 69
3.5.6. Systemy (organizacje) elektronicznych instrumentów płatniczych 70
3.5.7. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy 70
3.5.8. Pojęcie i klasyfikacja kart płatniczych 72
3.5.9. Pieniądz elektroniczny - pojęcie i rodzaje 78

Rozdział 4
Kształtowanie rynku detalicznej bankowości elektronicznej na świecie i w Polsce 81
4.1. Wpływ rozpowszechnienia Internetu i telefonii komórkowej na rozwój detalicznej bankowości elektronicznej 81
4.1.1. Internet i telefonia komórkowa w Unii Europejskiej 81
4.1.2. Internet i telefonia komórkowa w Polsce 84
4.2. Rozwój detalicznej bankowości internetowej na świecie i w Polsce 88
4.2.1. Rozwój bankowości internetowej na świecie 88
4.2.2. Bankowość internetowa w Polsce 90
4.3. Rozwój bankowości mobilnej i terminalowej na świecie i w Polsce 94
4.3.1. Rozwój bankowości mobilnej na świecie i w Polsce 94
4.3.2. Rozwój i prognozy rynku bankowości terminalowej 97
4.4 Rozwój rynku bankowych kart płatniczych na świecie 101
4.5. Rozwój rynku bankowych kart płatniczych w Polsce 106

Rozdział 5
Perspektywy rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 115
5.1. Potrzeby klientów detalicznych na rynku bankowości elektronicznej w Polsce 115
5.2. Czynniki rozwoju detalicznego rynku bankowości elektronicznej w Polsce 118
5.2.1. Czynniki ekonomiczno-technologiczne 118
5.2.2. Czynniki demograficzno-edukacyjne 120
5.2.3. Czynniki psychospołeczne 122
5.2.4. Czynniki instytucjonalno-prawne 124
5.3. Znaczenie technologii informacyjnych w rozwoju bankowości detalicznej 124
5.4. Wpływ rozwoju bankowości elektronicznej na zagrożenie bankructwem klientów detalicznych 130
5.5. Analiza szans i zagrożeń rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 138

Słownik 143
Bibliografia 153

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku