• Bankowość elektroniczna - istota, stan, perspektywy

W książce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Dokonano w niej kompleksowej analizy najważniej­szych aspektów rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie. Przedstawiono istotę bankowości elektronicznej, sformułowano jej uniwer­salną definicję oraz zaproponowano autorską klasyfikację. Następnie zaprezentowano historyczną ewolucję bankowości elektronicznej, w szczególno­ści bankowości internetowej.

Podtytuł Bankowość elektroniczna - istota, stan, perspektywy
Autor Michał Polasik
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
44.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-047-3

 

W poniższej publikacji dokonano kompleksowej analizy najważniej­szych aspektów rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie.

Przedstawiono istotę bankowości elektronicznej, sformułowano jej uniwer­salną definicję oraz zaproponowano autorską klasyfikację. Następnie zaprezentowano historyczną ewolucję bankowości elektronicznej, w szczególno­ści bankowości internetowej.

Publikacja dotyczy najbardziej aktualnych i najważniejszych zagadnień związanych z kierunkami rozwoju rynku bankowego. Stanowi nowatorskie, udokumentowane empirycznie studium z zakresu rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Autor formułuje wnioski mające walory użytkowe z punktu widzenia  zachowań samych banków, poprawy ich konkurencyjności, zarówno z uwagi na dotarcie do klienta, jak i utrzymanie jego lojalności. 

Bankowość elektroniczna nie jest pojęciem nowym, a mimo to wciąż wzbudza kontrowersje w świecie nauki oraz praktyki bankowej. Jej rozwój, szczególnie dynamiczny w ostatnich latach jest ściśle powiązany z rozwojem najnowszych technologii informatycznych.

 

Książka jest skierowana do menedżerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza kierunków finanse i bankowość.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Pojęcie i klasyfikacja bankowości elektronicznej 11
1.1. Przegląd definicji bankowości elektronicznej 11
1.1.1. Zestaw środków technicznych 12
1.1.2. Bankowość elektroniczna jako usługa 14
1.1.3. Specyficzna forma działalności 16
1.1.4. Uniwersalna definicja bankowości elektronicznej 17
1.2. Systematyka bankowości elektronicznej 19
1.2.1. Rodzaje klientów 20
1.2.2. Kanały komunikacji 21
1.2.3. Tryby dostępu 27
1.2.4. Poziomy dostępu 28
1.2.5. Typy modeli bankowości elektronicznej 29
1.2.6. Terminy związane z bankowością elektroniczną 32

Rozdział 2
Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji w bankowości 35
2.1. Ewolucja bankowości elektronicznej 35
2.1.1. Bankowość terminalowa i telefoniczna 35
2.1.2. Poszukiwanie nowych rozwiązań dla bankowości elektronicznej 36
2.1.3. Rozwój bankowości elektronicznej od połowy lat 90. XX w. 38
2.2. Znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej 40
2.2.1. Specyfika usług bankowych 41
2.2.2. Rozwój Internetu na świecie 43
2.2.3. Detaliczna bankowość internetowa na świecie 50
2.3. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 60

Rozdział 3
Bankowość elektroniczna w Polsce w opinii przedstawicieli banków 69
3.1. Metodyka badania ankietowego 69
3.2. Polski rynek bankowości elektronicznej 70
3.2.1. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 70
3.2.2. Znaczenie integracji rynków finansowych w Europie 75
3.2.3. Elektroniczna bankowość korporacyjna 78
3.2.4. Zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym 81
3.2.5. Efekty finansowe 85
3.3. Dane dotyczące banków-respondentów 89
3.3.1. Elektroniczne kanały dostępu 89
3.3.2. Oferowane usługi 92
3.3.3. Stosowane rozwiązania informatyczne 96
3.3.4. Funkcjonowanie na europejskim rynku bankowości elektronicznej 98

Rozdział 4
Opinie użytkowników Internetu na temat bankowości elektronicznej 101
4.1. Metodyka badania ankietowego 101
4.2. Usługi finansowe i transakcje w Internecie 102
4.3. Korzystanie z bankowości internetowej 112
4.4. Opinie osób niekorzystających z bankowości internetowej 122
4.5. Charakterystyka klientów bankowości internetowej 124

Rozdział 5
Ekonomiczne skutki oferowania bankowości elektronicznej 135
5.1. Nakłady inwestycyjne 136
5.2. Wielkość i struktura kosztów 139
5.3. Wpływ na zatrudnienie w sektorze bankowym 144
5.4. Efektywność bankowości wirtualnej 149

Rozdział 6
Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 153
6.1. Oczekiwania klientów detalicznej bankowości internetowej 153
6.2. Strategie oferowania bankowości elektronicznej 156
6.3. Bariery rozwoju bankowości internetowej 162
6.4. Dynamika i perspektywy rozwoju detalicznej bankowości internetowej 168
6.5. Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek bankowości elektronicznej 173

Podsumowanie 179
Bibliografia 185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku