• Cechy jakościowe sprawozdawczości finansowej a jej użyteczność w świetle regulacji międzynarodowego prawa bilansowego (wyd. II)

Sprawozdanie finansowe stanowi główne źródło informacji finansowych o jednostce gospodarczej, służące szerokiemu gronu użytkowników. Dysponowanie odpowiednimi informacjami jest dla nich niezbędne w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. Sprawozdanie finansowe powinno więc dostarczyć odbiorcy użytecznych informacji, czyli takich, które mają dla niego znaczenie i są pożyteczne przy podejmowaniu decyzji. Cechy użytecznej informacji finansowej są określone i scharakteryzowanie w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Należą do nich: przydatność, wierne odzwierciedlenie, porównywalność, terminowość, sprawdzalność, zrozumiałość. Z perspektywy oczekiwań odbiorców cechy te stanowią wyraz ich oczekiwań, co do jakości informacji przekazywanej w sprawozdaniu finansowym. W monografii przedstawiono: • charakterystykę grup użytkowników sprawozdania finansowego i ich potrzeb informacyjnych, • opis celu sprawozdania finansowego oraz zasad jego prezentacji, • charakterystykę cech użytecznej informacji finansowej, • prezentację zasad sporządzania sprawozdania finansowego wynikających z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw wyboru przysługujących jednostce w zakresie prezentowania i ujawniania informacji, • opis podstaw i zasad konstruowania polityki rachunkowości, a także metod i modeli wyceny, które jednostki mogą stosować sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie regulacji zawartych w MSSF, • wyniki analizy sprawozdań finansowych wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, przeprowadzonej pod kątem ich porównywalności.

Podtytuł Cechy jakościowe sprawozdawczości finansowej a jej użyteczność w świetle regulacji międzynarodowego prawa bilansowego (wyd. II)
Autor Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Kráľ
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 106
42.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-877-6
Sprawozdanie finansowe stanowi główne źródło informacji finansowych o jednostce gospodarczej, służące szerokiemu gronu użytkowników. Dysponowanie odpowiednimi informacjami jest dla nich niezbędne w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. Sprawozdanie finansowe powinno więc dostarczyć odbiorcy użytecznych informacji, czyli takich, które mają dla niego znaczenie i są pożyteczne przy podejmowaniu decyzji. Cechy użytecznej informacji finansowej są określone i scharakteryzowanie w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Należą do nich: przydatność, wierne odzwierciedlenie, porównywalność, terminowość, sprawdzalność, zrozumiałość. Z perspektywy oczekiwań odbiorców cechy te stanowią wyraz ich oczekiwań, co do jakości informacji przekazywanej w sprawozdaniu finansowym.

W monografii przedstawiono:
• charakterystykę grup użytkowników sprawozdania finansowego i ich potrzeb informacyjnych,
• opis celu sprawozdania finansowego oraz zasad jego prezentacji,
• charakterystykę cech użytecznej informacji finansowej,
• prezentację zasad sporządzania sprawozdania finansowego wynikających z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw wyboru
przysługujących jednostce w zakresie prezentowania i ujawniania informacji,
• opis podstaw i zasad konstruowania polityki rachunkowości, a także metod i modeli wyceny, które jednostki mogą stosować sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie regulacji zawartych w MSSF,
• wyniki analizy sprawozdań finansowych wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, przeprowadzonej pod kątem ich porównywalności.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej jako podstawa ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego - Anna Kuzior 9
1.1. Użytkownicy sprawozdania finansowego 11
1.2. Cel sprawozdania finansowego i środki jego realizacji 14
1.3. Ogólne zasady prezentacji użytecznych informacji w sprawozdaniu finansowym 18

Rozdział 2
Cechy jakościowe informacji finansowych - Małgorzata Rówińska-Kráľ 23
2.1. Wierny i rzetelny obraz i jego znaczenie w rachunkowości 25
2.2. Fundamentalne cechy jakościowe 26
2.3. Uzupełniające cechy jakościowe 30

Rozdział 3
Sprawozdanie finansowe według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - Anna Kuzior 35
3.1. Ogólne zasady i wymogi dotyczące sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego 37
3.2. Zakres informacyjny i zasady prezentacji elementów sprawozdania finansowego 42

Rozdział 4
Polityka rachunkowości - Małgorzata Rówińska-Kráľ 55
4.1. Zakres polityki rachunkowości według MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 57
4.2. Metody wyceny aktywów 58
4.3. Modele wyceny bilansowej 64

Rozdział 5
Analiza i ocena zasad wyceny i sposobu prezentacji informacji finansowych w raportach rocznych wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie - Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Kráľ 71
5.1. Opis zakresu badań 73
5.2. Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym 74
5.3. Przyjęte metody i modele wyceny aktywów 91

Podsumowanie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 101
Spis rysunków 103
O Autorkach 105

Anna Kuzior - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, z rachunkowości finansowej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Zagadnienia związane z rachunkowością finansową i sprawozdawczością finansową przedstawia również w publikacjach o charakterze naukowym i dydaktycznym.

Małgorzata Rówińska-Kráľ - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownik Katedry Rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe, mające odzwierciedlenie w publikacjach oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych, koncentrują się wokół problematyki rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem regulacji krajowych i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Recenzja: Dr hab. Piotr Szczypa, prof. Politechniki Warszawskiej

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku