• Pośrednictwo finansowe w Polsce

Podtytuł Pośrednictwo finansowe w Polsce
Autor Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 424
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.12
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-78-1
Jedynymi pośrednikami na rynku finansowym w Polsce po zmianie transformacji gospodarczej były banki komercyjne. Wkrótce po otwarciu Giełdy Papie­rów Wartościowych w Warszawie powstało zapotrzebowanie na usługi domów maklerskich, które dokonywałyby na giełdzie transakcji kupna/sprzeda­ży instrumentów finansowych w imieniu swoich klientów. Z biegiem lat, wraz z dynamicznym rozwojem rynku finansowego, w Polsce przybywało in­nych rodzajów instytucji finansowych, które pośredniczą w dokonywaniu inwestycji finansowych. Dziś pośrednikami finansowymi są nie tylko banki, czy domy maklerskie powiązane z rynkiem giełdowym i pozagiełdowym, ale i firmy leasingowe i factoringowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, a tak­że firmy asset management.

Pośrednictwo finansowe w Polsce jest opracowaniem w sposób obszerny przedstawiającym podmioty związane z szeroko pojętym pośrednictwem w transakcjach zawieranych na rynku finansowym. Składa się z dziesięciu rozdziałów prezentujących wybrany rynek pośrednictwa finansowego. W ramach danego rozdziału czytelnik dowie się o:
• genezie powstania danego rodzaju instytucji pośrednictwa finansowego,
• podstawach organizacyjno-prawnych danego rynku,
• strukturze podmiotowej danego rynku,
• strukturze przedmiotowej związanej z danym rodzajem pośrednictwa finansowego.

Publikację, która jest wynikiem zainteresowań badawczych pracowników i współpracowników Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Akademii Eko­nomicznej w Poznaniu, przygotowano, opierając się na aktualnych regulacjach prawnych i jednolitej klasyfikacji instytucji pośrednictwa finansowego. Za­wiera ona bogatą i aktualną ilustrację statystyczną dotyczącą prezentowanych podmiotów. Może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akade­micki, jak i przewodnik dla menedżerów i pracowników instytucji finansowych, a także wszystkich innych uczestników rynku finansowego.

Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińska
1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski
1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce
1.2. Struktura i podstawy prawne funkcjonowania sektora bankowego w Polsce
1.3. Ryzyko w działalności banków i sposoby jego ograniczania
1.4. Pośrednictwo finansowe banków
1.4.1. Podstawowe operacje bierne banków
1.4.2. Kredyt bankowy i alternatywne formy finansowania przez bank
1.5. Podsumowanie
2. Banki spółdzielcze - Magdalena Szyszko
2.1. Specyfika banków spółdzielczych
2.2. Regulacje szczególne dotyczące funkcjonowania banku spółdzielczego
2.3. Rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce w latach 1989-2008
2.4. Banki spółdzielcze na tle sektora bankowego w latach 2001-2008
2.5. Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi związane
z wdrażaniem NUK
2.6. Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej
3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie -Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
3.1. Istota i funkcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
3.2. Mechanizm funkcjonowania giełdy
3.3. Instytucje i uczestnicy obrotu giełdowego
3.4. Rodzaje transakcji giełdowych
3.5. Instrumenty pośrednictwa finansowego i obrotu giełdowego
4. Fundusze inwestycyjne - Katarzyna Gabryelczyk
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych
4.3. Ewolucja ustawodawstwa o funduszach inwestycyjnych w Polsce
4.4. Obowiązujące ustawodawstwo o funduszach inwestycyjnych
4.5. Mechanizm funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych
4.6. Struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych
4.7. Struktura przedmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
4.8. Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5. Firmy asset management - Katarzyna Gabryelczyk
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawy prawne dotyczące asset management
5.3. Mechanizm funkcjonowania rynku asset management
5.4. Struktura podmiotowa rynku asset management
5.5. Struktura przedmiotowa rynku asset management
5.6. Perspektywy rozwoju rynku asset management w Polsce
6. Otwarte Fundusze Emerytalne - Joanna Ratajczak-Tuchołka
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podstawy organizacyjno-prawne
6.3. Mechanizm funkcjonowania rynku
6.4. Struktura podmiotowa badanego rynku
6.5. Struktura przedmiotowa badanego rynku
6.6. Perspektywy rynku OFE w Polsce na tle dojrzałości rynków rozwiniętych
7. Pośrednicy ubezpieczeniowi - Monika Kaczała
7.1. Wprowadzenie
7.2. Podstawy organizacyjno-prawne danego rynku
7.2.1. Pośrednik jako uczestnik kanału dystrybucji
7.2.2. Normy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności
pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce
7.2.3. Normy etyczne regulujące pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce
7.3. Mechanizm funkcjonowania rynku
7.3.1. Wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych
7.3.2. Ochrona klienta
7.4. Struktura podmiotowa w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
7.4.1. Liczba agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz osób
wykonujących czynności agencyjne
7.4.2. Znaczenie agentów i brokerów w dystrybucji ubezpieczeń
7.4.3. Wysokość uzyskiwanej prowizji
7.5. Perspektywy pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce
7.6. Podsumowanie
8. Pośrednicy finansowi - Jacek Truszkowski
8.1. Wprowadzenie
8.2. Podstawy prawne funkcjonowania
8.3. Struktura podmiotowa rynku pośredników finansowych
8.4. Struktura przedmiotowa rynku pośredników finansowych
8.5. Perspektywy
9. Domy i biura maklerskie - Jacek Truszkowski, Wojciech Szymon Kowalski
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawy organizacyjno-prawne
9.3. Struktura podmiotowa rynku usług maklerskich
9.4. Struktura przedmiotowa rynku usług maklerskich
9.5. Perspektywy rozwoju
10. Firmy leasingowe -Katarzyna Korzeń, Magdalena Szyszka
10.1. Rozwój leasingu w Polsce
10.2. Pojęcie i podstawy prawno-organizacyjne leasingu
10.2.1. Definicja i systematyka leasingu
10.2.2. Leasing w polskim ustawodawstwie
10.3. Struktura podmiotowa rynku w leasingu w Polsce
10.4. Struktura przedmiotowa rynku leasingu w Polsce
10.5. Perspektywy rynku leasingu w Polsce
10.3.
11. Instytucje faktoringowe - Urszula Ziarko-Siwek
11.1. Wprowadzenie
11.1.1. Definicja faktoringu
11.1.2. Zalety i wady faktoringu dla potencjalnych faktorantów
11.1.3. Funkcje faktoringu
11.2. Podstawy organizacyjno-prawne
11.3. Mechanizm funkcjonowania rynku
11.3.1. Koszty faktoringu
11.4. Struktura podmiotowa rynku
11.4.1. Rozwój rynku faktoringu
11.4.2. Wybór odpowiedniego faktora
11.5. Struktura przedmiotowa rynku
11.6. Perspektywy rynku w Polsce
12. Spółki audytorskie i konsultingowe - Szymon Cendal
12.1. Istota usług audytorskich i doradczych
12.2. Podstawowe uregulowania prawne wpływające na rynek audytu
i konsultingu
12.3. Funkcjonowanie rynku audytu i konsultingu
12.4. Struktura podmiotowa rynku audytu i konsultingu
12.5. Rynek audytu i konsultingu w ujęciu przedmiotowym
12.6. Perspektywy rozwoju rynku audytu i konsultingu w Polsce
Podsumowanie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku