• Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji

Wielu naukowców i praktyków biznesu poszukuje odpowiedzi na pytanie: Czy dobre przedsiębiorstwo może stać się doskonałe? A jeśli może, jakie czynniki na to wpływają? Co może zrobić menedżer, by zwiększyć swoją efektywność we współpracy z zespołem? Jak zadbać o pracowników w świecie dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych, funkcjonowania organizacji w dużej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, czyli w świecie VUCA? Autorka zachęca do przyjrzenia się coachingowemu modelowi zarządzania, który oparty jest na pięciu filarach: zaufaniu, budowaniu pozytywnych relacji w zespole, zaangażowaniu, odpowiedzialności i wspólnym postrzeganiu celów.

Podtytuł Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji
Autor Małgorzata Świerkosz-Hołysz
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 236
80.00 58.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 7 dni
ISBN 978-83-8102-797-7
Wielu naukowców i praktyków biznesu poszukuje odpowiedzi na pytanie: Czy dobre przedsiębiorstwo może stać się doskonałe? A jeśli może, jakie czynniki na to wpływają? Co może zrobić menedżer, by zwiększyć swoją efektywność we współpracy z zespołem? Jak zadbać o pracowników w świecie dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych, funkcjonowania organizacji w dużej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, czyli w świecie VUCA? Autorka zachęca do przyjrzenia się coachingowemu modelowi zarządzania, który oparty jest na pięciu filarach: zaufaniu, budowaniu pozytywnych relacji w zespole, zaangażowaniu, odpowiedzialności i wspólnym postrzeganiu celów.

W książce przedstawiono:
• ideę coachingu,
• sposoby integrowania coachingu z instrumentami zarządzania kapitałem ludzkim,
• wymagania związane z wprowadzaniem coachingowego stylu zarządzania do organizacji,
• ewolucję modeli zarządzania kapitałem ludzkim: od modelu klasycznego do modelu Management 3.0,
• autorski, innowacyjny coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim wraz z ciekawym opisem
przeprowadzonych badań wśród kadry kierowniczej i analizą uzyskanych wyników.

Publikacja jest wynikiem kilkunastoletniej pracy autorki z kadrą menedżerską firm polskich oraz międzynarodowych. Jest też odpowiedzią na zgłaszane przez menedżerów wyzwania związane z zarządzaniem personelem, odnoszące się do budowania zaufania, atmosfery wzajemnego szacunku, współpracy, odpowiedzialności i zaangażowania.

Wstęp 7

Rozdział 1
Idea coachingu 13
1.1. Jak rozumiany jest coaching 15
1.2. Geneza i rozwój coachingu 20
1.3. Coaching w organizacji - obszary wdrożeń 24

Rozdział 2
Integrowanie coachingu z instrumentami zarządzania kapitałem ludzkim 35
2.1. Coaching czynnikiem determinującym poziom rozwoju kapitału ludzkiego 36
2.2. Rola integracji procesów coachingowych z działaniami szkoleniowymi, mentoringowymi i doradczymi 40
2.3. Executive coaching, czyli coaching wyższej kadry menedżerskiej 44
2.4. Budowanie programów coachingowych „szytych na miarę 47
2.4.1. Coaching a rozwój kompetencji pracowniczych 47
2.4.2. Coaching a planowanie ścieżek kariery i zarządzanie talentami 50
2.4.3. Coaching a motywowanie zespołów wielokulturowych 53
2.4.4. Coaching a wsparcie dla innowacyjności 57
2.4.5. Coaching a kultura organizacyjna firmy 59

Rozdział 3
Coachingowy styl zarządzania jako przywództwo wyższego stopnia 63
3.1. Przygotowanie merytoryczne do pełnienia nowej roli 69
3.2. Cechy dobrego menedżera-coacha 71
3.3. Budowanie relacji pomiędzy menedżerem-coachem a klientem-podwładnym 74
3.3.1. Budowanie kontaktu z coachee 76
3.3.2. Praca nad zachowaniami niedyrektywnymi 77
3.3.3. Umiejętność aktywnego słuchania 77
3.3.4. Skuteczne zadawanie pytań 79
3.3.5. Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej 81
3.3.6. Kontraktowanie sesji coachingowej 82
3.3.7. Praca w oparciu o struktury i narzędzia coachingowe 82
3.4. Aspekt etyczny w pracy menedżera-coacha 89

Rozdział 4
Ewolucja modeli zarządzania kapitałem ludzkim - od modelu klasycznego do modelu Management 3.0 93
4.1. Model Michigan a model harwardzki 93
4.2. Model kierowania według Rensisa Likerta i Roberta F. Balesa 97
4.3. Model siatki kierowniczej według Roberta Blake'a i Jane Mouton 98
4.4. Zarządzanie według Williama J. Reddina 100
4.5. Model przywództwa transakcyjnego i transformacyjnego 102
4.6. Model przywództwa autentycznego 104
4.7. Model przywództwa sytuacyjnego II 108
4.8. Management 3.0 114

Rozdział 5
Coachingowy model jako przywództwo wyższego stopnia 119
5.1. Podstawy teoretyczne konstrukcji coachingowego modelu zarządzania kapitałem ludzkim 119
5.2. Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim 130
5.3. Metoda badawcza 151
5.4. Analiza powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji coachingowego modelu zarządzania kapitałem ludzkim 187
5.5. Wnioski z badań oraz rekomendacje dla praktyki 192

Zakończenie 201
Bibliografia 205
Wykaz tabel 219
Wykaz wykresów 221
Wykaz rysunków 223
Aneks - Kwestionariusz ankiety badawczej 225
Streszczenie 233
Summary 235

Małgorzata Świerkosz-Hołysz
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem personelem, zarządzaniem zespołami wielopokoleniowymi oraz zwinnym podejściem w zarządzaniu (Agile). Pracę naukową łączy z sukcesami z działalnością biznesową, aktywnie działając jako facylitator, coach i trener biznesu. Jest certyfikowanym międzynarodowym konsultantem MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu, facylitatorem Management 3.0, najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM oraz facylitatorem APMG. Prywatnie pasjonatka biegów górskich, dobrej muzyki i podróży

Recenzja: dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku