• Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

Celem publikacji jest określenie roli decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozwoju lokalnym oraz zarządzanie przestrzenią gminy. W książce scharakteryzowano: - instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym, - rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym, - sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce, - najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.

Podtytuł Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią
Autor Maciej Nowak
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 169
56.00 40.32
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-468-6

 

Celem publikacji jest określenie roli decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozwoju lokalnym oraz zarządzanie przestrzenią gminy.

W książce scharakteryzowano: 

- instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym,
- rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym,
- sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce,
- najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.


„Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki planowania przestrzenne­go." 

Z recenzji Prof. Ryszarda Cymermana 

Wstęp 7

Rozdział 1
Uwarunkowania zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w jednostkach samorządu terytorialnego 11
Wstęp 11
1.1. Pojęcie regionu ekonomicznego i rozwoju regionalnego 11
1.2. Teorie rozwoju regionalnego 19
1.3. Kluczowe instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym 24
1.4. Rozwój lokalny i zarządzanie rozwojem lokalnym 28
1.5. Zarządzanie rozwojem lokalnym w gminie 34
1.6. Zarządzanie rozwojem lokalnym w mieście 39
1.7. Zarządzanie rozwojem lokalnym w powiecie 47
Podsumowanie 49

Rozdział 2
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym 51
Wstęp 51
2.1. Kluczowe zasady i wymogi zarządzania przestrzenią gminy na szczeblu lokalnym 52
2.2. Kluczowe instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym 57
2.3. Elementy składowe oraz zasady uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów za­gospodarowania przestrzennego 60
2.4. Zarządzanie przestrzenią na szczeblu regionalnym 67
2.5. Polityka przestrzenna na szczeblu krajowym 70
2.6. Zarządzanie środowiskiem i zasada zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej 72
2.7. Gospodarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej 76
2.8. Czynności składające się na gospodarkę nieruchomościami 82
2.9. Decyzje o podziałach nieruchomości w zarządzaniu przestrzenią gminy 84
Podsumowanie 85

Rozdział 3
Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zarządzaniu rozwojem lokalnym w ujęciu teoretycznym 87
Wstęp 87
3.1. Przesłanki ograniczonego stosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach 88
3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 91
3.3. Decyzja o warunkach zabudowy 95
3.4. Pozwolenie na budowę oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w rozwoju lokalnym 102
3.5. Alternatywy dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w „specustawach" (przykład „specustawy" drogowej) 107
3.6. Decyzja o warunkach zabudowy w rozwoju lokalnym - przegląd przeprowadzonych badań 108
3.8. Postulowane na szczeblu centralnym zmiany w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczącego decyzji o warun­kach zabudowy i zagospodarowania terenu 114
Podsumowanie 115

Rozdział 4
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zarządzaniu gminami miejskimi, wiejsko-miejskimi oraz wiejskimi - wy­niki badań 117
Wstęp 117
4.1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w badanych miastach 118
4.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ocenie przedstawicieli badanych miast 122
4.3. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w badanych gminach wiejsko-miejskich 127
4.4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ocenie przedstawicieli badanych gmin wiejsko-miejskich 130
4.5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozwoju lokalnym gmin miejskich oraz wiejsko-miejskich 134
4.6. Współzależność pomiędzy wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy a wydawanymi decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz­nego w badanych gminach miejskich i wiejsko-miejskich 137
4.7. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w badanych gminach wiejskich 138
4.8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ocenie przedstawicieli badanych gmin wiejskich 142
4.9. Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w opinii gmin wyodrębnionych według kryterium powierzchni gminy objętej miejsco­wym planem zagospodarowania przestrzennego 147
4.10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wybranych badanych gminach 149
Podsumowanie 150

Zakończenie 153
Literatura 159

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku