• Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City

Prezentowana książka ma dostarczyć nową perspektywę spojrzenia na Smart City - dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast. Niniejsza publikacja przedstawia drogę pomiędzy miastem a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze. W celu pokazania tej drogi konieczne było przeprowadzenie badań w miastach. Przedstawiono badania przeprowadzone w dziesięciu polskich, dużych urzędach miejskich, w których badanie dotyczyło prezydentów, wiceprezydentów, sekretarzy i osób odpowiedzialnych za Smart City, aby przeanalizować zachodzące procesy zmian. Gotowość urzędu miejskiego wydaje się być bardziej istotna niż pojedyncze badanie stwierdzające na ile dane miasto jest obecnie Smart. Pozwala bowiem planować i ograniczać ryzyko projektów Smart City, a jednocześnie wskazywać kolejność zmian, niezbędnych do dokonania także przez sam urząd miejski. Efektem prac są zaprezentowane w tej książce: • Nowa koncepcja Sma

Podtytuł Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City
Autor Aleksander Orłowski
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 362
98.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-210-1
Prezentowana książka ma dostarczyć nową perspektywę spojrzenia na Smart City - dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast. Niniejsza publikacja przedstawia drogę pomiędzy miastem a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze.

W celu pokazania tej drogi konieczne było przeprowadzenie badań w miastach. Przedstawiono badania przeprowadzone w dziesięciu polskich, dużych urzędach miejskich, w których badanie dotyczyło prezydentów, wiceprezydentów, sekretarzy i osób odpowiedzialnych za Smart City, aby przeanalizować zachodzące procesy zmian. Gotowość urzędu miejskiego wydaje się być bardziej istotna niż pojedyncze badanie stwierdzające na ile dane miasto jest obecnie Smart. Pozwala bowiem planować i ograniczać ryzyko projektów Smart City, a jednocześnie wskazywać kolejność zmian, niezbędnych do dokonania także przez sam urząd miejski.

Efektem prac są zaprezentowane w tej książce:
• Nowa koncepcja Smart City - Procesowa dynamiczna koncepcja gotowości urzędu miasta do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City.
• Model dla tej koncepcji, który sprawi, że będzie mierzalna - Model gotowości procesowej urzędu miejskiego do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City.
• Dedykowaną ramę badawczą - Metodologiczna Rama Badawcza Smart City.

Każdy z efektów poddano weryfikacji w wybranych urzędach miejskich, organizacjach pozarządowych oraz firmach informatycznych, proponując jednocześnie nową metodę weryfikacji oraz środowisko do dalszej rozbudowy modelu przez kolejne urzędy miejskie.

Prezentowana praca skierowana jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozwój Smart City w urzędach miejskich oraz dostawców rozwiązań technologicznych dla miast. Konieczne jest uwzględnienie w tym miejscu przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, dla których problematyka udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych miasta jest znacząca. Książką powinni być także zainteresowani przedstawiciele firm oraz jednostek naukowo-badawczych tworzących sieci powiązań i przekazujących wiedzę oraz doświadczenie związane z rozwojem Smart City.

Słownik pojęć i akronimów stosowanych w pracy 9
Wstęp 13

Rozdział 1
Środowisko prowadzenia badań 23
1.1. Problem badawczy 24
1.2. Zastosowanie podejścia procesowego 26
1.3. Zastosowanie procesów zarządzania wiedzą 33
1.4. Zastosowanie procesów modelowania lingwistycznego 36
1.5. Konstrukcja ramy badawczej 39

Rozdział 2
Obszar procesowy - organizacje publiczne, miasta i urzędy miejskie 47
2.1. Procesy i koncepcje organizacji publicznych 47
2.2. Obszar procesowy miast i urzędów miejskich 58
2.3. Wnioski z analizy procesów organizacji publicznych, miast i urzędów miast 75

Rozdział 3
Obszar procesowy - Smart City 77
3.1. Definicje i procesy Smart City 78
3.2. Koncepcje Smart City 87
3.3. Przykłady Smart City i jego procesów 98
3.4. Wnioski z analizy obszaru procesowego Smart City 105

Rozdział 4
Obszar procesowy - technologie informatyczne 107
4.1. Smart City kierowany technologiami 107
4.2. Założenia prowadzenia badań pilotażowych technologii 110
4.3. Badania pilotażowe technologii 111
4.4. Wnioski z analizy obszaru procesowego technologii informatycznych 118

Rozdział 5
Badania główne procesów przejścia ścieżki Smart City 129
5.1. Uwarunkowania prowadzenia badań 130
5.2. Badania główne urzędów miejskich 133
5.3. Wnioski z badań urzędów miejskich 161

Rozdział 6
Budowa Procesowej Dynamicznej Koncepcji Smart City 163
6.1. Założenia do budowy Procesowej Dynamicznej Koncepcji Smart City 164
6.2. Etapy budowy koncepcji dojścia do Smart City 167
6.3. Możliwości operacjonalizacji proponowanej w pracy koncepcji 176
6.4. Podsumowanie 183

Rozdział 7
Budowa modelu gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City 185
7.1. Budowa modelu podstawowego gotowości urzędu miejskiego do Smart City 185
7.2. Budowa modelu scalonego gotowości urzędu miejskiego do Smart City 187
7.2.1. Analiza i dobór zmiennych modelu scalonego 188
7.2.2. Budowa reguł i bufora reguł lingwistycznych oraz mechanizmu wnioskowania 199
7.2.3. Scenariusze wykorzystania modelu 203
7.3. Wnioski 204

Rozdział 8
Ocena jakościowa i ilościowa zakresu wykorzystania procesowej dynamicznej koncepcji Smart City i modelu gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City 209
8.1. Jakościowa i ilościowa ocena zakresu wykorzystania koncepcji i modelu przez urzędy miejskie 213
8.1.1. Ocena zakresu wykorzystania koncepcji 215
8.1.2. Ocena zakresu wykorzystania modelu 220
8.2. Ocena zakresu wykorzystania koncepcji przez organizacje pozarządowe 227
8.3. Ocena zakresu wykorzystania koncepcji przez firmy informatyczne 233
8.4. Wnioski wynikające z oceny poziomów wykorzystania koncepcji i modelu 239

Zakończenie 241
Bibliografia 247
Spis rysunków 257
Spis tabel 259
Załączniki 260

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku