• Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce

Podtytuł Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce
Autor Małgorzata Rymarzak
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 195
56.00 39.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-120-3
Obiekty budowlane przedsiębiorstw stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich obsługa wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu. Trady­cyjne administrowanie budynkami staje się dla ich właścicieli niewystarczające. Współczesne zarządzanie nieruchomościami stało się wysoko wyspe­cjalizowaną działalnością, która wymaga zastosowania wszechstronnej wiedzy ekonomiczno-finansowej, technicznej i prawnej. Sytuacja ta powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej zmuszone są weryfikować swój nierzadko nieprzystający do aktualnych warunków sposób zorganizowania i za­rządzania nieruchomościami.
Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku, która w tak obszernym zakresie porusza problem zarządzania nieruchomościami przedsię­biorstw. Dla wyjaśnienia najtrudniejszych zagadnień publikacja przedstawia rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwa w rozwiniętych gospodar­kach rynkowych. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:
• -Jakimi przesłankami kierują się przedsiębiorstwa decydujące się na wybór poszczególnych form zarządzania nieruchomościami tj. zarządzanie we własnym zakresie, powierzenie obsługi nieruchomości specjalistycznej firmie zewnętrznej bądź utworzenie spółki-córki gospodarującej nieruchomościa­mi?
• - Czy na decyzję o wydzieleniu mają wpływ czynniki wewnętrzne tj. kosztowe, organizacyjne, itd. czy zewnętrzne, generowane przez otoczenie?
• - Jakie przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie outsourcingu zarządzania nieruchomościami, a także czy efekty osiągnięte przez przedsię­biorstwa po wydzieleniu usług zarządzania nieruchomościami pokrywają się z oczekiwaniami?
Książka jest adresowana zarówno do pracowników przedsiębiorstw, którzy są odpowiedzialni za wybór formy zarządzania nieruchomościami, jak rów­nież zarządców nieruchomości zainteresowanych pozyskiwaniem nowych klientów. Stanowi cenną pomoc dla studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Wprowadzenie
Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia dotyczące nieruchomości
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości
1.2. Prawa do nieruchomości
1.2.1. Prawa rzeczowe
1.2.1.1. Prawo własności
1.2.1.2. Użytkowanie wieczyste
1.2.1.3. Ograniczone prawa rzeczowe
1.2.1.4. Posiadanie
1.2.2. Prawa zobowiązaniowe
1.3. Funkcje nieruchomości
1.4. Znaczenie nieruchomości w przedsiębiorstwach
1.4.1. Nieruchomość jako miejsce działalności gospodarczej
1.4.2. Nieruchomość jako źródło kosztów
1.4.3. Nieruchomość jako aktywo przedsiębiorstwa
1.5. Pojęcie rynku nieruchomości.
Rozdział 2
Pojęcie i formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw
2.1. Pojęcie zarządzania
2.2. Definicja zarządzania nieruchomościami
2.2.1. Zarządzanie strategiczne nieruchomościami
1.2.1.1. Cele zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach
2.2.1.2. Strategie zarządzania nieruchomościami
2.2.2. Zarządzanie taktyczno-operacyjne nieruchomościami
2.2.2.1, Aspekt użytkowo-eksploatacyjny, energetyczny
oraz techniczno-funkcjonalny
2.2.2.2. Aspekt ekonomiczno-finansowy
2.3. Ewolucja zawodu zarządcy nieruchomości
2.4. Zarządzanie nieruchomościami w rozwiniętych gospodarkach rynkowych
2.4.1. Formy zarządzania nieruchomościami
2.4.1.1. Tradycyjna forma zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw.
2.4.1.2. Formy zarządzania nieruchomościami wykorzystujące zasoby
zewnętrzne.
2.4.2. Skala powierzania zarządzania nieruchomościami podmiotom
zewnętrznym
2.4.3. Kryteria wyboru przedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami
2.5. Formy zarządzania nieruchomościami w Polsce
2.5.1. Zarząd właścicielski nieruchomości
2.5.2. Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami
2.5.2.1. Niezależne przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami
2.5.2.2. Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami
w przedsiębiorstwie wielopodmiotowym
2.6. Determinanty wyboru formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw
Rozdział 3
Zmiana formy zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach
3.1. Outsourcing vs. insourcing w przedsiębiorstwie
3.1.1. Pojęcie outsourcingu
3.1.2. Rodzaje outsourcingu
3.1.2.1. Outsourcing kontraktowy - cele i rezultaty
3.1.2.2. Outsourcing kapitałowy - cele i rezultaty
3.1.3. Insourcing
3.2. Outsourcing zarządzania i w zarządzaniu nieruchomościami w rozwiniętych
gospodarkach rynkowych
3.2 1. Zarządzanie nieruchomościami na tle wydzielanych dziedzin
działalności przedsiębiorstw
3.2.2. Outsourcing czynności zarządzania nieruchomościami
3.2.3. Cele i rezultaty outsourcingu zarządzania nieruchomościami
3.3. Insourcing zarządzania nieruchomościami
3.4. Ewolucja form zarządzania nieruchomościami (Outsourcing - insourcing)
Rozdział 4
Zarządzanie nieruchomości- wyniki badania
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem
4.2. Wyniki przeprowadzonego badania
4.2.1. Charakterystyka nieruchomości przedsiębiorstw objętych badaniem
4.2.2. Formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw objętych
badaniem
Rozdział 5
Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie zarządzania nieruchomi
w Polsce - wyniki badania
5.1. Ogólna charakterystyka podmiotów świadczących usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami w Polsce
5.2. Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami w Polsce ~wyniki badań ankietowych
5.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem
5.2.2. Wyniki przeprowadzonego badania
5.3. Podsumowanie wyników badań
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku