• Podstawy gospodarowania nieruchomościami

Podtytuł Podstawy gospodarowania nieruchomościami
Autor Maciej Nowak, Teodor Skotarczak (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 250
46.00 32.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-524-9
Książka zawiera charakterystykę najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami. W szczególności dotyczy ona:

- zasad zarządzania nieruchomościami,

- wyceny nieruchomości,

- prawnych, ekonomicznych i podatkowych uwarunkowań związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- systemu finansowania nieruchomości,

- zasad związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przez gminę.
Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć:

- jakie są główne prawne uwarunkowania związane z gospodarką nieruchomościami,

- jak funkcjonuje rynek nieruchomości,

- jakie jest znaczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- jaka jest rola notariusza na rynku nieruchomości,

- kiedy korzystać z hipoteki, ksiąg wieczystych i innych zabezpieczeń związanych z nieruchomościami.

Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Cywilnoprawne aspekty gospodarowania nieruchomościami - Bartosz Dąbrowski 9

1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 9

1.2. Prawo własności - treść i podstawowe regulacje 16

1.3. Granice nieruchomości 18

1.4. Prawo sąsiedzkie 19

1.5. Przeniesienie własności 21

1.6. Zasiedzenie 22

1.7. Inne przypadki nabycia lub utraty prawa własności 24

1.8. Współwłasność 25

1.9. Ochrona własności 27

1.10. Użytkowanie wieczyste 28

1.11. Użytkowanie 30

1.12. Służebności gruntowe 31

1.13. Służebności osobiste 33

1.14. Służebności przesyłu 33

1.15. Hipoteka 34

1.16. Spółdzielcze prawa 36

1.17. Posiadanie 36
Rozdział 2

Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami - Agnieszka Małkowska 39

2.1. Gospodarka nieruchomościami w sektorze publicznym 39

2.2. Administracyjnoprawne instrumenty gospodarowania nieruchomościami z zasobów publicznych 44

2.3. Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania potencjału inwestycyjnego nieruchomości 50

2.4. Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami o charakterze finansowym 61
Rozdział 3

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami - Joanna Cymerman 67

3.1. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 67

3.2. System opłat od nieruchomości 69

3.3. Opłaty od nieruchomości w procesie jej przekształceń 73

3.4. Charakterystyka opłat od nieruchomości 76

3.4.1. Podatek od nieruchomości 76

3.4.2. Podatek rolny 79

3.4.3. Podatek leśny 81

3.4.4. Opłata planistyczna 83

3.4.5. Opłaty adiacenckie 84

3.4.6. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji 88

3.4.7. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 91

3.4.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 94

3.4.9. Podatek od spadków i darowizn 97

3.4.10. Podatek VAT 99
Rozdział 4

Rynek nieruchomości - Paweł Kreja 101

4.1. Definicja i podziały rynku nieruchomości 101

4.2. Funkcjonowanie i specyfika rynku nieruchomości 103

4.3. Uczestnicy rynku nieruchomości 105

4.4. Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości 109

4.5. Źródła informacji o rynku nieruchomości 112
Rozdział 5

Wycena nieruchomości - Beata Ziembicka 115

5.1. Funkcje wyceny nieruchomości 116

5.2. Cele wyceny nieruchomości 117

5.3. Rodzaje wartości nieruchomości 118

5.4. Podejście porównawcze 120

5.5. Podejście dochodowe 128

5.6. Podejście kosztowe 132

5.7. Podejście mieszane 137

5.8. Operat szacunkowy 143
Rozdział 6

Finansowanie nieruchomości - Gabriel Główka 147

6.1. Pojęcie i istota systemu finansowania nieruchomości 147

6.2. Bankowe instrumenty finansowe na polskim rynku nieruchomości 150

6.2.1. Instrumenty służące finansowaniu inwestycji w nieruchomości 150

6.2.2. Instrumenty uwalniające kapitał z nieruchomości 157

6.3. Podstawowe warunki kredytowania nieruchomości 165

6.3.1. Zdolność kredytowa 166

6.3.2. Zabezpieczenie kredytu 169

6.3.3. Koszty związane z pozyskaniem kredytów przeznaczonych na finansowanie nieruchomości 174

6.4. Banki w polskim systemie finansowania nieruchomości 182

6.5. Kierunki zmian w zakresie refinansowania kredytów hipotecznych 188

6.5.1. Zmiany w modelu depozytowym 189

6.5.2. Modele oparte o dłużne papiery wartościowe 191

6.6. Uwagi końcowe 195
Rozdział 7

Zarządzanie nieruchomościami - Iwona Foryś 197

7.1. Zarządzanie nieruchomościami w świetle teorii zarządzania 197

7.2. Zarządzanie nieruchomościami w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 201

7.3. Plan zarządzania - element zarządzania operacyjnego nieruchomością 208

7.4. Elementy procesu zarządzania nieruchomościami 218

7.5. Specyfika zarządzania poszczególnymi rodzajami nieruchomości 222
Rozdział 8

Notarialne przesłanki zapewnienia pewności w obrocie nieruchomościami - Teodor Skotarczak 227

8.1. Tryb dokonywania czynności notarialnych 228

8.2. Szczególne przypadki występujące w notarialnym obrocie nieruchomościami 231

8.3. Obowiązki notariusza jako płatnika podatków pobieranych przy obrocie nieruchomościami 233
Bibliografia 235


O Autorach 241

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku