• Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd II.)

Podtytuł Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd II.)
Autor Michał Kisiel
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 282
44.00 30.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-043-5
Celem niniejszej książki jest nie tylko wskazanie możliwości wykorzystania Internetu w kształtowaniu konkurencyjności współczesnego banku w Polsce (głównie w obszarze bankowości detalicznej), ale przede wszystkim dobitne podkreślenie, iż sieć ma dla bankowości znaczenie pierwszoplanowe. Pa­trząc na Internet jak na „,,ogólnoświatową plątaninę kabli?? traci się z oczu fakt, że globalna sieć już dawno stała się czymś więcej niż kolejną technolo­gią - stała się środowiskiem, do którego powoli, lecz nieuchronnie, przenosi się coraz większa część ludzkiej aktywności. Podjęty temat wydaje się i fra­pujący i przyszłościowy. Pozycja ta stanowi jedno z pierwszych w Polsce pionierskich kompleksowych opracowań dotyczących bankowości interneto­wej [...] jest dowodem odwagi jej Autora, który podjął problem nie uboczny, marginalny, przyczynkarski lecz pierwszorzędny w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz publicystyce przełomu minionego i obecnego stulecia [...]. Analizuje z różnych punktów widzenia problematykę wykorzystania Inter­netu jako czynnika wpływającego na konkurencyjność banków komercyjnych w Polsce [...], fenomen znajdujący się nie tylko w Polsce in stotu nascen­di. Autor umiejętnie łączy rozważania teoretyczne z analizą empiryczną, wywody o charakterze akademickim ze spostrzeżeniami o wymiarze praktycz­no-aplikacyjnym.

Rozdział l
Podstawy konkurencyjności banku komercyjnego w kontekście formowania
się gospodarki sieciowej 11
1.1. Istota i przesłanki konkurencyjności banku komercyjnego w obszarze
bankowości detalicznej 11
1.1.1. Ogólna charakterystyka konkurencji na rynku usług bankowych 12
1.1.2. Pojęcie konkurencyjności i strategii konkurencyjnej 15
1.1.3. Model makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego banku 20
1.1.4. Istota i specyfika bankowości detalicznej 23
1.1.5. Podstawowe determinanty zmian w bankowości detalicznej 28
1.1.6. Źródła przewagi konkurencyjnej banku na rynku bankowości
detalicznej 31
1.2. Internet - geneza, właściwości, kierunki rozwoju 38
1.2.1. Geneza i rozwój Internetu 40
1.2.2. Główne właściwości Internetu 43
1.2.3. Przyszłość Internetu - podstawowe trendy 46
1.3. Internet jako czynnik zmiany w makrootoczeniu i otoczeniu
konkurencyjnym - kształotowanie się gospodarki sieciowej i społeczeństwa
informacyjnego 56
1.3.1. Gospodarka sieciowa i społeczeństwo informacyjne - charakterystyka
pojęć 57
1.3.2. Gospodarka sieciowa - wpływ Internetu na funkcjonowanie rynku
i procesy konkurencji 60
1.3.3. Wpływ Internetu na makrootoczenie - wybrane kierunki 67
1.3.4. Rola i funkcje banków w gospodarce sieciowej - próba identyfikacji
podstawowych wyzwań 69

Rozdział 2
Orientacja internetowa jako czynnik kreacji konkurencyjności banku 79
2.1. Bankowość internetowa - charakterystyka, stan rozwoju w Polsce 79
2.1.1. Bankowość internetowa - definicja pojęcia, etapy rozwoju 80
2.1.2. Rozwój bankowości internetowej w Polsce - próba oceny 85
2.1.3. Modele umiejscowienia bankowości internetowej w działalności
banku komercyjnego 93
2.1.4. Główne kierunki rozwoju bankowości internetowej na świecie 97
2.2. Modele wykorzystania Internetu w działalności rynkowej banku
i ich wpływ na konkurencyjność 114
2.2.1. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia komunikacji z rynkiem 116
2.2.2. Internet jako kanał dystrybucji - bankowość internetowa 120
2.2.3. Bank wirtualny - Internet jako tworzywo organizacji 130
2.3. Orientacja internetowa jako strategiczna odpowiedź banku na wyzwania
gospodarki sieciowej 133
2.3.1. Orientacja internetowa - prezentacja koncepcji, etapy implementacji
do praktyki 135
2.3.2. Strategie konkurencyjne oparte na orientacji internetowej -
modele 138
2.3.3. Wdrożenie orientacji internetowej do praktyki bankowej - rola
otoczenia zewnętrznego 147

Rozdział 3
Zewnętrzene uwarunkowania implementacji orientacji internetowej w Polsce
- szansę i zagrożenia 149
3.1. Otoczenie ekonomiczne 149
3.1.1. Potencjał detalicznego rynku bankowego w Polsce 150
3.1.2. Zmiany popytu na detalicznym rynku bankowym w Polsce 154
3.1.3. Stan i perspektywy rozwoju gospodarki sieciowej w Polsce 158
3.1.4. Otoczenie ekonomiczne a orientacja internetowa banku - szansę
i zagrożenia. Podsumowanie 163
3.2. Otoczenie prawno-regulacyjne 167
3.2.1. Prawne regulacje uwierzytelniania i składania oświadczeń woli
w środowisku elektronicznym 168
3.2.2. Regulacje świadczenia usług bankowych w środowisku
elektronicznym 172
3.2.3. Pieniądz elektroniczny w polskim prawie 176
3.2.4. Regulacje nadzoru bankowego a bankowość internetowa 179
3.2.5. Pozostałe regulacje prawne - transgraniczne świadczenie
internetowych usług bankowych, outsourcing 181
3.2.6. Regulacje prawne a orientacja internetowa w działalności banku
- szansę i zagrożenia. Podsumowanie 184
3.3. Środowisko techniczno-technologiczne 187
3.3.1. Infrastruktura Internetu w Polsce i jej dostępność 187
3.3.2. Bezpieczeństwo komunikacji w Internecie - technologie
i zagrożenia 196
3.3.3. Infrastruktura i technologie w rozliczeniach bezgotówkowych
jako czynnik wspierający rozwój bankowości internetowej 204
3.3.4. Otoczenie techniczno-technologiczne a orientacja internetowa banku
- szansę i zagrożenia. Podsumowanie 210
3.4. Uwarunkowania psychospołeczne 213
3.4.1. Bankowość internetowa jako innowacja - model teoretyczny 214
3.4.2. Społeczna percepcja bankowości internetowej w świetle wyników
badań w Polsce i za granicą 219
3.4.3. Użytkownicy Internetu i bankowości internetowej w Polsce - profil
demograficzny i psychospołeczny w kontekście procesu akceptacji
innowacji 226
3.4.4. Wirtualne społeczności i ich wykorzystanie w działalności rynkowej
banków 234
3.4.5. Otoczenie psychospołeczne a orientacja internetowa banku - szansę
i zagrożenia. Podsumowanie 236
3.5. Otoczenie konkurencyjne 240
3.5.1. Sektor banków komercyjnych w Polsce - zakres pojęcia, struktura 241
3.5.2. Czynniki kształtujące natężenie konkurencji na rynku detalicznych
usług bankowych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki
sieciowej 245
3.5.3. Działanie sił konkurencji a orientacja internetowa banku.
Podsumowanie 265
Zakończenie 269
Bibliografia 273

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku