• Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości

Tematyka książki oscyluje wokół andragogiki i zagadnień wpisujących się w obszar zainteresowania psychologii rozwojowej. Jej celem jest poznanie fenomenu uczenia się człowieka dorosłego w okresie średniej dorosłości, zwłaszcza uwarunkowań podejmowania przez niego aktywności edukacyjnej. Za fundament analizy uwarunkowań uczenia się oraz obszarów edukacyjnych przyjęto podejście fenomenograficzne, które zostało skonstruowane dla potrzeb prowadzenia badań nad procesami uczenia się. Przedmiotem badań w prezentowanej publikacji uczyniono doświadczenia edukacyjne osób znajdujących się w okresie średniej dorosłości. Postępowanie badawcze dążyło do ustalenia, w jaki sposób osoby dorosłe doświadczają uczenia się. Chodziło o dotarcie do istoty doświadczenia fenomenu uczenia się przez osoby w średniej dorosłości. Problematyka podjęta w publikacji ma charakter głosu w otwartej dyskusji na temat miejsc, sytuacji, okoliczności uczenia się osób w średniej dorosłości. Książka pozwala udoskonalić wiedz

Podtytuł Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości
Autor Alicja Szostkiewicz
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
60.00 42.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-320-7

Tematyka książki oscyluje wokół andragogiki i zagadnień wpisujących się w obszar zainteresowania psychologii rozwojowej. Jej celem jest poznanie fenomenu uczenia się człowieka dorosłego w okresie średniej dorosłości, zwłaszcza uwarunkowań podejmowania przez niego aktywności edukacyjnej. Za fundament analizy uwarunkowań uczenia się oraz obszarów edukacyjnych przyjęto podejście fenomenograficzne, które zostało skonstruowane dla potrzeb prowadzenia badań nad procesami uczenia się. Przedmiotem badań w prezentowanej publikacji uczyniono doświadczenia edukacyjne osób znajdujących się w okresie średniej dorosłości. Postępowanie badawcze dążyło do ustalenia, w jaki sposób osoby dorosłe doświadczają uczenia się. Chodziło o dotarcie do istoty doświadczenia fenomenu uczenia się przez osoby w średniej dorosłości.

Problematyka podjęta w publikacji ma charakter głosu w otwartej dyskusji na temat miejsc, sytuacji, okoliczności uczenia się osób w średniej dorosłości. Książka pozwala udoskonalić wiedzę na temat uczestnictwa osób dorosłych w całożyciowym uczeniu się. Stworzona w niniejszej publikacji matryca uwarunkowań uczenia się osób w średniej dorosłości jest znaczącym krokiem w kierunku budowania teoretycznego modelu uczenia się przez całe życie.

Słowo wstępne 7

Rozdział 1
Charakterystyka uczenia się - analiza koncepcji i teorii 13
1.1. Specyfika uczenia się człowieka dorosłego 14
1.2. Środowiska uczenia się człowieka dorosłego 24
1.3. Przegląd uwarunkowań uczenia się człowieka dorosłego, matryca analizy SWOT 29
1.4. Koncepcja uczenia się całożyciowego 36
1.5. Uczenie się a doświadczenie 41
1.6. Uczenie się a rozwój osobowy 50
1.7. Motywacje edukacyjne dorosłych w perspektywie całożyciowej 54

Rozdział 2
Średnia dorosłość jako faza życia 59
2.1. Granice dorosłości 60
2.2. Średnia dorosłość w świetle wybranych teorii rozwoju 64
2.3. Kryzys połowy życia 78

Rozdział 3
Podstawy metodologiczne i procedura badań własnych 81
3.1. Fenomenografia jako badanie interpretatywne 81
3.2. Cel i przedmiot badań własnych 86
3.3. Procedura badania i jego przebieg 87
3.3.1. Dobór grupy respondentów i ich charakterystyka 87
3.3.2. Technika badań 91
3.3.3. Analiza materiału empirycznego uzyskanego w badaniu 92

Rozdział 4
Doświadczenia edukacyjne osób w okresie średniej dorosłości 95
4.1. Doświadczenia edukacyjne poprzedzające wejście w średnią dorosłość 96
4.2. Obszar edukacji formalnej 105
4.3. Obszar edukacji pozaformalnej 109
4.4. Obszar edukacji nieformalnej 113

Rozdział 5
Uwarunkowania uczenia się osób w średniej dorosłości 129
5.1. Gotowość do uczenia się 129
5.2. Planowanie procesu uczenia się 131
5.3. Sytuacja finansowa 132
5.4. Motywacja do uczenia się 137
5.5. Role społeczne a podejmowanie uczenia się 150
5.6. Samokształcenie 152
5.7. Zdarzenia życiowe w okresie średniej dorosłości 155
5.7.1. Krytyczne zdarzenia życiowe związane z procesem uczenia się sprzed okresu średniej dorosłości 156
5.7.2. Aktualne, krytyczne zdarzenia życiowe w okresie średniej dorosłości związane z procesem uczenia się 161
5.7.3. Niespełnione marzenia edukacyjne uczestników badania 164

Rozdział 6
Szanse i zagrożenia uczenia się w średniej dorosłości zapisane w doświadczeniu 167

Rozdział 7
Refleksje końcowe i rekomendacje dla praktyki edukacyjnej 171

Zakończenie 177
Bibliografia 189
Spis tabel 201

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku