• PERSONAL BRANDING. Świadome kształtowanie wizerunku (wyd. II)

Kreowanie rozpoznawalnej i silnej marki osobistej to wyzwanie, jakie stoi dziś przed każdym z nas. Świadomie kształtowany wizerunek, zgodny z tym, kim naprawdę jesteśmy, jest miarą nie tylko sukcesu zawodowego, ale przede wszystkim osobistej satysfakcji. Sięgnij zatem po solidną dawkę wiedzy humanistyczno-społecznej zaaplikowanej do świata biznesu i otaczającej nas rzeczywistości i rozpocznij pracę - ponieważ TY TEŻ JESTEŚ MARKĄ i tylko od Ciebie zależy jaką. Najważniejsze, by jej obraz był zawsze spójny z tym, kim naprawdę jesteś - stworzony z tego, co w Tobie najlepsze. „PERSONAL BRANDING. Świadome kształtowanie wizerunku" to podręczny przewodnik dla każdego, kto nie tylko chce poznać narzędzia wpływu, ale przede wszystkim poszukuje odpowiedzi na pytania, kim jest, kim chce być, a także jak osiągać wyznaczone cele. Struktura książki wyznaczona jest poprzez odpowiedzi na pytania-klucze: • CO to jest własna marka? • KTO może pomóc w zbudowaniu Twojej własnej marki? • KIM jesteś? • JAK zbudować swoją markę? • DLACZEGO zawsze musisz być fair?

Podtytuł PERSONAL BRANDING. Świadome kształtowanie wizerunku (wyd. II)
Autor Anna Kowal-Orczykowska
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 238
69.00 50.37
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-676-5
Kreowanie rozpoznawalnej i silnej marki osobistej to wyzwanie, jakie stoi dziś przed każdym z nas. Świadomie kształtowany wizerunek, zgodny z tym, kim naprawdę jesteśmy, jest miarą nie tylko sukcesu zawodowego, ale przede wszystkim osobistej satysfakcji.
Sięgnij zatem po solidną dawkę wiedzy humanistyczno-społecznej zaaplikowanej do świata biznesu i otaczającej nas rzeczywistości i rozpocznij pracę - ponieważ TY TEŻ JESTEŚ MARKĄ i tylko od Ciebie zależy jaką. Najważniejsze, by jej obraz był zawsze spójny z tym, kim naprawdę jesteś - stworzony z tego, co w Tobie najlepsze.
„PERSONAL BRANDING. Świadome kształtowanie wizerunku" to podręczny przewodnik dla każdego, kto nie tylko chce poznać narzędzia wpływu, ale przede wszystkim poszukuje odpowiedzi na pytania, kim jest, kim chce być, a także jak osiągać wyznaczone cele.
Struktura książki wyznaczona jest poprzez odpowiedzi na pytania-klucze:
• CO to jest własna marka?
• KTO może pomóc w zbudowaniu Twojej własnej marki?
• KIM jesteś?
• JAK zbudować swoją markę?
• DLACZEGO zawsze musisz być fair?

Wstęp 9

Rozdział 1.
Co to jest własna marka? 13
1.1. Czym jest personal branding? 15
1.2. Wymyśl swoją markę 21
1.2.1. Realia ponowoczesnej rzeczywistości 21
1.2.2. Opowiedz im o sobie. Storytelling 24
1.2.3. Zacznij od dlaczego. Konstruowanie narracji 26
1.2.4. Zrób wrażenie 35
1.2.5. Odkryj swój błękitny ocean 37
1.3. Synergia, segmentacja rynku i inne aspekty marketingu 40
1.3.1. Analiza SWOT 43
1.3.2. Segmentacja rynku 44

Rozdział 2.
Kto ci pomoże? 47
2.1. Cztery perspektywy poradnictwa 49
2.1.1. Kierunek pozytywistyczno-instrumentalny 51
2.1.2. Kierunek interpretatywny: rozumiejąco-adaptacyjny 53
2.1.3. Kierunek emancypacyjno-krytyczny 54
2.1.4. Kierunek postmodernistyczny 56
2.2. Coaching, mentoring i tutoring 59
2.2.3. Coaching i mentoring 62
2.2.4. Tutoring 75
2.3. Ashoka 78

Rozdział 3.
Kim jesteś? 81
3.1. Wielka piątka, wymiary osobowości 87
3.2. Wszyscy jesteśmy narcyzami. Generacja „Ja" 95
3.2.1. Pokolenie X, Y, Z 95
3.2.2. Pokolenie cyfrowe 99
3.2.3. Dyskurs idealnego ciała versus ciałopozytywność 100
3.2.4. Kulturowe i psychologiczne uwarunkowania narcyzmu 104
3.3. Archetypy. Kulturowe kody tożsamości 106
3.4. Kotwice motywacyjne Edgara Scheina 130

Rozdział 4.
Jak to się robi? 151
4.1. Fenomen inteligencji emocjonalnej 153
4.1.1. Uśmiech 156
4.1.2. Postawa 161
4.1.3. Słuchanie 165
4.1.4. Reagowanie 168
4.2. Zarządzanie czasem 172
4.2.1. Ośmiornica 173
4.2.2. Słoń 176
4.2.3. Świstak 180
4.2.4. Jeż 182
4.3. Marka jest kolorem 188
4.4. Kultury organizacyjne - od czerwieni do turkusu 195
4.4.1. Impulsywna Czerwień 196
4.4.2. Konformistyczny Bursztyn 197
4.4.3. Innowacyjny Pomarańcz 199
4.4.4. Rodzinna Zieleń 201
4.4.5. Ewolucyjny Turkus 206

Rozdział 5.
Dlaczego musisz być fair? 209
5.1. Moralność tabuistyczna 215
5.2. Moralność wzajemnościowa 220
5.3. Moralność altruistyczna (prospołeczna) 224
5.4. Moralność godnościowa 226

Zakończenie 231
Bibliografia 233

Anna Kowal-Orczykowska
Doktor nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze związane z socjologią edukacji, krytyczną analizą dyskursu medialnego, andragogiką i lifelong learning. Autorka „W niewoli reklamy?", książki dekodującej ukryte przesłania reklamy prasowej. Od kilku lat prowadzi ogólnouczelniane wykłady na temat personal brandingu na Collegium Witelona Uczelni Państwowej (także dla studentów zagranicznych w ramach Erasmusa).

Recenzja: prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Uniwersytet Wrocławski

Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo Uni-wersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.
Aron E.N., Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza, Wydawnictwo Feeria, Łódź 2017.
Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tł. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
Bąkiewicz M., Mentoring, coaching i tutoring jako nowe metody wsparcia studenta w procesie kształcenia - zarys problemu [w:] J. Bałachowicz, A. Rowicka, (red.), Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2013.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
Bednarczyk H., Kwiatkowski S.M., Woźniak I., Wstępny projekt modelu struktury standardu kompetencji zawodowych, Warszawa - Radom, Departament Rynku Pracy MPiPS, Warszawa 2012.
Benewicz M., Coaching, czyli przebudzacz neuronów, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2009.
Benewicz M., Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2011.
Brach-Czajna J., Szczeliny istnienia, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2018.
Carnegie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, tł. P. Cichawa, Wydawnictwo Studio Emka, War-szawa 2018.
Clutterbuk D., Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
Channon Ch., Reklama [w:] Michael J. Thomas (red.), Podręcznik marketingu, tł. J. Kardaszewski, PWN, Warszawa 1998.
Corley T., Yardney M., Nawyki bogatych i biednych, tł. M. Bernatt-Reszczyński, Kompania Medialna, War-szawa 2020.
Czekierda P., Czym jest tutoring? [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.) Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
Czerepaniak-Walczak M., Między niedostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1995.
Fisher R., W. Ury, B. Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2016.
Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tł. A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015, s. 193.
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tł. R. Saciuk, PWN, Warszawa 1994.
Fouault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tł. T. Komendant, Altheia, Warszawa 1993.
Futyma S., Wolnego rynku implikacje dla edukacji, Edytor, Toruń - Poznań 2002.
Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009.
Gromkowska-Melosik A., Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu, Przegląd Pedagogiczny 2015.
Grzesiak M., Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020.
Hall E.T., Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001.
Harasimowicz M., Filozoficzne aspekty przyzwyczajenia, Analecta Cracoviensia 45 (2013).
Harvey P., As College Graduates Hit The Workforce, So Do More Entitlement-Minded Workers, University of New Hampshire, 2013.
Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Rebis, Poznań 2011.
Jurek P., Metody pomiaru kompetencji zawodowych. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego Nr 54, Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, PWN, Warszawa 2006.
Karzełek F., Heksagon szczęścia. Równowaga kluczem do spełnienia, Helion, Gliwie 2021.
Kazimierowicz M., Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z Legnicy, Legnica 2020.
Kim Ch. W. i Mauborgne R., Stretegia błękitnego oceanu. Jak stworzyć niekwestionowaną przestrzeń rynko-wą i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, tł. A. Doroba, MTBiznes, Warszawa 2018.
Klein N., No logo, tł. H. Postuła, Świat Literacki, Warszawa 2004, s. 215.
Kliombka-Jarzyna J., A. Stankiewiz, J. Wiktorowicz, Pokolenie - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, e-book, pdf, 2017.
Kola A.M., Kształcenie elit społecznych? Studia doktoranckie w Polsce jako forma i potrzeba konstruowania zapoznanego mitu, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Toruń 2018.
Kowal-Orczykowska A., W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Oficyna Wy-dawnicza Impuls, Kraków 2007.
Kwaśnica R., Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Oddział Doskonalenia Nauczy-cieli, Wrocław 1987.
Kwaśnica R., Język − wzorce krytyczności - przedrozumienie. Poza kulturową oczywistością, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2019.
Kopaliński W, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XIX, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
Kosson G., Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą opowieść dla marki, Słowa i Myśli, Warszawa 2014.
Kotler Ph., H. Kartaja, I. Setiawan, Marketing 4.0. Era cyfrowa, tł. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa 2017.
Kozak A., Siła introwersji. Wykorzystaj swój potencjał, tł. M. Trusiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne, Sopot 2016.
Kunce A., Tożsamość i postmodernizm, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
Lando E., Wszyscy się czegoś bali. Fobie, lęki i kompleksy wielkich Polek i Polaków, Czerwone i Czarne, Warszawa 2016.
Leary T., Polityka ekstazy, tł. D. Misiuna i R. Palusiński, Kraków 1998.
Lelińska K. Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy zawodowego [w:] Doradca - profesja, pasja, powołanie? (red.) B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003
Laloux F., Pracować inaczej, tł. M. Konieczniak, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
Lundén B., Svensson U., Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, tł. B. Pawłowska, BL Info Pol-ska, Szczecin 2014.
Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty i (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań - Toruń 1996.
Malewski M., Egalitaryzm oświatowy a edukacja dorosłych [w:] Edukacja Dorosłych Vol 9, 4. 1995 r.
Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia [w:] Doradca - profesja, pasja, powołanie? (red.) B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uni-wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
Melosik Z., T. Szkudlarek, Kultura, Tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń - Poznań 1995. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty i (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań - Toruń 1996.
Migoń M.P., Wstęp do etyki. Skrypt., Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2013.
Milerski B., Śliwerski B., PWN Leksykon, Pedagogika, PWN, Warszawa 2000.
Moorhouse J., Podstawy marketingu, tł. E. Wojciechowska, M. Wyrzykowska, K. Wyrzykowski, PRET S.A., Warszawa 1996.
Navarro J., Mowa ciała w pracy. Rozwiń swoją karierę dzięki ukrytej mocy inteligencji niewerbalnej, tł. B. Grabska-Siwek, Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr, Warszawa 2011.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981, s. 324.
Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 2005.
Pawlak A., Tutoring dziecięcy w procesie nauczania - uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
Rakoczy B., Dyskursywne tworzenie społecznego obrazu ciała kobiety. Sztuka wizualna jako narzędzie kształ-towania refleksyjności [w:] O współczesnych praktykach genderyzacji ciała, (red.) K. Wódz , J. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
Ryfkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolno-śląskie, Wrocław 2001.
Sajdera J., Uczenie się w kontekście społecznym − tutoring rówieśniczy jako sposób wspierania zdolności spo-łeczno-poznawczych dzieci w sytuacjach interakcyjnych, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 4 2 (8)/2016.
Sasin A., Life coaching. Jak porzucić złe nawyki i zacząć nowe, lepsze życie, Wydawnictwo HELION, Gli-wice 2011.
Seld R.P., To Close to the Bone the Historical Context of Women's obsession with Slendrness [w:] Feminist Perspectives on Eating Discordes, (red.) P. Fallon, M.A. Katzman. S.C. Wooley, New York 1994.
Seltzer K., Bentley T., The Creative Age. Knowledge and Skills for the New Economy, Demos, 1999.
Sinek S., Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania, tł. Z. Waśko, Helion, Gliwi-ce 2013.
Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN, Warszawa 2021.
Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicz-nej. Konteksty nie tylko lacanowskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Wojnar I., Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wie-ku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1996, s. 25.
Wojtasik B., Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczesnego świata [w:] Doradca - pro-fesja, pasja, powołanie? (red.) B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawo-dowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Wojtasik B., Warsztat dorady zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
Wycisk J., Anoreksja - popularny sposób (nie)istnienia [w:] Kobiety w kulturze popularnej, red. E. Zierkie-wicz, I. Kowalczyk, Konsola, Wrocław 2002.
Artykuły:
Borkowska N., Tutoring w edukacji [w:] „Colloquium Edukacja - Polityka - Historia Kwartalnik" 4/2018.
Fijałkowski A., Z dziejów myślenia o tutoringu - krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowa-nia [w:] „Kwartalnik pedagogiczny", 2(2).
Hajdas M., Dobrze opowiedziana marka, Marketing w Praktyce, 2010, nr 9.
Hajdas M., Storytelling - nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej [w:] „Współcze-sne Zarządzanie" 1/2011.
Kruszelnicki M., Tutoring, mentoring, coaching — troskliwe oblicze władzy (ćwiczenia z krytyki Foucaultiań-skiej). „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej", 18, nr 1, 2015.
Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie, nr 1, „Edukacja" 1991.
Lasch Ch., Narcystyczna osobowość naszych czasów, tł. M. Szuster, „Res Publica Nowa", 1/2002 (160).
Mariański J., Postawy godnościowe a prospołeczność, „Collectanea Theologica", nr 55/3,1985.
Markowska B., Społeczeństwo a media. Dwugłos: Baudrillard - McLuhan, „Kultura Popularna" nr 7, 2004.
McKee R., Storytelling that Moves People: A Conversation with Screenwriting Coach, Robert McKee, „Har-vard Business Review", Vol. 80., 2003.
Patton W., McMahon M., Career Development and System Theory. Conneting Theory and Practice, Sense Publishers, Rotterdam 2006.
Pawłowicz B., Koniec z kultem idealnego wyglądu, „Sens", 02(137), 2020.
Williams A., How to Spot a Member of Generation Z, „The New York Times", 18.09. 2015.
Zieliński P., Niemożliwe nie istnieje, „Forbes Woman", nr 3/2021.
Zieliński P., Ranking Forbes Woman. 50 najlepszych kobiecych marek osobistych w mediach tradycyjnych i społecznościowych, „Forbes Woman", nr 3/2021.
Zhao H., Seibert S.E., The Big Five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytical review. „Journal of Applied Psychology", 91(2), 2006.
Youssef K.B., Leicht T. Maroungiu L., Storytelling in the context of destination marketing: an analysis of conceptualisations and impact measurement, „Journal of Strategic Marketing", vol. 27, 2019.
Bibliografia elektroniczna
Długosz D., Richard Branson poleciał w kosmos. Zobacz pełne nagranie z lotu Virgin Galactic Unit, https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/nauka-i-technika/richard-branson-polecial-w-kosmos-zobacz-pelne-nauka-i-technika/richard-branson-polecial-w-kosmos-zobacz-pelne-nagranie-z-lotu-virgin-galactic-unity/mlhl1b1
Grygier M., Kto i kiedy wynalazł pasy bezpieczeństwa?, https://autokult.pl/19414,kto-i-kiedy-wynalazl-pasy-bezpieczenstwa
Irby B.J., Editor's Overview: Mentoring, Tutoring, and Coaching, „Menoring & Tutoring: Partnership in Learning", 20 (3). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13611267.2012.708186
Janusz-Lorkowska M., Przedszkolak to człowiek mocny i zahartowany, „Rzeczpospolita", 14 marca 2008, https://archiwum.rp.pl/artykul/759780-Przedszkolak-to-czlowiek-mocny-i zahartowany.html
Jeziorek N., Ralph Lauren: Jak zaprojektować bajkę?, https://www.vogue.pl/a/ralph-lauren-jak-zaprojektowac-bajke
Ks. Stryczek nie jest już prezesem Szlachetnej Paczki https://dorzeczy.pl/kraj/77821/ks-stryczek-nie-jest-juz-prezesem-szlachetnej-paczki.html
Lehmann, Nie świadczył usług. Życiem świadczył. Tomasz Sadowski z Barki pomógł tysiącom, „Gazeta Wy-borcza", 11 stycznia 2020, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,25578984,nie-swiadczyl-uslug-zyciem-swiadczyl.html
Nowakowska K., Mama ginekolog: urok zwyczajności, https://www.vogue.pl/a/mama-ginekolog-urok-zwyczajnosci
Peters T., Fast company. The Brand called you, tł. własne https://personalimpact.ca/wp-content/uploads/2015/08/thebrandcalledyou.pdf
Redfern C., Korea południowa - kraj operacji plastycznych, https://www.womenshealth.pl/uroda-styl/Korea-Poludniowa-kraj-operacji-plastycznych,12277,1
Sobolak J., Najbogatsi bez twarzy. Kto i dlaczego ukrywa swój wizerunek?, https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,27305580,milionerzy-bez-twarzy.html?disableRedirects=true
Szkwarek W., Magistrów w Polsce pod dostatkiem, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Magistrow-w-Polsce-pod-dostatkiem-7641505.html https://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Nowe,-dynamiczne-logo-VERVA.aspx
Szymański R., Personal branding, czyli jak zbudować swoją markę eksperta , https://www.linkedin.com/pulse/personal-branding-czyli-jak-zbudowa%C4%87-https://wizerunekkobiety.pl/co-to-jest-wizerunek-osoby-definicja- wizerunku/

https://sjp.pwn.pl/sjp/reputacja;2574055.html
https://mfiles.pl/pl/index.php/Reputacja
swoj%C4%85-mark%C4%99-rafa%C5%82j-szymański
https://synonim.net/synonim/robi%C4%87+wrażenie
https://synonim.net/synonim/robi%C4%87+wrażenie
https://www.goodreads.com/quotes/178429-i-declare-that-the-beatles-are-mutants-prototypes-of-evolutionary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksymoron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/postmodernizm;3960928.html
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Kto-to-jest-coach-Co-znaczy-coachowac;19031.html
https://www.annadobosz.pl/metoda-walta-disneya-w-coachingu/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://ashoka-cee.org/wzmocnione/about-us/
https://blogs.ubc.ca/gomm/2014/11/08/the-kingdom-has-no-intention-to-slow-down/
https://cw.edu.pl/strefa/632/
https://www.ashoka.org/en-pt/country/poland
https://www.ashoka.org/en-us/story/tomasz-sadowski-barka-foundation
https://www.ashoka.org/pl/program/społeczność-członkiń-i-członków-ashoki/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Gallupa
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C387542%2Ckrotszy-gen-wieksza-wrazliwosc-emocjonalna.html
https://www.kobieta.pl/artykul/ten-post-agnieszki-kaczorowskiej-oburzyl-instagramowa-spolecznosc-jak-nic-dotad-o-co-chodzi-w-aferze-kaczorowskagate
https://www.parp.gov.pl/csr#csr
https://mfiles.pl/pl/index.php/Altruizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobbing

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku