• Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne (wyd. III)

Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, jak i organizacyjnymi, państwowymi czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kryzysów, a zagrożenie nimi dotyczy wszystkich. Zasadniczym celem publikacji jest analiza zarządzania w warunkach, jakie wywołane są przez sytuacje kryzysowe, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia, z którymi można spotkać się w różnych sferach życia: w sytuacjach prywatnych, w organizacji, w społeczeństwie, w państwie, dlatego też znajomość tej problematyki wydaje się niezbędna w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Podtytuł Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne (wyd. III)
Autor Sylwia Wojciechowska-Filipek, Beata Mazurek-Kucharska
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 274
76.00 53.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
49.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-752-6
Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, jak i organizacyjnymi, państwowymi czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kryzysów, a zagrożenie nimi dotyczy wszystkich. Zasadniczym celem publikacji jest analiza zarządzania w warunkach, jakie wywołane są przez sytuacje kryzysowe, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia, z którymi można spotkać się w różnych sferach życia: w sytuacjach prywatnych, w organizacji, w społeczeństwie, w państwie, dlatego też znajomość tej problematyki wydaje się niezbędna w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Niniejsza książka jest podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza ogranicza się do możliwych zagrożeń, rodzajów kryzysów i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, natomiast druga pozwala poznać wybrane problemy psychologii, z punktu widzenia człowieka narażonego na kryzysy. Z jednej strony - praca systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z kryzysem, pokazuje, jakie mogą być jego źródła oraz jak prawidłowo zarządzać w takich sytuacjach. Z drugiej strony - przedstawiony jest człowiek i mechanizmy jego działania w sytuacjach zagrożenia, uwarunkowane wcześniejszymi doświadczeniami emocjonalnymi, nabytymi umiejętnościami i potencjałem kompetencyjnym.

Proponowane interdyscyplinarne spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć istotę działań kryzysowych oraz uwarunkowań zachowania się ludzi w sytuacji zagrożenia i wystąpienia kryzysu.
Wprowadzenie 7

CZĘŚĆ I
Kryzys - perspektywa zarządzania organizacją - Sylwia Wojciechowska-Filipek

Rozdział 1.
Kryzys i sytuacje kryzysowe 15
1.1. Podstawowe definicje 16
1.1.1. Pojęcie i istota kryzysu 16
1.1.2. Kryzys a sytuacje kryzysowe 19
1.1.3. Rodzaje kryzysów 21
1.1.4. Kryzys w przedsiębiorstwie 24
1.2. Źródła kryzysu 36
1.2.1. Zagrożenia pochodzenia naturalnego i zagrożenia ekologiczne 42
1.2.2. Zagrożenia wywołane działalnością człowieka i awarie techniczne 47
1.2.3. Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych 53
1.3. Źródła kryzysu w przedsiębiorstwie 56
1.3.1. Kryzysy wynikające z błędów w zarządzaniu 58
1.3.2. Kryzysy pozostające częściowo pod kontrolą człowieka 63
1.3.3. Kryzysy będące poza wpływem człowieka 65

Rozdział 2.
Wybrane aspekty zarządzania w kryzysie 69
2.1. Zarządzanie kryzysowe 72
2.1.1. Istota zarządzania kryzysowego 72
2.1.2. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce 74
2.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie 88
2.2.1. Ocena zagrożenia kryzysem 90
2.2.2. Strategie zarządzania w kryzysie 96
2.2.3. Kadra menadżerska i pracownicy w zarządzaniu sytuacją kryzysową 102

Rozdział 3.
Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu 109
3.1. Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji 110
3.1.1. Informacja w procesie decyzyjnym 110
3.1.2. Informacja jako zagrożenie 118
3.2. Komunikacja w warunkach kryzysu 121
3.2.1. Komunikacja wewnętrzna 122
3.2.2. Komunikacja zewnętrzna 126
3.2.3. Strategie reagowania medialnego 134
3.3. Wspomaganie informatyczne zarządzania informacją 137
3.4. Bezpieczeństwo informacji 145
3.4.1. Zagrożenie bezpieczeństwa informacji 146
3.4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji 154

CZĘŚĆ II
Kryzys - perspektywa psychologiczna - Beata Mazurek-Kucharska

Rozdział 4.
Psychologiczne uwarunkowania reakcji na kryzys 165
4.1. Rola czynników osobowościowych i poznawczych 168
4.1.1. Wybrane zagadnienia osobowości w koncepcji psychoanalitycznej a zagadnienie kryzysu 168
4.1.2. Wybrane zagadnienia osobowości w teorii cech i czynników a zachowania w sytuacji kryzysu 180
4.2. Psychologiczne uwarunkowania reakcji na kryzys - rola wcześniejszych doświadczeń, kompetencji społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej i społecznej 193
4.2.1. Problem percepcji czasu 195
4.2.2. Problem poczucia umiejscowienia kontroli 200
4.2.3. Znaczenie wcześniejszych doświadczeń 202
4.2.4. Znaczenie kompetencji społecznych 204
4.2.5. Rola inteligencji emocjonalnej 217

Rozdział 5.
Problem przetwarzania informacji i funkcjonowanie jednostki w sytuacji stresu i kryzysu 223
5.1. Funkcjonowanie człowieka w warunkach stresu 232
5.2. Znaczenie relacji interpersonalnych w działaniach zapobiegających sytuacjom kryzysowym 244

Zakończenie 253
Bibliografia 257
Spis rysunków 271
Spis tabel 273
Dr hab. inż. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN - zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego, profesor w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń Społecznej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Studiów Bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, habilitacja z nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Specjalizuje się w zarządzaniu informacją, systemach informacyjnych, wirtualizacji działalności oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwie informacji. Autorka sześciu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz redaktor sześciu pozycji zwartych z ww. zakresu.

Beata Mazurek-Kucharska - dr psychologii, prodziekan ds. jakości w Uczelni WSB Merito w Warszawie, ekspertka w zakresie psychologii i jej zastosowania w biznesie. Wykładowczyni i promotorka prac dyplomowych oraz projektów końcowych na studiach Master of Business Administration (University of Central Lancashire, Lubelska Szkoła Biznesu). Prowadzi autorskie wykłady, m.in. na kilku studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert kluczowy polskich oraz międzynarodowych projektów badawczych i społecznych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zastosowania psychologii w biznesie, rozwijania potencjału osobistego i podnoszenia konkurencyjności organizacji, realizowanych m.in. na zlecenie Komisji Europejskiej, administracji rządowej państw UE i instytucji rynku pracy. Autorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych i raportów badawczych.
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Zenon Stachowiak,
Dr hab. Barbara Gawda
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku