• Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne

Nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia. Jest on mocno osadzony w dziedzinie ekonomii, a jednocze­śnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybucyjnych konsekwencji wyboru różnych modeli ekonomicznych oraz uzasadnienie konieczności udziału systemu publicznego w rynku opieki zdrowotnej.

Podtytuł Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne
Autor Paul Dolan, Jan Abel Olsen
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 181
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-051-0

 

Nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia.

Jest on mocno osadzony w dziedzinie ekonomii, a jednocze­śnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybucyjnych konsekwencji wyboru różnych modeli ekonomicznych oraz uzasadnienie konieczności udziału systemu publicznego w rynku opieki zdrowotnej.

Z jednej strony, Autorzy używają argumentów odnoszących się do efektywności,a z drugiej - argumentów mówiących o równości,, opartych na przeko­naniu, iż opieka zdrowotna powinna być dystrybuowana bardziej ze względu na potrzeby zdrowotne niż w zależności od możliwości płacenia.

W książce przedstawiono dystrybucyjne aspekty przepływów pieniężnych w finansowaniu i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wskazano „wygranych " i „przegranych " w różnych systemach finansowania. Zostały w niej omówione techniki,które są coraz powszechniej wykorzystywane do wspomagania w procesie podejmowania decyzji o dystrybucji opieki zdrowotnej. Oprócz parametrów, zawartych w technikach ekonomicznej ewalu­acji, takich jak analiza kosztu-korzyści i analiza kosztu-efektywności, przedstawiono kluczowe zagadnienia etyczne, mające znaczenie dla decyden­tów,którzy wyznaczają priorytety w opiece zdrowotnej.

Przedmowa do wydania polskiego 9
Przedmowa 15
Podziękowania 17

Rozdział 1
Opieka zdrowotna i zdrowie 19
1.1. Czym jest opieka zdrowotna? 19
1.2. Czym jest zdrowie? 21
1.3. Czym jest zdrowie i opieka zdrowotna dla ludzi? 23
1.4. Determinanty (braku) zdrowia 25
1.5. Zdrowie narodów 28
1.6. Wnioski 30
Proponowana lektura 31

Rozdział 2
Ekonomia i efektywność 33
2.1. Mikroekonomia - nauka o rynkach i występujących na nich aktorach 35
2.1.1. Więcej środków to więcej efektów - ale w malejącym tempie 36
2.1.2. Substytucja - jest więcej niż jeden sposób 39
2.1.3. Deficyt - ponura rzeczywistość w ponurej dziedzinie 44
2.1.4. Podaż i popyt - i magiczna równowaga 48
2.2. Wnioski 51
Proponowana lektura 52

Rozdział 3
Sprawiedliwość i słuszność 53
3.1. Co ma być dzielone? 54
3.1.1. Użyteczność 54
3.1.2. Dobra podstawowe 56
3.1.3. Podstawowy potencjał 57
3.2. W jaki sposób dystrybuować? 58
3.2.1. Suma użyteczności (sum-ranking) 58
3.2.2. Maximin 59
3.2.3. Egalitaryzm 60
3.3. Wybór preferowanego sposobu dystrybucji 60
3.3.1. Wybór punktu na krzywej użyteczności konsumpcji (UPF) 61
3.3.2. Funkcja dobrobytu społecznego (SWF) 63
3.4. Alternatywy dla sprawiedliwości dystrybucyjnej 65
3.4.1. Prawa 65
3.4.2. Sprawiedliwość proceduralna 66
3.4.3. Etyka lekarska - różne zasady przy łóżku chorego? 68
3.5. Wnioski 69
Proponowana lektura 70

Rozdział 4
Motywowane efektywnością reakcje na ułomności rynku 71
4.1. Model rynku doskonałego a niedoskonały rynek opieki zdrowotnej 71
4.2. Niepewność i ubezpieczenie 75
4.2.1. Ekonomiczne korzyści z ubezpieczenia 75
4.2.2. Prawdopodobieństwo i strata 78
4.2.3. Ubezpieczenie zgodne z rachunkiem aktuarialnym 79
4.3. Selekcja negatywna 80
4.4. Nadużycie moralne (hazard moralny) 82
4.5. Asymetryczna informacja i relacja „agencyjna" 83
4.5.1. Relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem 84
4.5.2. Popyt wywoływany przez podaż (SID) 85
4.5.3. Relacja agencyjna a dobrobyt społeczny 88
4.6. Konsekwencje zewnętrzne - motywacja egoistyczna 89
4.6.1. Choroby zakaźne 91
4.6.2. Produktywność 93
4.7. Wnioski 94
Proponowana lektura 94

Rozdział 5
Motywowane równością reakcje na ułomności rynku 95
5.1. Dlaczego troszczymy się o innych - definicja altruizmu 96
5.2. Transfery w gotówce i w naturze 98
5.3. Troska o większą liczbę ludzi 101
5.4. Troska o całą społeczność 103
5.5. Wnioski 104
Proponowana lektura 105

Rozdział 6
Świadczenie opieki zdrowotnej - finanse i regulacje 107
6.1. Przepływy pieniężne - równanie „przychody-wydatki-dochody" 108
6.1.1. Ograniczone przychody 110
6.1.2. Ograniczenie wydatków przez przychody 110
6.1.3. Wydatki jako źródło zarobków 111
6.2. Dezagregacja - bliższe przyjrzenie się tym, którzy zyskują i tym, którzy tracą 112
6.2.1. Zmiana obciążeń finansowych 112
6.2.2. Wydatki jako źródło utrzymania 113
6.3. Rozdzielenie nabywców i dostawców 114
6.4. Podaż pracy 118
6.5. Wnioski 122
Proponowana lektura 123

Rozdział 7
Techniki ewaluacji ekonomicznej 125
7.1. Podobieństwa łączące różne techniki 125
7.2. Ocena korzyści w kategoriach finansowych 128
7.2.1. Miary korzyści finansowych nie oparte o preferencje 128
7.2.2. Mierzenie korzyści finansowych na podstawie preferencji 133
7.3. Ocena korzyści w kategoriach zdrowotnych 136
7.3.1. Korzyści zdrowotne nie wynikające z preferencji 136
7.3.2. Lata życia ważone wskaźnikiem jakości życia 137
7.3.3. Mierzenie jakości życia wynikającej ze zdrowia 138
7.4 .Szacowanie kosztów - podstawowe zasady 140
7.4.1. Koszty krańcowe 140
7.4.2. Koszty społeczne 142
7.5. Dyskontowanie - preferencje dla czasu teraźniejszego 143
7.5.1. Przyczyny dyskontowania 143
7.5.2. Wzory i przykłady 144
7.5.3. Wybrane poglądy na temat dyskontowania 145
7.6. Wnioski 147
Proponowana lektura 149

Rozdział 8
Etyka ewaluacji ekonomicznej a ustalanie priorytetów 151
8.1. Kwestie związane z agregacją 152
8.1.1. Agregacja w kategoriach finansowych 152
8.1.2. Dystrybucja korzyści zdrowotnych 153
8.2. Ocena różnych strumieni zdrowia 154
8.2.1. Prospektywny strumień zdrowia w profilu „bez leczenia" - waga ciężkości przypadku 154
8.2.2. Wiek i dotychczasowe zdrowie (retrospektywny strumień zdrowia) 155
8.3. Znaczenie cech nie związanych ze zdrowiem 156
8.3.1. Przyczyny złego zdrowia 157
8.3.2. Konsekwencje poprawy zdrowia 158
8.4. Kwantyfikacja preferencji 158
8.4.1. Rodzaj wymaganych preferencji 159
8.4.2. Charakter indywidualnych preferencji 160
8.5. Kwantyfikacja praw i procedur 161
8.6. Wnioski 163
Proponowana lektura 164

Rozdział 9
Ku nowej ekonomice ochrony zdrowia? 165
9.1. Granice ekonomiki ochrony zdrowia 165
9.2. Popyt na krzywe 167
9.3. Sprawiedliwość i słuszność - społeczne osądy 169
9.4. Rynek zawodzi - może zawieść również państwo 170
9.5. Troska o innych 171
9.6. Nabywanie i świadczenie opieki zdrowotnej 172
9.7. Ewaluacja ekonomiczna 173
9.8. Co poza korzyściami zdrowotnymi? 174
9.9. Nowa normatywna ekonomika ochrony zdrowia? 175

Bibliografia 177

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku