• Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne

Procesy informacyjne i podejmowania decyzji zachodzące wewnątrz gospodarstwa domowego nie stanowiły do niedawna przedmiotu badań nauk eko­nomicznych. W literaturze zarówno polskiej, jak i światowej istnieje bardzo niewiele publikacji na ten temat. Dlatego też wychodząc z założenia, że poznanie procesów zachodzących wewnątrz gospodarstwa domowego jest istotne dla poznania zachowań go­spodarstw domowych, a poprzez to funkcjonowania rynków, podjęte zostały badania przez grono pracowników Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła­wiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Plonem tych badań jest niniejsza monografia.

Podtytuł Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne
Autor Agnieszka Dejnaka, Stefan Forlicz, Wanda Patrzałek, Aleksandra Perchla-Włosik, Joanna Wardzała-Kordyś
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 277
64.00 48.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-275-0

 

Książka omawia problematykę zachowań konsumenckich na przykładzie gospodarstw domowych.

Procesy informacyjne i podejmowania decyzji zachodzące wewnątrz gospodarstwa domowego nie stanowiły do niedawna przedmiotu badań nauk eko­nomicznych. W literaturze zarówno polskiej, jak i światowej istnieje bardzo niewiele publikacji na ten temat. Dlatego też wychodząc z założenia, że poznanie procesów zachodzących wewnątrz gospodarstwa domowego jest istotne dla poznania zachowań go­spodarstw domowych, a poprzez to funkcjonowania rynków, podjęte zostały badania przez grono pracowników Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła­wiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Plonem tych badań jest niniejsza monografia. 


W jej części I przedstawione zostały problemy informacyjne funkcjonowania gospodarstw domowych, w części II zaś procesy decyzyjne. Lektura przedstawianej książki powinna być interesująca przede wszystkim dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zachowań konsumen­tów, ale także ekonomiką informacji, czy szerzej teorią informacji, studentów kierunków ekonomicznych, a także wszystkich praktyków życia gospodar­czego, którzy chcieliby lepiej poznać i zrozumieć zachowania gospodarstw domowych.

Wstęp 7

CZĘŚĆ I
Informacja gospodarstwie domowym

Rozdział 1
Uwarunkowania działań informacyjnych członkówgospodarstwa domowego 13
1.1. Rodzaje działań informacyjnych - Stefan Forlicz 13
1.2. Komunikacja z otoczeniem i wewnątrz gospodarstwa domowego - Stefan Forlicz 16
1.3. Typy komunikacji społecznej - Wanda Patrzałek 18
1.4. Koszty i korzyści działań informacyjnych - Stefan Forlicz 21
1.5. Uwarunkowania społeczne i psychiczne - Stefan Forlicz 27
1.6. Aspekty etyczne - Stefan Forlicz 33
1.7. Problemy niepewności zachowania partnera działalności informacyjnej - Stefan Forlicz 34
1.8. Nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej ? Agnieszka Dejnaka 37

Rozdział 2
Działania informacyjne polskich gospodarstw domowych 41
2.1. Źródła informacji - Wanda Patrzałek 41
2.2. Reklama jako źródło informacji - Aleksandra Perchla-Włosik 48
2.3. Postrzeganie działań marketingu bezpośredniego jako źródła informacji i reklamy - Aleksandra Perchla-Włosik 52
2.4. Aktywność członków gospodarstwa domowego w pozyskiwaniu informacji - Stefan Forlicz 55
2.5. Wymiana informacji w gospodarstwie domowym - Stefan Forlicz 59

Rozdział 3
Rozwój Internetu jako determinanta zmian społecznych w gospodarstwach domowych 63
3.1. Gospodarstwo domowe a dostęp do Internetu - Agnieszka Dejnaka 64
3.2. Współczesne formy komunikacji i jej zastosowanie w przepływie informacji w gospodarstwie domowym - Agnieszka Dejnaka 70

Rozdział 4
Bariery i zakłócenia komunikacyjne w gospodarstwach domowych 83
4.1. Przyczyny barier komunikacyjnych - Wanda Patrzałek 83
4.2. Rodzaje zaburzeń w przebiegu procesów komunikacyjnych - Wanda Patrzałek 87

CZĘŚĆ II
Podejmowanie decyzji ekonomicznych wgospodarstwie domowym

Rozdział 5
Role grupowe w procesach decyzyjnych gospodarstw domowych 95
5.1. Podejmowanie decyzji grupowych - Wanda Patrzałek 95
5.2. Podział ról w decyzjach zakupowych gospodarstwa domowego - Wanda Patrzałek, Aleksandra Perchla-Włosik 100

Rozdział 6
Sposób podejmowania decyzji a cechy charakteryzujące gospodarstwa domowe 113
6.1. Podejmowanie decyzji w sprawie codziennych zakupów - Stefan Forlicz 113
6.2. Podejmowanie decyzji w sprawie zakupów artykułów trwałego użytku - Stefan Forlicz 118
6.3. Decyzje gospodarstw domowych w procesie zdobywania dochodów - Stefan Forlicz, Wanda Patrzałek 122
6.4. Decyzje finansowe - Stefan Forlicz, Wanda Patrzałek 128
6.5. Decyzje dotyczące kształcenia się - Stefan Forlicz 136

Rozdział 7
Reklama a decyzje zakupowe członków gospodarstw domowych 141
7.1. Deklaracje zakupów ? Aleksandra Perchla-Włosik 141
7.2. Rola reklamy w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwo domowe - Aleksandra Perchla-Włosik 145

Rozdział 8
Decyzje zakupowe gospodarstw domowych w Internecie 153
8.1. E-commerce w Polsce - Agnieszka Dejnaka 153
8.2. Gospodarstwa domowe a internetowe zakupy - Agnieszka Dejnaka 157
8.3. Zakupy w sklepach internetowych i dystrybucja informacji - Agnieszka Dejnaka 162
8.4. Pozyskiwanie informacji w procesie zakupu internetowego - Agnieszka Dejnaka 167

Rozdział 9
Opinie o produktach wadliwych i aktywność reklamacyjna gospodarstw domowych 175
9.1. Aktywność reklamacyjna gospodarstw domowych w zakresie produktów i usług - Joanna Wardzała-Kordyś 175
9.2. Opinie o produktach wadliwych i możliwości ich reklamacji w świetle badań - Joanna Wardzała-Kordyś 182
9.3. Zachowania gospodarstw domowych w zakresie reklamowania produktów i usług w raportach instytucjonalnych - Joanna Wardzała-Korydyś 188

Zakończenie 197
Bibliografia 199
Źródła internetowe 202
Akty prawne 203
Inne źródła 203

Aneks 1. Kwestionariusz ankietowy 205
Aneks 2. Struktura i liczebność badanych gospodarstw domowych 238
Aneks 3. Scenariusze wywiadów 246
Aneks 4. Raport z przebiegu badań fokusowych 252

Spis tabel 262
Spis rysunków 268

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku