• Eksperyment w obszarze HR (wyd. II)

Przedmiotem monografii jest projektowanie rozwiązań HR na bazie przeprowadzanych eksperymentów. Zagadnienia z tego obszaru należą zarówno do problematyki gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji (ekonomii klasycznej), jak i do ekonomii eksperymentalnej (traktowanej przez niektórych specjalistów jako nurt ekonomii behawioralnej). W książce przedstawiono: - metodyczne, ekonomiczne i etyczne możliwości oraz granice projektowania eksperymentów w obszarze HR, - wykorzystanie teorii i efektów eksperymentów psychologicznych w obszarze HR, - weryfikację możliwości stosowania 15 różnych schematów badań eksperymentalnych zorientowanych na realizację rozwiązań HR, - 33 przykładowe opisy przebiegu projektów eksperymentów HR, - typologię ryzyka eksperymentowania w warunkach kreowania rozwiązań zorientowanych na pracowników, - identyfikację metod analizy i oceny ryzyka stosowania eksperymentu dla celów HR oraz sposobów oddziaływania na poziom tego ryzyka, - grywalizację jako przykład ekspery

Podtytuł Eksperyment w obszarze HR (wyd. II)
Autor Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 154
45.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-114-2
Przedmiotem monografii jest projektowanie rozwiązań HR na bazie przeprowadzanych eksperymentów. Zagadnienia z tego obszaru należą zarówno do problematyki gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji (ekonomii klasycznej), jak i do ekonomii eksperymentalnej (traktowanej przez niektórych specjalistów jako nurt ekonomii behawioralnej).

W książce przedstawiono:
- metodyczne, ekonomiczne i etyczne możliwości oraz granice projektowania eksperymentów w obszarze HR,
- wykorzystanie teorii i efektów eksperymentów psychologicznych w obszarze HR,
- weryfikację możliwości stosowania 15 różnych schematów badań eksperymentalnych zorientowanych na realizację rozwiązań HR,
- 33 przykładowe opisy przebiegu projektów eksperymentów HR,
- typologię ryzyka eksperymentowania w warunkach kreowania rozwiązań zorientowanych na pracowników,
- identyfikację metod analizy i oceny ryzyka stosowania eksperymentu dla celów HR oraz sposobów oddziaływania na poziom tego ryzyka,
- grywalizację jako przykład eksperymentu w obszarze HR.

Publikacja ma inspirować do poszerzania spektrum metod wykorzystywanych w HR i przejmowania przez specjalistów ds. kapitału ludzkiego także roli badawczej.

Wstęp - Anna Lipka 7

Rozdział 1
Pojęcie i przedmiot badań ekonomii eksperymentalnej oraz ich powiązanie z problematyką HR-ową - Stanisław Waszczak 11
1.1. Nurt behawioralny w ekonomii 11
1.2. Relacje pomiędzy ekonomią i psychologią 16
1.3. Wybrane koncepcje ekonomii behawioralnej - heurystyki i błędy poznawcze, teoria perspektywy 19
1.4. Ekonomia eksperymentalna a ekonomia behawioralna 26
1.5. Eksperyment w psychologii i ekonomii - podobieństwa i różnice 28
1.6. Przykłady zrealizowanych badań eksperymentalnych oraz możliwości wykorzystywania ich efektów na użytek HR 32
1.7. Podsumowanie 33

Rozdział 2
Organizacja eksperymentu w obszarze HR - Anna Lipka 35
2.1. Przedmiot i kanony eksperymentowania 35
2.2. Zastosowanie podstawowych schematów badań eksperymentalnych w rozwiązaniach HR-owych 40
2.2.1. Podstawowe prawdziwe schematy eksperymentalne proste 40
2.2.2. Podstawowe schematy preeksperymentalne proste 53
2.2.3. Podstawowe schematy quasi-eksperymentalne proste 58
2.2.4. Podstawowe schematy złożone 67
2.3. Podsumowanie 71

Rozdział 3
Ryzyko badań eksperymentalnych zorientowanych na weryfikację rozwiązań HR-owych - Anna Lipka 75
3.1. Usytuowanie ryzyka eksperymentów HR-owych wśród wybranych rodzajów ryzyka 75
3.2. Typologia ryzyka eksperymentowania w warunkach kreowania rozwiązań dla HR 78
3.2.1. Rodzaje ryzyka determinującego trafność wewnętrzną eksperymentu 78
3.2.2. Rodzaje ryzyka dotyczącego trafności zewnętrznej eksperymentu 79
3.3. Wybrane metody analizy i oceny ryzyka stosowania eksperymentu dla celów HR-owych 80
3.4. Przykładowe sposoby oddziaływania na ryzyko przy kreacji rozwiązań HR-owych 84
3.5. Podsumowanie 89

Rozdział 4
Etyka eksperymentowania w projektowaniu rozwiązań HR-owych - Stanisław Waszczak 91
4.1. Zastrzeżenia etyczne wobec badań eksperymentalnych w naukach społecznych oraz sposoby ich ograniczania 91
4.2. Etyka badań na użytek HR opartych na innych wybranych metodach i technikach 96
4.2.1. Etyka obserwacji 96
4.2.2. Etyka badań socjometrycznych 97
4.2.3. Etyka analizy dokumentów 98
4.2.4. Etyka metody sondażu 100
4.2.5. Etyka metody dialogowej 101
4.2.6. Etyka metody biograficznej 103
4.3. Podsumowanie 105

Rozdział 5
Grywalizacja jako przykład eksperymentu w obszarze HR - Alicja Winnicka-Wejs 107
5.1. Pojęcie gry i jej wybrane rodzaje 107
5.2. Grywalizacja - definicje i przykładowe zastosowania 113
5.3. Koncepcja projektu eksperymentu grywalizacyjnego dotyczącego prowadzących koła naukowe 120
5.3.1. Opis gry 121
5.3.2. Zasady wdrożenia eksperymentu - gry 128
5.4. Podsumowanie 132

Zakończenie - Anna Lipka 135
Biblio- i netografia 139
Spis tabel 151
Spis rysunków 153

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku