• Europejska polityka rozwojowa - Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się

Publikacja adresowana jest w pierwszej kolejności do studentów nauk ekonomicznych i politologicznych, do osób zaangażowanych w realizację projektów i programów pomocowych w różnych częściach świata, oraz do wszystkich Czytelników zainteresowanych rozwojem globalnym, pomocą dla krajów rozwijających się i integracją europejską.

Podtytuł Europejska polityka rozwojowa - Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się
Autor Paweł Bagiński
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 137
49.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-176-0

Celem książki jest ukazanie genezy, ewolucji oraz bieżących wyzwań stojących przed polityką rozwojową i pomocą rozwojową rozszerzonej Unii Europejskiej. 

Unia Europejska jest ugrupowaniem państw rozwiniętych, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ludzkości, w tym postępem w krajach rozwijających się. Dlatego też przez ostatnie pół wieku procesowi integracji europejskiej towarzyszyło stopniowe kształtowanie się europejskiej polityki rozwojowej, rozumianej jako całościowej koncepcji wspierania przez UE rozwoju krajów słabiej rozwiniętych. W planowaniu i realizacji tej polityki uczestniczyły zarówno poszczególne państwa członkowskie Wspólnot Europejskich (a następnie Unii Europejskiej), jak i instytucje wspólnotowe. Wraz z pogłębianiem integracji i kolejnymi etapami rozszerzenia, zjednoczona Europa w coraz większym stopniu angażowała się w rozwiązywanie problemów rozwojowych państw Południa, obejmując programami i projektami pomocowymi rosnącą liczbę krajów należących do uboższej części świata. Jednocześnie zacieśnieniu ulegała współpraca między krajowymi i wspólnotowymi instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie pomocy dla zagranicy.

W 2004 r. Polska została przyjęta w poczet członków Unii. Dla naszego kraju było to równoznaczne ze wzięciem na siebie większej odpowiedzialności za sprawy globalne, w tym za problemy biedy, głodu, chorób czy degradacji środowiska naturalnego w krajach rozwijających się. Polska pomoc rozwojowa, dotychczas niezwykle skromna, uległa zwiększeniu, m.in. na skutek kontrybucji do budżetu pomocowego UE. Nasza administracja rządowa została włączona do procesu podejmowania decyzji w bardzo skomplikowanych kwestiach wiążących się z poprawą bytu ludności w odległych regionach świata. Wreszcie polskie organizacje pozarządowe uzyskały możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi innych państw członkowskich przy realizacji projektów pomocowych w krajach rozwijających się.

Publikacja adresowana jest w pierwszej kolejności do studentów nauk ekonomicznych i politologicznych, do osób zaangażowanych w realizację projektów i programów pomocowych w różnych częściach świata, oraz do wszystkich Czytelników zainteresowanych rozwojem globalnym, pomocą dla krajów rozwijających się i integracją europejską.

Wprowadzenie 5
Wykaz najczęściej używanych skrótów 9

Rozdział 1
Globalne uwarunkowania europejskiej polityki rozwojowej 11
1.1. Pomoc rozwojowa, polityka rozwojowa i współpraca na rzecz rozwoju - kwestie pojęciowe 11
1.2. Kształtowanie się międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju w okresie „zimnej wojny" i w latach 90. XX w. 15
1.3. Nowe partnerstwo na rzecz rozwoju u progu XXI w. 21
1.4. Kluczowe wyzwania dla współpracy na rzecz rozwoju na początku XXI w. 33

Rozdział 2
Geneza i ewolucja europejskiej polityki rozwojowej 41
2.1. Powstanie i rozbudowa programów pomocy rozwojowej państw europejskich 41
2.2. Wpływ procesu rozszerzenia na politykę rozwojową Wspólnoty Europejskiej 46
2.3. Ewolucja zaangażowania Wspólnoty Europejskiej w sprawy rozwoju krajów rozwijających się 50
2.4. Konsekwencje powstania Unii Europejskiej dla europejskiej polityki rozwojowej 56
2.5. Przyjęcie Konsensusu Europejskiego w sprawie Rozwoju i jego znaczenie dla europejskiej polityki rozwojowej 59

Rozdział 3
Zróżnicowanie programów pomocy rozwojowej państw członkowskich Unii Europejskiej 67
3.1. Zróżnicowanie w zakresie wielkości pomocy 68
3.2. Zróżnicowanie w zakresie kierunków i priorytetów polityki rozwojowej 72
3.3. Zróżnicowanie w zakresie struktur organizacyjnych odpowiadających za przekazywanie pomocy rozwojowej 79

Rozdział 4
Program pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej 89
4.1. Istota programu pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej 89
4.2. Wielkość pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej i jej dynamika 90
4.3. Kierunki geograficzne i priorytetowe dziedziny pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej 93
4.4. Zarządzanie programem pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej 98
4.4.1. Reforma pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej 98
4.4.2. Podejmowanie decyzji i podział kompetencji w zakresie pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej 100
4.5. W kierunku spójności polityki na rzecz rozwoju: Pomoc rozwojowa a inne dziedziny działalności Wspólnoty Europejskiej 105

Rozdział 5
Skuteczność pomocy rozwojowej Unii Europejskiej - wyzwania przyszłości 111
5.1. Skuteczność pomocy rozwojowej Unii Europejskiej - zarys zagadnienia 111
5.2. Inicjatywy na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy rozwojowej podejmowane na forum Unii Europejskiej 116
5.3. Kluczowe wymiary skuteczności pomocy rozwojowej UE - Koncepcja „4 C" 118
5.4. Pożądane kierunki reformy polityki i pomocy rozwojowej Unii Europejskiej 123

Zakończenie 131
Bibliografia 133

Paweł Bagiński - doktor nauk ekonomicznych, politolog. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2000-2007 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, współtwórca polskiego programu pomocy rozwojowej. Od 2008 r. główny specjalista w Narodowym Banku Polskim, ekspert Global Development Research Group oraz wykładowca akademicki. Jest współautorem (z K. Czaplicką i J. Szczycińskim) pierwszej polskiej monografii poświęconej współpracy rozwojowej pt. „Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju" oraz autorem kilkunastu artykułów naukowych i publicystycznych nt. pomocy rozwojowej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku