• Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa

Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Centralnego podjętym w reakcji na kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r. Bank centralny strefy euro uzupełnił tradycyjną politykę monetarną niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, ukierunkowanymi na polepszanie warunków kredytowych, które pociągały za sobą zmianę kompozycji lub niekiedy również wielkości bilansu EBC. Miały one ograniczyć skutki kryzysu i przywrócić stabilność finansową. W niniejszej publikacji podjęto także problematykę przeprowadzonych po wybuchu kryzysu rozległych reform instytucjonalnych w ramach siatki bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej, szczegółowo przy tym omawiając zmiany architektury nadzoru finansowego, których dokonano w Unii Europejskiej zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym. Istotną wartością pracy jest dostrzeżenie wyraźnego rozwoju nadzoru makroostrożnościowego oraz wzrostu zaangażowania europejskich banków centralnych w stabilizowanie systemu finansowego, które w wyniku przeprowa

Podtytuł Europejski Bank Centralny i nadzór fi nansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa
Autor Błażej Dudkiewicz
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 230
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-867-7

Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Centralnego podjętym w reakcji na kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r. Bank centralny strefy euro uzupełnił tradycyjną politykę monetarną niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, ukierunkowanymi na polepszanie warunków kredytowych, które pociągały za sobą zmianę kompozycji lub niekiedy również wielkości bilansu EBC. Miały one ograniczyć skutki kryzysu i przywrócić stabilność finansową. W niniejszej publikacji podjęto także problematykę przeprowadzonych po wybuchu kryzysu rozległych reform instytucjonalnych w ramach siatki bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej, szczegółowo przy tym omawiając zmiany architektury nadzoru finansowego, których dokonano w Unii Europejskiej zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym. Istotną wartością pracy jest dostrzeżenie wyraźnego rozwoju nadzoru makroostrożnościowego oraz wzrostu zaangażowania europejskich banków centralnych w stabilizowanie systemu finansowego, które w wyniku przeprowadzonych w Unii Europejskiej reform uzyskały nowe kompetencje w powyższym zakresie.


Książka stanowić może cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków oraz osób zajmujących się polityką makroekonomiczną. Praca dotyczy bardzo ważnego i aktualnego zagadnienia - jak rozumieć stabilność finansową i jaka jest rola instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa w jej zapewnieniu (...). Wybrana przez Autora droga analizy jest bardzo rzetelna i oparta na faktach - każde zagadnienie jest dogłębnie analizowane i bogato ilustrowane materiałem źródłowym. Brak jest tak kompleksowego podejścia w istniejącej literaturze przedmiotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Miklaszewskiej, prof. nadzw. UE w Krakowie


Wiele miejsca poświęcono problemom organizacji systemów nadzoru nad rynkiem finansowym. Jest to uzasadnione znaczeniem nadzoru dla zapewnienia stabilności systemu finansowego. Bardzo dobrze ocenić należy zaprezentowanie nadzoru przed i po kryzysie finansowym, a także koncepcji „unii bankowej".
Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Żukowskiego, prof. zw. KUL

Spis skrótów i skrótowców 7
Wstęp 11

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stabilności systemu finansowego 17
1.1. Definicja i struktura systemu finansowego 17
1.2. Modele systemu finansowego 19
1.3. Funkcje systemu finansowego 23
1.4. Znaczenie systemu finansowego w gospodarce 28
1.5. Pojęcie stabilności systemu finansowego 35
1.6. Założenia i struktura siatki bezpieczeństwa finansowego 42
1.7. Koncepcja niestabilności finansowej H. Minsky'ego 56

Rozdział 2
Banki centralne a problem stabilności systemu finansowego 69
2.1. Główne cele i zadania banków centralnych wchodzących w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych w świetle ustawodawstwa 69
2.2. Poglądy na temat stabilności cen oraz stabilności systemu finansowego 78
2.3. Przyczyny angażowania się banków centralnych w działania na rzecz stabilności systemu finansowego 84

Rozdział 3
Działania Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys finansowy lat 2007-2015 89
3.1. Operowanie stopą procentową 89
3.2. Niekonwencjonalna polityka pieniężna 92
3.3. Zabezpieczanie płynności instytucji kredytowych w walutach obcych za pomocą linii swapowych 101
3.4. Covered Bond Purchase Programme (CBPP) 105
3.5. Securities Markets Programme (SMP) 108
3.6. Longer-term refinancing operations (LTRO) 112
3.7. Outright Monetary Transactions (OMT) 117
3.8. Targeted longer-term refinancing operations (TLTRO) 121
3.9. Public Sector Purchase Programme (PSPP) 123

Rozdział 4
Ewolucja architektury nadzoru finansowego w Unii Europejskiej w kontekście poprawy stabilności fi nansowej 129
4.1. Istota, funkcje, zadania i obszary nadzoru finansowego 129
4.1.1. Nadzór makroostrożnościowy 132
4.1.2. Nadzór mikroostrożnościowy 141
4.1.3. Ochrona konsumentów 142
4.1.4. Modele organizacji systemów nadzoru nad rynkiem finansowym 144
4.2. Organizacja nadzoru finansowego w państwach Unii Europejskiej Przed i po kryzysie finansowym 148
4.3. Reformy unijnego nadzoru finansowego 160
4.4. Koncepcja tzw. unii bankowej 170
4.5. Znaczenie regulacji ostrożnościowych Komitetu Bazylejskiego dla stabilności systemu finansowego 175

Rozdział 5
Rezultaty działań Europejskiego Banku Centralnego i instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej na rzecz stabilności systemu finansowego 185
5.1. Ocena antykryzysowych działań Europejskiego Banku Centralnego 185
5.2. Nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa 192

Zakończenie 197
Bibliografia 201
Spis tabel 227
Spis schematów 228
Spis wykresów 229

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku