• Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce (wyd. II)

Od 1 maja 2004 r. Polska stała się zarówno przedmiotem, jak i współkreatorem polityki unijnej, w tym obejmującej wieś i rolnictwo Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. WPR zmienia się w ciągu ponad 50 lat swego istnienia. Stąd warto jeszcze raz zająć się jej różnymi przejawami, tym bardziej, że środki na realizację tej polityki absorbują w dalszym ciągu ponad 40% całego budżetu Unii Europejskiej, a fundusze przekazywane polskiemu rolnictwu powodują podwojenie możliwości rozwojowych, wynikających z budżetu krajowego. Środki te stanowią dodatkowy czynnik pobudzający gospodarkę narodową. Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku syntetyczne opracowanie dotyczące najważniejszych zagadnień WPR. Autor pisze o sprawach rolnych, ale jednocześnie o ogólnych mechanizmach działania Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące są, z tego punktu widzenia, dwa rozdziały: jeden poświęcony ustawodawstwu UE i procedurom podejmowania decyzji przez organy unijne i drugi - obejmujący tzw.

Podtytuł Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce (wyd. II)
Autor Julian Tadeusz Krzyżanowski
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 214
56.00 40.32
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-057-2
Od 1 maja 2004 r. Polska stała się zarówno przedmiotem, jak i współkreatorem polityki unijnej, w tym obejmującej wieś i rolnictwo Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. WPR zmienia się w ciągu ponad 50 lat swego istnienia. Stąd warto jeszcze raz zająć się jej różnymi przejawami, tym bardziej, że środki na realizację tej polityki absorbują w dalszym ciągu ponad 40% całego budżetu Unii Europejskiej, a fundusze przekazywane polskiemu rolnictwu powodują podwojenie możliwości rozwojowych, wynikających z budżetu krajowego. Środki te stanowią dodatkowy czynnik pobudzający gospodarkę narodową.

Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku syntetyczne opracowanie dotyczące najważniejszych zagadnień WPR. Autor pisze o sprawach rolnych, ale jednocześnie o ogólnych mechanizmach działania Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące są, z tego punktu widzenia, dwa rozdziały: jeden poświęcony ustawodawstwu UE i procedurom podejmowania decyzji przez organy unijne i drugi - obejmujący tzw. stosunki zewnętrzne, czyli problematykę handlu zagranicznego.

Książka kierowana jest głównie do studentów uczelni ekonomicznych i rolniczych, ale także do rolników i ich licznych organizacji, polityków oraz praktyków gospodarczych. W wielu uczelniach wykładane są przedmioty „integracja europejska" czy „ekonomia integracji europejskiej", do których książka może stanowić zarówno literaturę uzupełniającą, jak również w pewnych grupach zagadnień podręcznik podstawowy, gdyż często, o czym już wiedzieli klasycy ekonomii, ogólne sprawy gospodarcze czy handlowe dobrze tłumaczy się na przykładach rolniczych.

Wstęp 7

Rozdział 1. Dlaczego warto interesować się Wspólną Polityką Rolną? 9

Rozdział 2. Początki i rozwój Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 17

Rozdział 3. Legislacja UE - sprawy rolne 27

Rozdział 4. Handel zagraniczny UE 45

Rozdział 5. Płatności bezpośrednie - podstawowy instrument wspierania rolników 71

Rozdział 6. Instrumenty rynku zbóż 79

Rozdział 7. Instrumenty rynku cukru 87

Rozdział 8. Rynek owoców i warzyw - główne uwarunkowania 93

Rozdział 9. Mleko i produkty mleczarskie 101

Rozdział 10. Rynek mięsa wołowego i cielęcego 113

Rozdział 11. Jaja i drób 129

Rozdział 12. Produkty przetworzone 135

Rozdział 13. Wspólna organizacja rynków rolnych 149

Rozdział 14. Rozwój obszarów wiejskich - II filar WPR 153

Rozdział 15. Od „Health Check" do perspektywy finansowej 2014-2020 161

Zakończenie 185
Bibliografia 187
Aneks 195

Agenda 2000:http://europa.eu/legislation_summaries /enlargement/2004_and_2007 enlargement/l60001_ en.htm, marzec 2012
Agreement on Agriculture, WTO Geneva, 1994.
Agricultural Policies in OECD Countries, OECD 2002
Agricultural trade in 2013: EU gains in commodity exports:ec.europa.eu/agriculture/trade.../map/2014-1_en.pdf
Ahlt M., Szpunar M. [2011] :Prawo europejskie, C.H. Beck
Barcz J, Górka M.,Wyrozumska A.[2012] : Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla 1kierunków zarządzania i administracji, Lexis Nexis
Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. [2012] :Integracja europejska w świetle traktatu z Lizbony,PWE, Warszawa
Barcz J. [2008] : Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty ustanawiające Unię Europejską, wyd. 1, Instytut Wydawniczy Euro-Prawo
Barcz J [2007] : Główne kierunki reformy ustrojowej UE, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 2
Barcz J.[2005] : Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Prawo i praktyka gospodarcza, Warszawa 2003
Borkowski B., „Systemy interwencyjne w rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej", Wyd. SGGW, Warszawa 2003
Borkowski B. red.(2002): Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej. SGGW
Budnikowski A. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE Warszawa
Burkiewicz B., Grochowska R., Hardt Ł., „Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej", Wyd. UKIE, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2007,
Brzóska M., Nurzyńska I., „Wspólna polityka rolna UE a polskie rolnictwo, rozważania o korzyściach i kosztach", Wyd. FAPA, Warszawa 2002,
Chmielewska-Gill W., Czapla J., Dąbrowski J., Guba W.(2003): Wspólna Polityka Rolna. Zasady funkcjonowania oraz ich reforma
Ciamaga L. red. Michałowska-Gorywoda K.(1998): Unia Europejska
Communication from the Commission on the reform ofthe Common Fisheries Policy, "Roadmap",(2002)
Czapla J., Guba W.(2002): Wspólna Polityka Rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii Europejskiej
Czechowski P.i inni (2002): Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskie
Czubak W. [2003] Rynek drobiu i jaj materiały, internet
Czyżewski A., Henisz - Matuszczak A., „Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
Doliwa-Klepacki Z.(2001): Integracja Europejska (po Amsterdamie i Nicei. Temida 2. Białystok
Doliwa-Klepacki Z. (2003): Integracja Europejska (po zakończeniu negocjacji Polski z UE), Temida 2, Białystok
Domańska E (2000): Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w UE .Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny .FAPA.
Doskonalenie metod produkcji owoców zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (2004). XLIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza. Skierniewice.
Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej (2005): Agencja Rynku Rolnego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.
Drobysz M., Tytuł II Rolnictwo, [w:] „Traktat Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002,
Floriańczyk Z.(2003): Charakterystyka instrumentów wspólnej polityki rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych.IERiGŻ.
Forsal.pl, [data dostępu 2013-12-10].
Giszczak B., „Wspólna polityka rolna", Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2004,
GubaW., Piskorz W.(2002): Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski
Gumkowski Z. (2000): Ponadnarodowe organizacje producentów, przetwórców i handlowców sektora rolnego w Unii Europejskiej, FAPA
Górniak W.(2000): Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż:standardy jakościowe w skupie zbóż zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Poznań.
M. Herdegen [2004] :Prawo europejskie, Wolters Kluwer,Warszawa
http://www.agriculture.gov.ie/agrifoodindustry/marketsupports/exportrefunds/2010exportrefunds/regulations2010/processedproductsnonannex1 [data dostępu 2015-03-08]
http://www.agroinfo.org.pl/index/?id=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5 [data dostępu 2015-03-01]
http://www.agro-info.org.pl/index/?id=8bf1211fd4b7b94528899de0a43b9fb3 [data dostępu 2015-02-09]
http://archiwumukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/F1EBF407F4AB1A54C1257188004CC84D?Open [data dostępu 2015-02-12]
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/inne-formy-pomocy/pomoc-na-rynku-owocow-i-warzyw.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa.html [data dostępu 2015-02-09]
http://www.arr.gov.pl/data/00050/rynek_cukru_14_20.pdf [data dostępu 2015-02-]
http://www.arr.gov.pl/data/00059/komunikat_omp_maslo.pdf [data dostepu 2015-02-23]
http://www.arr.gov.pl/data/01683/zal_pcu.pdf [data dostępu 2015-02-18]
http://www.arr.gov.pl/handel-zagraniczny-towarami-rolno-spozywczymi [data dostępu 2015-02-01]
http://www.arr.gov.pl/receptury-tna1/259-ubieganie-sie-o-przyznanie-refundacji-wywozowych-do-towarow-przetworzonych-z-grupy-non-aneks-i [data dostępu 2015-02-03]
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe-tm/owoce-i-warzywa-tm [data dostępu 2015-02-19]
http://www.bankizywnosci.pl/48/europejski-program-pomocy-zywnosciowej-pead.html [2015-02-07]
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-568.htm [data dostepu 2015-02-20]
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2002_Hardt.pdf [data dostępu 2015-02 25]
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1733A16F0A369417C1256E7B004976EF/$file/RYNEKCUK.PDF [cena dostępu 2015-02-11]
http://www.cie.gov.pl/www/quest.nsf/DocByWykazZmian/61ADBF6C5589FE2FC1256E860027E3B0?open [2015-02-13]
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council [data dostepu 2015-02-26]
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1149370.htm [data dostępu 2015-02-19]
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1186199.html [2015-03-03]
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/fruitveg/shortsum_pl.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/paiement/ex_sum_pl.pdf [data odczytu 2015-03-02]
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/agricultural_products_markets/l67001_pl.htm [data dostępu 2015-02-10]
http://www.efsa.europa.eu [data dostępu 2015-02-01]
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_pl.htm [2007] [data odczytu: marzec 2014]
http://www.exporter.pl/bazy [data dostępu 2015-02- 10]
http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_2_konkurencja.html [data dostępu 2015 -02-18]
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_pl.htm [data dostępu 2015-02-19]
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html [2015-02-07].
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.5.pdf [2015-02-19]
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl [data dostępu 2015-02-02]
http://www.farmer.pl/agroskop/wolowina/ [data dostępu 2015-02-28]
http://www.farmer.pl/chmura-tagow/doplaty-bezposrednie,5247.html [data dostępu 2015-02-08]
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=wycofanie+z+rynku&start=10 [data dostepu 2015-02-14]
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minrol.gov. [data dostepu 2015-02-20]
http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/bydlo-i-mleko/handel-zagraniczny-wolowina-i-cielecina.html [data dostępu 2015-03-02]
http://www.theguardian.com/uk/bse [data odczytu 2015-03-02]
http://www.handelue.pl/?id=77 [data dostępu 2015-02-14]
http://www.handelue.pl/?id=120 [data dostępu 2015-02-03]
http://www.esponontheroad.eu/dane/web_articles_files/1516/cee_im_10anniversary_pl.pdf [data dostępu 2015-02-08]
http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12101_pl.htm [2015-02-06]
http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/modulacja-czy-zmniejszenie- doplat,34600.html [data dostępu 2015-02-18]
http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-uszlachetniania [data dostępu 2015-02-04]
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/normy-handlowe.html [data dostępu 15-02-16]
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Modulacja-platnosci-bezposrednich [2015-02-12]
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie [2015-02-09]
http://www.mleczarstwo.com/s61,angl1,kwota_mleczna.html
http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Miedzynarodowe+organizacje+gospodarcze/WTO/Glowne+obszary+negocjacyjne+DDA+WTO [data dostępu 2015-03-04]
http://modernhatch.eu/aktualnosci/unijny-rynek-drobiu-i-jaj/ [data dostępu 2015-03-09]
http://www.money.pl/archiwum/wydarzenia/rynek;mleka;w;unii;europejskiej.html [data dostępu 2015-02-17]
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/handel_miedzynarodowy/?printMode=true- [data dostępu 15-02-04].
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2F6C9BED783DACCDC1257B47002FBE5D/$file/Analiza_BAS_2012_92.pdf [data dostępu 15-02-11]
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/93053C9A97D3BC9EC1257C8500328D9C/$file/Analiza_BAS_2014_107.pdf [data dostępu 2015-02-16]
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/744B3697 [data dostępu 2015-03-01]
https://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Rynek_wolowiny.pdf
http://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/znaczenie-porozumienia-wto-dla-mleczarstwa,94703.html [data dostępu 2015-02-17]
http://www.portalspozywczy.pl/tagi/refundacje-eksportowe,3796.html [data dostępu 2015-02-04]
http://portalwiedzy.onet.pl/124294,,,,sapard,haslo.html [data dostępu 2015-02-10]
http://www.ppr.pl/artykul-regulowanie-rynku-przetworzonych-owocow-i-warzyw-1963.php [data dostępu 2015-03-07]
http://www.ppr.pl/artykul- rynek-cukru-w-unii-europejskiej-90188-dzial-2387.php [data dostępu 2015-02-13
http://www.ppr.pl/artykul-system-regulacji-rynku-drobiu-i-jaj-w-unii-europej-700-dzial-119.php [data dostępu 2015-02-18]
http://www.ppr.pl/dzial-przechowywanie-ziarna-zboz-3886.php [data dostępu 2015-02-11]
http://www.ppr.pl/dzial-wspolna-organizacja-rynku-mleka-130.php [data dostępu 2015-02-12]
http://www.prow.info.pl [data dostępu 2015-02-13]
http://www.prow.sbrr.pl [data dostępu 2015-02-15]
http://www.prow.sbrr.pl/index,32,60,pl.html [data dostępu 2015-02-16]
http://reformthecap.eu/pl/zagadnienia/instrumenty-polityki/kwoty-mleczne [data dostepu 2015-02-19]
http://www.skk.com.pl/pl/rozwiazania/produkcja_i_magazynowanie/traceability [data dostępu 2015-03-03]
http://www.stosunki.pl/?q=node/991 [data dostępu 15-02-05]
http://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/ceny-jaj-w-ue/ [data dostępu 2015-02 18]
http://www.tractoor.pl/unia-europejska-i-prawo/2155-kwoty-cukrowe-utrzymane-do-2017-roku.html [data dostępu 15-02-14]
http://www.unctad.info/en/Infocomm/Agricultural_Products/Banana/Economic-policies/The-Agreement-Everything-But-Arms/ [2015-02-06]
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4207 data dostępu 2015-03-03]
https://www.wto.org [data dostępu 2015=02-05]
Hunek T. i inni (2000): Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, FAPA
Informacja w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013 [2013]. Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Izdebski J., Szewczyk M.., „Wspólna Polityka Rolna-szansą polskiego rolnictwa", Wyd. KUL, Lublin 2006,
Jasińska K., Kotewicz K., „Środki finansowe dla polskiej wsi", Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa 2005,
Jędrzejewski A., „Wspólna polityka rolna", IKCHZ, Warszawa 2001
Jędrzejewski I. (1997): Wspólna polityka rolna, w: Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, red. E.Kawecka-Wyrzykowska, E.Synowiec, IKiCHZ, Warszawa
Jovanonovic N (2007): The Economics of International Integration, Economic Commission for Europe, Geneva.
Judzińska A., Łopaciuk W., Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy 2011.
Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., „Wspólna Polityka Rolna, zagadnienia prawne", Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa2004,
Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (1995): Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa
Kalisz A.[2007] :Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer, Warszawa
Kamiński R., Kwatera K., „Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego Programu LEADER+?", Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005,
Kania J., Musiał W., „Efekty i doświadczenia z wdrażania programu SAPARD", Wyd. Fundacja Prasy i Książki, Kraków 2003,
Kawecka - Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, Wyd. IKCHZ, Warszawa 2004,
Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Społeczno - Ekonomicznego i Komitetu Regionów [2010], Komisja Europejska , (COM) 2010
Koszowski M. [2012]: Granice związania orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w: Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, red. S.M. Grochalski, Dąbrowa Górnicza
Kozera M,, Gołaś Z. [2003] Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż w Polsce, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
Kowalski A., „Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów UE", Wyd. SGH, IERiGŻ, ARR, Warszawa 2003
Kowalski A., E. Mazurkiewicz, „Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do UE", Wyd. IERiGŻ, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004,
Kozłowska B.(2000): Rolnicze organizacje zawodowe we Wspólnocie Europejskiej w: Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa
Krzyżanowski J.T. (2014): Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich,[w] : Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie, SGGW 2014
Krzyżanowski J.T. (2013): Od „Health Check" do perspektywy finansowej 2013 - 2020, Journal of Agribusiness and Rural Development, Nr 4 (30), Poznań
Krzyżanowski J.T.[2009] :Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia, Warszawa, SGGW
Krzyżanowski J.T (2008): Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance0 - przesłanki stosowania i dostosowania prawne w Polsce w: „Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej, SGGW, Warszawa
Krzyżanowski J.T (2005):Niektóre elementy reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - 2003. Problemy rolnictwa światowego, Tom XIII .SGGW. Warszawa.
Krzyżanowski J.T. (2004):Jednolite płatności obszarowe w Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, t.XI .SGGW. Warszawa
Krzyżanowski J.T [1993]: Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolniczej, SGGW, Warszawa
Lichorowicz A. (2004) Wspólna Polityka Rolna w: Prawo Unii Europejskiej, red. J.Barcz
Łysoń P.. Rowiński J., „Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013", Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2006,
Molle W. (2000): Ekonomika integracji europejskiej(teoria, praktyka, polityka). Fundacja Gospodarcza Gdańsk.
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej, red. Krajewski K., Borkowski B.( 2002)
Pawlak K., Poczta W.[2010]: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i rolnictwo
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wyd.. Akademickie Żak, Warszawa 2001
Piskorz W. (2004): Implikacje wspólnej polityki rolnej dla polskiego sektora rolnego w: Polska w Unii Europejskiej, tom II, red. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. IKiCHZ, Warszawa
Pizło.W.(2001):Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - ujęcie teoretyczne i empiryczne.
Płatności bezpośrednie w UE jako instrument wsparcia sektora rolnego —przeszłość, teraźniejszość i przyszłość(2004), FAPA, Warszawa
Poczta W., „Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego", Wyd. UKIE, Warszawa 2003
Polityka rolna i strukturalna UE. Zagadnienia finansowe i instytucjonalne. Rozwiązania dla Polski, FAPA (2000)
Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian, MRiRW 2014.
Polskie 10 lat w Unii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014
Pomajda W., „Polski agrobiznes po wejściu do Unii Europejskiej - pierwsze efekty i perspektywy", Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-ekonomiczna w Ropczycach, Ropczyce 2005,
Prawo celne, międzynarodowe, wspólnotowe, polskie [2009], Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Prawo europejskie. Zarys wykładu [2008] : red. E. Skrzydło-Tefelska, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej [2008] red. M.M. Kenig-Witkowska, C.H. Beck
Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, red. Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek P., Wyrozumska A.: (2005)
Przewodnik po Wspólnej Polityce Rybołówstwa, red. Graś A.: (2001)
Przygodzka R. [2006]: Liberalizacja światowego handlu rolnego a polityka rolna Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t. VIII,
Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, red. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J.: (2001)
Radzyńska S., „Formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania". Broszura, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 10
Rembisz W., „Rynki rolne; funkcjonowanie, regulacje i interwencja a informacja", Wyd. ABG S.A., ABC Poland Sp. z o.o., CEEN, Warszawa 2004
Rowiński J., Guba W.: Wspólna polityka rolna w: Unia Europejska, tom I, red. Kawecka-Wyrzykowska E:, Synowiec E., IKiCHZ, (2004)
Rowiński J.(2000): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny. FAPA.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarzadzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014
Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) Nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r.
Sawicka J., „Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe", Wyd. SGGW, Warszawa 2004,
SCA 2014 : sprawozdanie z posiedzenia Specjalnego Komitetu Rolnego Unii Europejskiej w dniu 13 stycznia 2014 r., materialy wewnętrzne MriRW
SCA 2011: sprawozdanie z posiedzenia Specjalnego Komitetu Rolnego Unii Europejskiej w dniu 14 marca 2011 r., materialy wewnętrzne MRiRW
Siedem lat po akcesji Polski do UE [2011]: FAPA
Skrzeczyńska J. [2011]: Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny- zapowiedź bliższej współpracy ,UniaEuropejska.org, [dostęp 20 lutego 2015].
Skubisz S., Skrzydło-Tefelska S., „Prawo Europejskie - zarys wykładu", Lublin 2003,
Słownik Encyklopedyczny Unii Europejskiej [2003], Wydawnictwo Europa
Sprawozdanie z posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18-20 listopada 2008r., materiały wewnętrzne MRiRW
The WTO and the Regulation of International Trade (2005): ed. by Perdikis N. and Read R.,
Tomkiewicz E.: Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2000
Tracy M.(1993): Food and Agriculture in a Market Economy, APS
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) Dz.Urz. UE C115 z 9 maja 2008 r. str. 47
Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski [2007] :J. Barcz (red.), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Wierzchowska [2008]: System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa
Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, (2002)
Wigier M., „Program wieloletni. Synteza badań 2006", Wyd. IERiGŻ Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006
Wilkin J., Błąd M., Klepacka M., „Polska strategia w procesie kształtowania polityki UE wobec obszarów wiejskich i rolnictwa", Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006
Wilkin J., „Polska wieś 2025.Wizja rozwoju", Wyd. Fundusz Współpracy IRWiR PAN, Warszawa 2005,
Wilkin J., „Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju", Wyd. IERiGŻ, IRWiR, SGH, Warszawa 2002
Wilkin J: Rolnictwo i obszary wiejskie w: Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej (1998)
Wojtaszczyk K. [2006]:, "Integracja europejska. Wstęp", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
WPR- Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich [2007]: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
WPR do 2020 r. Propozycje ustawodawcze Komisji, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska 2013
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) [2004] :red. A. Wróbel, Zakamycze, Kraków
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, red. Brzózka M. (1998)
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Rozważania o korzyściach i kosztach (2002), UKiE
Wysokińska Z., Witkowska J (2001): Integracja Europejska. PWN.
Zubilewicz K [2011]: Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny ,UniaEuropejska [dostęp 2015-01-29].

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku