• Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II)

Podtytuł Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II)
Autor Wioletta Nawrot
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 142
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-112-8
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienia związane z gromadzeniem kapitału na działalność firmy krajowej za pośrednictwem ryn­ków zagranicznych. Może być z powodzeniem polecana do nauki finansów na studiach wyższych uczelni ekonomicznych. Na wstępie przedstawiono w niej problematykę globalizacji współczesnych rynków finansowych w kontekście zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługują współczesne tendencje zmian w funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych. Czytelnik szczegółowo jest zaznajamiany z różnorodnymi aspektami związanymi z emisją papierów wartościowych na zagranicznych rynkach kapitałowych i wprowadzaniem ich do obrotu giełdowego. Wskazywane są motywy, korzyści oraz negatywne aspekty związane z tym procesem. Omówione są w niej praktyczne aspekty wprowadzania spółek krajowych na za­graniczne giełdy papierów wartościowych - emisja akcji, kwitów depozytowych oraz obligacji na rynkach zagranicznych. Przedstawione są procedury, które towarzyszą emisji tych instrumentów finansowych. Przedstawiono w niej także cechy spółek notowanych na giełdach zagranicznych, motywy emisji ich walorów oraz kryteria wyboru danej giełdy.

Wprowadzenie

Rozdział 1
GLOBALIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH A ZAGRANICZNA EKSPANSJA FIRM
1.1. Istota i struktura rynku finansowego
1.2. Podłoże globalizacji rynków finansowych
1.3. Giełdy papierów wartościowych w procesie globalizacji
1.3.1. Ewolucja giełd papierów wartościowych
1.3.2. Czynniki warunkujące rozwój giełd papierów wartościowych
1.3.3. Tendencje zmian w funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych

Rozdział 2
MOTYWY, KORZYśCI I NEGATYWNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z EMISJĄ WALORÓW FIRM NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH ORAZ ICH WPROWADZANEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO
2.1. Pozyskanie nowych źródeł finansowania na międzynarodowych rynkach kapitałowych
2.2. Optymalizacja kosztu kapitału
2.3. Pozyskiwanie nowych inwestorów
2.3.1. Przyczyny poszukiwania inwestorów na giełdach zagranicznych
2.3.2. Zmniejszenie barier dla zagranicznych inwestorów w dostępie do akcji spółek
2.4. Poprawa płynności papierów wartościowych
2.5. Realizacja strategii rozwoju spółki poprzez nabycie lub połączenie się z firmą zagraniczną
2.6. Zdobycie lub powiększenie rynku zbytu za granicą
2.7. Zmiany w sposobie zarządzania firmą
2.8. Negatywne aspekty związane z wprowadzaniem spółek na giełdy zagraniczne
2.8.1. Koszty związane z wprowadzeniem spółek na rynki zagraniczne
2.8.2. Rygorystyczne wymogi formalnoprawne
2.8.3. Inne negatywne aspekty emisji zagranicznych
2.9. Podsumowanie

Rozdział 3
PRAKTYKA WPROWADZANIA SPÓŁEK NA GIEŁDY ZAGRANICZNE
3.1. Główne formy obecności spółek na zagranicznych giełdach papierów wartościowych
3.1.1. Emisja akcji na giełdach zagranicznych
3.1.2. Emisja kwitów depozytowych
3.1.3. Emisja obligacji na rynkach zagranicznych
3.1.4. Procedura emisji papierów wartościowych za granicą
3.2. Finansowanie spółek na rynkach zagranicznych
3.2.1. Cechy spółek notowanych na giełdach zagranicznych oraz motywy emisji walorów
3.2.2. Kryteria wyboru rynku zagranicznego
3.3. Struktura geograficzna obrotu walorami firm pochodzących z różnych krajów świata

Rozdział 4
OBECNŚĆ POLSKICH SPÓŁEK NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH UDZIAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH
4.1. Programy emisji udziałowych papierów wartościowych polskich spółek za granicą
4.2. Przyczyny emisji walorów polskich spółek za granicą
4.3. Cechy polskich spółek notowanych na rynkach zagranicznych

Rozdział 5
WPŁYW NOTOWANIA SPÓŁEK NA GIEŁDACH ZAGRANICZNYCH NA GIEŁDĘ KRAJOWĄ
5.1. Teoretyczny aspekt zależności pomiędzy giełdą krajową a giełdami zagranicznymi
5.2. Wpływ emisji walorów polskich spółek na rynkach zagranicznych na GPW

BIBLIOGRAFIA

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku