• Rynek kapitałowy i jego rozwój

Podtytuł Rynek kapitałowy i jego rozwój
Autor Wioletta Nawrot
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 234
49.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-062-6

Książka: "Rynek kapitałowy i jego rozwój" stanowi pogłębioną i wielopłaszczyznową analizę nad istot± rynku kapitałowego, a w szczególności rynku pa­pierów wartościowych, i występujących na nim tendencji.

W książce przedstawiono m.in.:
strukturę rynku kapitałowego,
podmioty w nim uczestniczące,
instytucje organizujące i nadzorujące rynek,
kluczowe instrumenty finansowe będ±ce zarówno przedmiotem obrotu na tym rynku, jak również źródłem finansowania określonych podmiotów,

oraz mechanizmy jego oddziaływania,
przy czym szczególny nacisk położono na wielostronne korzyści płynące z rozwoju tego rynku.

Niewątpliwą zaletą książki jest to, iż w sposób nowatorski wzbogacona została o pogłębioną analizę powiązań rynku kapitałowego w skali mikro- i ma­kroekonomicznej, co sprawia, iż jest ona jedynym na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowym studium nad istotą rynku kapitałowego oraz mecha­nizmami jego oddziaływania.

Słowo wstępne
Wprowadzenie
Rozdział 1
Istota rynku kapitałowego i jego instrumenty
1.1. Rynek kapitałowy jako segment rynku finansowego
1.2. Cechy dobrze rozwiniętego rynku kapitałowego
1.3. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego
1.3.1. Kredyt jako tradycyjny instrument finansowania
1.3.2. Papiery wartościowe jako alternatywne instrumenty
rynku kapitałowego
1.3.3. Cechy kluczowych instrumentów rynku kapitałowego
Rozdział 2
Rynek papierów wartościowych i jego rozwój
2.1. Kryteria oceny rynku papierów wartościowych
2.2. Istota rozwoju rynku papierów wartościowych
2.3. Uwarunkowania rozwoju rynku papierów wartościowych
2.3.1. Podaż i popyt na rynku papierów wartościowych
2.3.2. Konieczność równomiernego rozwoju strony podażowej
oraz popytowej rynku jako warunek rozwoju rynku
papierów wartościowych
2.3.3. Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku
2.3.4. Wycofywanie walorów z obrotu jako zagrożenie rozwoju
rynku papierów wartościowych
2.4. Korzyści płynące z rozwoju rynku papierów wartościowych
2.5. Giełdy papierów wartościowych i ich rozwój
Rozdział 3
Powiązanie rynku kapitałowego z gospodarką - podejście teoretyczne
3.1. Punkt wyjścia do rozważań
3.1.1. Źródła pozyskania kapitału
3.1.2. Koncepcja kosztu kapitału
3.1.3. Optymalna struktura finansowania
3.1.4. Teorie finansowania
3.1.5. Finansowanie inwestycji a efekty gospodarcze
3.2. Siła banków i rynku papierów wartościowych w oddziaływaniu na gospodarkę
3.3. Segment pierwotny i wtórny rynku papierów wartościowych w powiązaniu z rozwojem gospodarczym
3.4. Koniunktura na rynku papierów wartościowych i jej wpływ na zmiany w dynamice wzrostu gospodarczego
3.5. Oddziaływanie gospodarki na rozwój rynku papierów wartościowych
3.6. Wzajemne powiązania pomiędzy rynkiem kapitałowym i gospodarką
- podsumowanie
Rozdział 4
Relacje pomiędzy rynkiem kapitałowym oraz gospodarką w badaniach
empirycznych,
4.1. Zakres badań
4.2. Oddziaływanie rynku papierów wartościowych na gospodarkę
w badaniach empirycznych
4.3. Rynek papierów wartościowych i gospodarka w krajach rozwijających się i na tzw. rynkach wschodzących
4.4. Podsumowanie
Rozdział 5
Rozwój rynku papierów wartościowych w Polsce
5.1. Konstrukcja rynku papierów wartościowych w Polsce
5.1.1. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
5.1.2. Uczestnicy rynku walorów
5.1.3. Instytucje organizujące i nadzorujące rynek papierów wartościowych w Polsce
5.2. Papiery wartościowe jako instrument finansowania firm w Polsce
5.2.1. Akcje
5.2.2. Kwity depozytowe
5.2.3. Obligacje
5.3. Rynek papierów wartościowych w Polsce jako część jednolitego rynku Unii Europejskiej
5.3.1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
w zarysie
5.3.2. Prace nad dostosowaniem polskiego prawa do wymogów
Unii Europejskiej
5.3.3. Uregulowanie rynku papierów wartościowych w Polsce w ramach
prawnych Unii Europejskiej
5.4. Dotychczasowe osiągnięcia i niekorzystne zjawiska na polskim rynku papierów wartościowych
5.4.1. Rozwój rynku pierwotnego oraz wtórnego w zarysie
5.4.2. Wycofywanie spółek z obrotu giełdowego jako zagrożenie rozwoju
rynku papierów wartościowych w Polsce
5.4.3. Dynamiczny rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych
przy niedostatecznej podaży walorów jako zagrożenie
dla płynności rynku
5.4.4. Prywatyzacja pośrednia jako źródło zasilania giełdowego rynku akcji w Polsce
5.5. Rynek papierów wartościowych w Polsce na tle rynków europejskich
5.6. Bilans mocnych i słabych stron polskiego rynku papierów wartościowych oraz stojące przed nim wyzwania
Rozdział 6
Rynek papierów wartościowych w Polsce i jego rola w gospodarce
6.1. Wielkość polskiego rynku papierów wartościowych w stosunku do gospodarki
6.2. Oddziaływanie mechanizmów segmentu pierwotnego rynku papierów
wartościowych w Polsce na gospodarkę
6.3. Mechanizmy segmentu wtórnego rynku papierów wartościowych
w Polsce i jego wpływ na gospodarkę
6.3.1. Struktura finansowania spółek notowanych na GPW na tle gospodarki .
6.3.2. Efektywność działania polskich spółek giełdowych na tle ogółu
podmiotów gospodarczych
6.3.3. Zmiany w efektywności działania spółek notowanych na GPW
w latach 90. XX w. - podsumowanie
6.3.4. W poszukiwaniu przyczyn słabej efektywności ekonomicznej spółek
notowanych na GPW w latach 90. XX w
6.4. Oddziaływanie mechanizmów rynku papierów wartościowych w Polsce
na gospodarkę - podsumowanie
Zakończenie,
Aneksy
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku