• Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Wzrost gospodarczy - demografia

Podtytuł Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Wzrost gospodarczy - demografia
Autor Kazimierz Pająk (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 230
40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-588-1
Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku central­nego w przywracaniu stabilności finansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wy­równywania szans niektórych krajów. Ciekawym wątkiem są też zagadnienia demograficzno-socjologiczne, dotyczące potencjału życiowego Europy, postaw młodzieży wobec życia rodzinnego, czy miejsca seniorów na rynku pracy.

Pozycja przeznaczona jest dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problematyką ekonomiczną - a także studentów kierunków ekonomicz­nych i socjologicznych.

Wstęp 7

Rozdział 1
Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej - Przemysław Krzyszczuk 9
1.1. Współczesna gospodarka rynkowa 9
1.2. Poglądy na rolę państwa we współczesnej gospodarce rynkowej 10
1.3. Argumenty za i przeciw interwencji państwa w gospodarkę 14
Abstract 17
Bibliografia 18

Rozdział 2
Pracownik wobec współczesnej gospodarki rynkowej - Marcin Pinczyński 19
2.1. Odziedziczona kultura pracy 20
2.2. Wpływ zwolnień grupowych na kulturę pracy 22
2.3. Mobilność pracownika jako nowy wymiar pracy 23
2.4. Aktywność zawodowa kobiet przed i po transformacji 25
2.5. Absolwent, młody człowiek na wolnym rynku pracy 26
2.6. Wpływ partycypacji zatrudnionych we współczesnych spółkach pracowniczych na kulturę pracy 28
Abstract 30
Bibliografia 31

Rozdział 3
Zapobieganie zakłóceniom mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w strefie euro przez Europejski Bank Centralny w latach 2010-2012 - Błażej Dudkiewicz 33
3.1. Securities Markets Programme 34
3.2. Longer-term refinancing operations 37
3.3. Outright Monetary Transactions 41
Abstract 45
Bibliografia 45

Rozdział 4
Trendy globalne a współczesne możliwości inwestycyjne - Katarzyna Kupka 47
4.1. Globalne trendy inwestycyjne, jako nowe źródła potencjalnych zysków 48
4.1.1. Systematyczny wzrost rynków wschodzących 48
4.1.2. Rosnąca siła nabywcza klasy średniej 53
4.1.3. Globalne wydłużanie się czasu trwania życia 55
4.1.4. Rosnące populacje obszarów zurbanizowanych 56
4.2. Dywersyfikacja źródeł zysków i jej wpływ na stopę zwrotu z portfela inwestycyjnego 57
4.3. Wpływ wzmożonego popytu na produkty inwestycyjne a rozwój segmentu specjalistycznych usług inwestycyjnych w Polsce 62
Abstract 65
Bibliografia 66

Rozdział 5
Implikacje światowego kryzysu dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce - Natalia Okoniewska 69
5.1. Ewolucja przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich na świecie 70
5.2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce 73
Abstract 80
Bibliografia 80

Rozdział 6
Rola NAFTA w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Meksyku w latach 1994-2011 - Patrycja Maria Staszewska 81
6.1. Wpływ NAFTA na rozwój BIZ w Meksyku 82
6.2. Napływ BIZ do Meksyku w latach 1994-2011 86
6.3. Konsekwencje napływu BIZ do gospodarki Meksyku 90
Abstract 94
Bibliografia 95

Rozdział 7
Współpraca rozwojowa Holandii w latach 2003-2010 - Michał Postrach 97
7.1. Motywy podejmowania działań DC przez Holandię 98
7.2. Kształtowanie się holenderskiej polityki rozwojowej w latach 2003-2010 99
7.3. Struktura instytucjonalna holenderskich podmiotów odpowiedzialnych za współpracę rozwojową 101
7.4. Kanały transferu i prowadzenia holenderskiej współpracy rozwojowej 102
7.5. Partnerstwo publiczno-prywatne (Public-Private Partnership - PPP) 103
7.6. Homogeniczny Budżet dla Współpracy Międzynarodowej (Homogene Groep Internationale Samenwerking - HGIS) 104
7.7. Kraje partnerskie Holandii 107
Abstract 109
Bibliografia 110

Rozdział 8
Pomoc rozwojowa Wielkiej Brytanii dla Indii w latach 1991-2010 - Grzegorz Grabowski 111
8.1. Geneza brytyjskiej pomocy rozwojowej dla Indii 113
8.2. Wielkość i dynamika brytyjskiej oficjalnej pomocy rozwojowej dla Indii w latach 1991-2010 116
8.3. Struktura sektorowa brytyjskiej oficjalnej pomocy rozwojowej dla Indii 120
8.4. Główne źródła brytyjskiej oficjalnej pomocy rozwojowej 123
8.5. Podstawowe formy oficjalnej pomocy rozwojowej 125
Abstract 127
Bibliografia 127

Rozdział 9
Współzależności między podażą, cenami i popytem na rynku mleka w wybranych krajach - Marta Śmigla 129
9.1. Potencjał gospodarstw mleczarskich w krajach Unii na tle głównych konkurentów ze świata 130
9.2. Perspektywy rozwoju unijnego rynku mleka na arenie światowej 134
9.3. Współzależności produkcji, spożycia i cen na rynku mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata w świetle analizy regresji 135
Abstract 140
Bibliografia 140

Rozdział 10
Całkowity potencjał życiowy ludności Unii Europejskiej w latach 1995-2009 - Radosław Murkowski 143
10.1. Materiał źródłowy i narzędzia analizy 144
10.2. Potencjał życiowy całkowity 145
10.3. Potencjały życiowe częściowe 147
10.4. Średni wiek potencjalny 154
Abstract 156
Bibliografia 157

Rozdział 11
Młodzież wobec życia rodzinnego - próba identyfikacji czynników kształtujących postawy młodych ludzi XXI wieku w świetle literatury - Magdalena Popek 159
11.1. Aspiracje młodzieży 160
11.2. Rodzina pochodzenia 163
11.3. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie 167
Abstract 170
Bibliografia 171

Rozdział 12
Osoby 50++ na rynku pracy - Rafał Iwański 173
12.1. Dyskryminacja 174
12.2. Starość 175
12.3. Progi starości 176
12.4. Etapy życia 179
12.5. Obciążenie demograficzne 180
12.6. Aktywność zawodowa osób po 50. roku życia 182
12.7. Aktywność społeczna a zjawisko dyskryminacji 185
Abstract 187
Bibliografia 188

Rozdział 13
Sytuacja kobiet na rynku pracy - Marita Dunaj 189
13.1. Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn w Polsce 190
13.2. Miernik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Polsce 193
Abstract 202
Bibliografia 202

Rozdział 14
Sytuacja kobiet i mężczyzn po 55. roku życia na polskim rynku pracy - Barbara Czachura 203
14.1. Wybrane informacje o sytuacji demograficznej 204
14.2. Sytuacja na rynku pracy osób powyżej 55. roku życia na tle innych grup wiekowych w Polsce i Unii Europejskiej 207
Abstract 215
Bibliografia 215

Spis tabel 217
Spis rysunków 219
Spis wykresów 220

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku