• Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce

Prezentowana publikacja przedstawia przyczyny, skalę i zróżnicowanie przestrzenne procesu kurczenia się miast w Polsce. Charakterystyka aktualnej i przyszłej sytuacji miast ogółem i w przekroju miast wojewódzkich została przedstawiona za okres 20 lat, tj. za lata 1995-2014 oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku. Aspekt demograficzny, społeczny, gospodarczy i przestrzenny urban shrinkage omówiono w poszczególnych rozdziałach. Elementem spinającym problematykę kurczenia się miast jest rozdział o uwarunkowaniach i czynnikach rozwoju miast w Polsce, które przedstawione zostały w postaci metody analizy SWOT. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju miast przeanalizowano w trzech obszarach: problemowych: społeczeństwo - gospodarka − zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska. Wyniki analizy SWOT dla rozwoju miast polskich wskazały na wyraźną dominację mocnych stron nad słabymi oraz szans rozwoju nad zagrożeniami. Strategią generalną, którą powinny obrać wszystkie mia

Podtytuł Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce
Autor Anna Harańczyk (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-823-3

Prezentowana publikacja przedstawia przyczyny, skalę i zróżnicowanie przestrzenne procesu kurczenia się miast w Polsce. Charakterystyka aktualnej i przyszłej sytuacji miast ogółem i w przekroju miast wojewódzkich została przedstawiona za okres 20 lat, tj. za lata 1995-2014 oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku. Aspekt demograficzny, społeczny, gospodarczy i przestrzenny urban shrinkage omówiono w poszczególnych rozdziałach.

Elementem spinającym problematykę kurczenia się miast jest rozdział o uwarunkowaniach i czynnikach rozwoju miast w Polsce, które przedstawione zostały w postaci metody analizy SWOT. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju miast przeanalizowano w trzech obszarach: problemowych: społeczeństwo - gospodarka − zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska. Wyniki analizy SWOT dla rozwoju miast polskich wskazały na wyraźną dominację mocnych stron nad słabymi oraz szans rozwoju nad zagrożeniami. Strategią generalną, którą powinny obrać wszystkie miasta, jest aktywizowanie mocnych stron i wykorzystywanie potencjalnych szans oraz likwidowanie słabości i unikanie zagrożeń.

Z uwagi na dużą skalę procesów kurczenia się jednostek miejskich w ostatnim czasie, pojawiają się nowe wyzwania przed polityką miejską, tworzeniem nowych zasad funkcjonowania gospodarki przestrzennej i strategii rozwoju obszarów miejskich. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów kurczenia się miast, wymaga współdziałania na różnych poziomach władzy publicznej i społeczności lokalnych, dotyczących kompleksowych interwencji w strukturę przestrzenną: prawną, funkcjonalną, społeczną i fizjonomiczną. Przesłanki te sprawiają, że problematyka kurczących się miast staje się przedmiotem badań naukowych.


Podjęcie (....) tematu badawczego, dotyczącego stosunkowo nowego w polskiej rzeczywistości problemu, jakim jest zmniejszanie się liczby ludności miast, należy uznać za ważne nie tylko z poznawczego punktu widzenia. Sam proces kurczenia się miast, wraz z negatywnymi konsekwencjami, jakie on ze sobą niesie dla kreowania procesów rozwoju, nie jest jeszcze często analizowany przez środowiska naukowe. Rozpoznanie przyczyn i następstw tego procesu w przypadku poszczególnych miast i ogólnie całego kraju, powinno stać się przyczynkiem do formułowania założeń polityki państwa odnośnie rozwoju miast oraz różnych rodzajów polityki miejskiej. Z tych to powodów uznaję, iż temat jest aktualny, ważny i ma wymiar utylitarny.
Prof. dr hab. Danuta Stawasz

Wprowadzenie - Anna Harańczyk 7

Rozdział 1
Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast - Anna Harańczyk 13
Bibliografia 38

Rozdział 2
Przejawy i konsekwencje depopulacji miast - Anna Harańczyk 41
2.1. Istota i pomiar procesu kurczenia się miast 41
2.2. Przemiany demograficzne w polskich miastach 44
2.3. Proces kurczenia się miast wojewódzkich 59
2.4. Suburbanizacja a proces kurczenia się miast 70
2.5. Konsekwencje depopulacji 77
Bibliografia 79

Rozdział 3
Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast. Wybrane problemy - Magdalena Zdun 81
3.1. Wprowadzenie 81
3.2. Starzenie się ludności miejskiej - problem opieki nad osobami w wieku podeszłym 82
3.3. Emigracja z miast - transfer kapitałów i problem opieki transmigracyjnej 96
3.4. Paradoks procesu kurczenia - wzrastająca wielokulturowość 101
3.5. Konsekwencje depopulacji miast - problem szkolnictwa 105
3.6. (Nie)konsekwencje depopulacji miast - problem mieszkalnictwa 110
3.7. Podsumowanie 113
Bibliografia 114

Rozdział 4
Przemiany gospodarcze w miastach Polski - Monika Musiał-Malago' 117
4.1. Aktywność gospodarcza w miastach 117
4.2. Wpływ procesów depopulacyjnych na rynek pracy 124
4.3. Budownictwo mieszkaniowe w procesie kurczenia się miast 133
4.4. Aspekty finansowe miast kurczących się 139
4.5. Podsumowanie 147
Bibliografia 148

Rozdział 5
Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast - Dorota Jopek 151
5.1. Wprowadzenie 151
5.2. Przemiany struktury miejskiej (degradacja, rewitalizacja) 152
5.3. Problem kurczących się miast w kontekście regionalnym 155
5.4. Przestrzenne aspekty zmian zagospodarowania polskich miast - studium przypadku 155
5.5. Wybrane tendencje zagospodarowania przestrzeni kurczących się miast 189
5.6. Podsumowanie 192
Bibliografia 193

Uwagi końcowe - Anna Harańczyk 197

Spis tabel 203
Spis rysunków i fotografii 205

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku