• Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie (wyd. III)

W książce przedstawiono - z perspektywy inwestora giełdowego - ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych wskaźników można nie tylko oszacować majątkowy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, ale również wskazać te spółki, które znajdują się na ścieżce wzrostu. Inwestując w te podmioty można osiągnąć dodatnią stopę zwrotu przekładającą się na wzrost wartości ich portfela inwestycyjnego. Proponowane alternatywne podejście umożliwia również szybkie dostrzeżenie zbliżających się problemów finansowych podmiotów, których akcje są już w posiadaniu inwestora.

Podtytuł Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie (wyd. III)
Autor Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 262
76.00 55.48
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-792-2
W książce przedstawiono - z perspektywy inwestora giełdowego - ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych wskaźników można nie tylko oszacować majątkowy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, ale również wskazać te spółki, które znajdują się na ścieżce wzrostu. Inwestując w te podmioty można osiągnąć dodatnią stopę zwrotu przekładającą się na wzrost wartości ich portfela inwestycyjnego. Proponowane alternatywne podejście umożliwia również szybkie dostrzeżenie zbliżających się problemów finansowych podmiotów, których akcje są już w posiadaniu inwestora.

W książce autorzy skoncentrowali się na:
- pojęciu potencjału przedsiębiorstw i jego specyfice ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
- charakterystyce podstawowych źródeł danych finansowych o spółkach giełdowych (sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
- wybranych kryteriach oceny potencjału niefinansowych i finansowych spółek giełdowych,
- obszernych przykładach ukazujących w jaki sposób przeprowadzić i zinterpretować analizę potencjału spółek, reprezentujących cztery główne sektory gospodarki - produkcyjny, handlowy, usługowy oraz finansowy.

Wprowadzenie - Tomasz Nawrocki 5

Rozdział 1
Podstawy oceny potencjału spółek giełdowych - Tomasz Nawrocki 9
1.1. Potencjał przedsiębiorstwa i sposoby jego oceny 9
1.2. Podstawowe źródła danych na potrzeby oceny potencjału spółek giełdowych 15
1.3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych 21
1.3.1. Pojęcie analizy ekonomicznej i jej rodzaje 21
1.3.2. Metody i etapy prac analitycznych 23
1.3.3. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych 26
1.3.4. Porównywalność danych ujętych w sprawozdaniach finansowych 27
1.4. Specyfika spółek giełdowych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności 29

Rozdział 2
Charakterystyka podstawowych elementów sprawozdań finansowych - Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński 33
2.1. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) 34
2.1.1. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) spółek niefinansowych 34
2.1.2. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) banku 39
2.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (Rachunek zysków i strat) 46
2.2.1. Rachunek zysków i strat spółek niefinansowych 48
2.2.2. Rachunek zysków i strat banków 52
2.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) 56
2.4. Informacja dodatkowa 61

Rozdział 3
Kryteria oceny potencjału spółek giełdowych - Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński 65
3.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 66
3.1.1. Wst?pna analiza bilansu 66
3.1.2. Wst?pna analiza rachunku zysków i strat 73
3.1.3. Wst?pna analiza rachunku przepływów pieniężnych 74
3.2. Analiza wskaźnikowa 77
3.2.1. Ocena płynności finansowej 77
3.2.2. Ocena zadłużenia 85
3.2.3. Ocena rentowności 89
3.2.4. Ocena sprawności działania 92
3.2.5. Ocena potencjału innowacyjnego 96
3.2.6. Ocena rynkowa 101

Rozdział 4
Ocena potencjału wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie - Tomasz Nawrocki 107
4.1. Ocena potencjału spółek produkcyjnych na przykładzie branży chemicznej 109
4.1.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek chemicznych 114
4.1.2. Analiza wskaźnikowa badanych spółek chemicznych 124
4.1.3. Podsumowanie oceny potencjału badanych spółek chemicznych 150
4.2. Ocena potencjału spółek handlowych na przykładzie branży handlu wyrobami stalowymi 152
4.2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek handlu wyrobami stalowymi 157
4.2.2. Analiza wskaźnikowa badanych spółek handlu wyrobami stalowymi 164
4.2.3. Podsumowanie oceny potencjału badanych spółek handlu stalą 181
4.3. Ocena potencjału spółek usługowych na przykładzie branży informatycznej 182
4.3.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek informatycznych 184
4.3.2. Analiza wskaźnikowa badanych spółek informatycznych 194
4.3.3. Podsumowanie oceny potencjału badanych spółek informatycznych 211
4.4. Ocena potencjału spółek finansowych na przykładzie banków 213
4.4.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych banków 218
4.4.2. Analiza wskaźnikowa badanych banków 227
4.4.3. Podsumowanie oceny potencjału badanych banków 240

Zakończenie - Tomasz Nawrocki 243

Bibliografia 245

Materiały źródłowe 249

Recenzent: dr hab. Mariusz Zielinski, Politechnika Slaska, Wydział Organizacji i Zarzadzania

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku