• Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach (wyd. II)

Książka dotyczy problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie i wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację. W pierwszej części książki poruszono m.in. problemy dotyczące: - pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego), - szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności oraz efektywności procesów szkoleniowych), - związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina" podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa), - procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji). Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego ze

Podtytuł Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach (wyd. II)
Autor Dawid Szramowski
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 214
42.00 30.66
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-079-4

Książka dotyczy problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie i wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację.


W pierwszej części książki poruszono m.in. problemy dotyczące:
- pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego),
- szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności oraz efektywności procesów szkoleniowych),
- związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina" podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa),
- procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji).

Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego zestawu mierników, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa.


Druga część książki dotyczy wybranych elementów otoczenia zewnętrznego oddziałujących na postawy pracobiorców. W grupie omawianych uwarunkowań znalazły się:
- przekształcenia na rynku pracy i związane z nimi uelastycznienie zatrudnienia,
- stosunek młodzieży wchodzącej na rynek pracy do elastycznych form zatrudnienia,
- problemy płci na rynku pracy i towarzyszące im stereotypy, a także
- uwarunkowania prawne z zakresu prawa pracy mające w swym zamierzeniu ułatwić godzenie życia zawodowego z rolami rodzicielskimi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota i miejsce kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 9
1.1. Istota kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 9
1.2. Klasyfikacje i funkcje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 19
1.3. Miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu przedsiębiorstwem 25

Rozdział 2
Wynik finansowy a kierunki inwestycji w kapitał ludzki w przedsiębiorstwach 39
2.1. Wynik finansowy jako miara efektywności działalności gospodarczej 39
2.2. Istota i funkcje inwestycji w przedsiębiorstwach 53
2.3. Finansowe i niefinansowe metody oraz narzędzia oceny inwestycji w kapitał ludzki w przedsiębiorstwach 64
2.4. Kierunki wyceny kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 72

Rozdział 3
Charakterystyka mikro i małych przedsiębiorstw 89
3.1. Struktura mikro i małych przedsiębiorstw 89
3.2. Czynniki determinujące rozwój mikro i małych przedsiębiorstw 98
3.3. Problemy związane z inwestowaniem w mikro i małych przedsiębiorstwach 108
3.4. Ocena efektywności inwestycji w mikro i małych przedsiębiorstwach 111

Rozdział 4
Ocena efektywności inwestycji w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach 117
4.1. Podstawowe wyznaczniki wartości kapitału ludzkiego 117
4.2. Pomiar kapitału ludzkiego w mikro i małych przedsiębiorstwach 122
4.3. Pomiar inwestycji w kapitał ludzki w procesie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami 136
4.4. Wpływ kapitału ludzkiego na procesy gospodarcze w mikro i małych przedsiębiorstwach 143

Rozdział 5
Badania inwestycji w kapitał ludzki na przykładzie mikro i małych przedsiębiorstw województwa pomorskiego 151
5.1. Sytuacja ekonomiczna mikro i małych przedsiębiorstw województwa pomorskiego na tle analogicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 151
5.2. Charakterystyka podmiotów gospodarczych podlegających badaniu ankietowemu 157
5.3. Struktura kosztów poniesionych na rozwój kapitału ludzkiego w wydatkach mikro i małych przedsiębiorstw podlegających badaniu 164
5.4. Metody rozwoju kapitału ludzkiego wykorzystane w ocenie badanych mikro i małych przedsiębiorstw wskazanych w badaniu ankietowym 170

Rozdział 6
Ocena inwestycji w kapitał ludzki na przykładzie mikro i małych przedsiębiorstw województwa pomorskiego 177
6.1. Ocena sposobów i narzędzi rozwoju kapitału ludzkiego w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego wskazana w badaniu ankietowym 177
6.2. Wpływ powiązań rodzinnych na poziom inwestycji w kapitał ludzki w badanych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego 183
6.3. Ocena efektywności inwestycji w kapitał ludzki mikro i małych przedsiębiorstw w aspekcie uzyskiwanych wyników finansowych przeprowadzona na podstawie badań ankietowych 188

Zakończenie 197
Bibliografia 201
Akty prawne 213
Strony internetowe 213

Dr Dawid Szramowski jest pracownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownikiem w Kancelarii Doradcy Podatkowego w Kwidzynie. Zainteresowania naukowe koncentruje na mikro i małych przedsiębiorstwach, zarządzaniu finansami i analizie finansowej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku