• Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce

Dynamiczny i trudny rynek, zmiana potrzeb i preferencji konsumentów zwiększają zapotrzebowanie na informacje o rynku, generują potrzebę stałego doskonalenia struktur, procedur, komunikacji i strategii oraz wymagają wnikliwego, uważnego spojrzenia na klienta i partnerów rynkowych. Książka prezentuje cechy i tendencje zachowań rynkowych konsumentów w Polsce poprzez wpływ czynników marketingowych, które zidentyfikowano w procesie badań oraz analizy zależności zmiennych na bazie przede wszystkim źródeł pierwotnych, ale także i wtórnych. Opracowanie przedstawia szerokie ujęcie zachowań nabywczych konsumentów, zwraca uwagę na stopień trudności ich badania, poszukiwania zależności i implikacji w układzie interakcji działań marketingowych - reakcji segmentu klientów - budowania zaufania, relacji oraz partnerstwa. Przedstawia również istotny obszar badań dotyczący etyki w zachowaniach przedsiębiorstw i jej wpływu na postępowanie konsumentów. Publikacja zawiera charakterystyki i opinie konsument

Podtytuł Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce
Autor Joanna Łodziana-Grabowska
Rok wydania 2015
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 190
44.00 30.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-727-4

Dynamiczny i trudny rynek, zmiana potrzeb i preferencji konsumentów zwiększają zapotrzebowanie na informacje o rynku, generują potrzebę stałego doskonalenia struktur, procedur, komunikacji i strategii oraz wymagają wnikliwego, uważnego spojrzenia na klienta i partnerów rynkowych.

Książka prezentuje cechy i tendencje zachowań rynkowych konsumentów w Polsce poprzez wpływ czynników marketingowych, które zidentyfikowano w procesie badań oraz analizy zależności zmiennych na bazie przede wszystkim źródeł pierwotnych, ale także i wtórnych. Opracowanie przedstawia szerokie ujęcie zachowań nabywczych konsumentów, zwraca uwagę na stopień trudności ich badania, poszukiwania zależności i implikacji w układzie interakcji działań marketingowych - reakcji segmentu klientów - budowania zaufania, relacji oraz partnerstwa. Przedstawia również istotny obszar badań dotyczący etyki w zachowaniach przedsiębiorstw i jej wpływu na postępowanie konsumentów. Publikacja zawiera charakterystyki i opinie konsumentów w kontekście ich zależności od sposobów oraz metod działań marketingowych w obszarze kształtowania oferty i obsługi segmentów docelowych, a także rekomendacji w odniesieniu do praktycznych zastosowań.

Książka adresowana jest do podmiotów funkcjonujących na konkurencyjnym i trudnym rynku, partnerów transakcji handlowych, studentów interesujących się marketingiem, badaczy tej sfery, ale także konsumentów, których opinia zawarta w opracowaniu dostarcza aktualnej, użytecznej wiedzy zarówno dla przedsiębiorstw, w procesach kształtowania strategii marketingowych, budowania zaufania i partnerstwa rynkowego, jak i dla samych konsumentów podejmujących decyzje oraz dokonujących wyborów rynkowych, ze względu na bezpieczeństwo transakcji oraz eliminowanie ryzyka straty.

Opracowanie stanowi oryginalne studium z zakresu zachowań konsumenckich oraz poszerza istniejącą wiedzę na temat uwarunkowań zachowań rynkowych konsumentów w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku.

Wstęp 7

Rozdział 1
Zachowania konsumentów i ich determinanty 11
1.1. Definicja i charakterystyki kategorii: konsument i nabywca 11
1.2. Istota i zakres pojęcia zachowanie konsumenta 13
1.3. Proces decyzyjny konsumentów 18
1.3.1. Istota i przykłady decyzji 18
1.3.2. Model procesu podejmowania decyzji zakupu przez konsumenta 19
1.3.3. Rodzaje decyzji zakupowych 21
1.3.4. Identyfikacja i charakterystyka wybranych modeli zachowań konsumentów 22
1.4. Determinanty zachowań konsumentów 28
1.4.1. Klasyfikacja i charakterystyka pozamarketingowych czynników wpływających na zachowania konsumentów 28
1.4.2. Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów 38
1.5. Trendy zachowań konsumenta i ich konsekwencje dla działań marketingowych 53

Rozdział 2
Wpływ czynników marketingowych na zachowania rynkowe konsumentów w Polsce 65
2.1. Metodyka badań własnych 65
2.2. Główne determinanty decyzji zakupowych 71
2.2.1. Zakup produktów FMCG 71
2.2.2. Decyzje zakupowe artykułów spożywczych 73
2.2.3. Zakup towarów trwałego użytku 77
2.3. Wpływ ceny na zachowania nabywcze 79
2.4. Marka jako determinanta decyzji zakupowych konsumenta 82
2.5. Miejsce zakupu w kontekście kształtowania się zachowań nabywców 89
2.6. Promocja oferty jako marketingowy czynnik wpływu na zachowania konsumenckie 92
2.7. Wpływ reklamy na zachowania nabywcze konsumentów 94
2.8. Postrzeganie product placement przez respondentów 103
2.9. Determinanty i preferencje dokonywania zakupów w Internecie przez konsumentów w Polsce 108
2.10. Zakupy impulsywne 119
2.11. Powtarzalność zakupu 123

Rozdział 3
Etyka działań marketingowych i jej wpływ na decyzje konsumentów 133
3.1. Założenia koncepcyjno-metodyczne badań własnych 134
3.2. Etyka w zachowaniach przedsiębiorstw i jej wpływ na postępowanie konsumentów 137
3.2.1. Pojęcia związane z etyką 137
3.2.2. Postrzeganie etycznego charakteru przedsiębiorstwa w kontekście traktowania pracowników 139
3.2.3. Postrzeganie znaczenia struktur i kodeksów etycznych w przedsiębiorstwie 141
3.2.4. Ocena działań marketingowych 144
3.2.5. Postrzeganie wpływu zasad etycznych na decyzje i postawy konsumenckie 147
3.2.6. Etyczna ewaluacja działań marketingowych 150
3.3. Współczesny marketing w opinii badanych 154

Zakończenie 161
Bibliografia 167
Indeks rzeczowy 177
Spis tabel 181
Spis rysunków i wykresów 183
Nota o autorce 187

Joanna Łodziana-Grabowska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bielsku-Białej oraz członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Oddziału w Dąbrowie Górniczej.
Jest pracownikiem w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W swej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami marketingu, badań marketingowych, promocji, reklamy, etyki. Promotor około 400 prac dyplomowych licen¬cjackich, inżynierskich i magisterskich, recenzentka zagranicznych artykułów naukowych. Autorka wielu artykułów z dziedziny marketingu, współredaktor i współautor podręczników; współtwórczyni i konsultantka kampanii reklamowych. Dorobek obejmuje także kontakty z podmiotami gospodarczymi w zakresie szkoleń, tworzenia strategii marketingowych oraz restrukturyzacji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała również pełniąc liczne funkcje w uczelniach, m.in. prorektora ds. jakości kształcenia, pełnomocnika rektora ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i ECTS, prodziekana, dyrektora Kolegium Nauk o Zarządzaniu, przewodniczącej Komisji Dydaktycznej do Spraw Studiów, a także uczestnicząc w pracach komisji senackich: do Spraw Organizacji i Rozwoju Uczelni, do Spraw Rozwoju Kadry Naukowej, Wydawniczej oraz do Spraw Studiów Międzynarodowych.
Ostatnio zaangażowana w transgraniczne naukowe projekty badawcze.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku