• Reklama produktów i usług bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje

Podtytuł Reklama produktów i usług bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje
Autor Mirosława Krzyścin
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-504-1
Temat podatności konsumentów na reklamę produktów finansowych jest materią niezwykle delikatną. Na podejmowane decyzje nabywcze ma bowiem wpływ cały szereg czynników, często trudno uchwytnych i niejednoznacznych. Książka, którą trzymacie Państwo w rękach, jest bodaj pierwszym in­terdyscyplinarnym opracowaniem próbującym udzielić odpowiedzi na pytania: po jakie techniki wpływu sięgają reklamy bankowe, na podstawie czego klienci banków podejmują decyzje nabywcze i jakie argumenty użyte w reklamie odnoszą pożądany skutek w postaci zakupu usługi/produktu finansowe­go.

Niniejsza publikacja w przeciwieństwie do powielanych nudnych marketingowych teorii w niebanalny sposób podejmuje ważki temat stosowania emocjo­nalnie nacechowanej perswazji oraz podatności konsumentów na reklamę produktów bankowych, przystępnie tłumacząc nawet złożone teorie. Odnosi się na przykład do niezwykle interesującej koncepcji konsumenta - wasala biznesu (por. A. Lewicka-Strzałecka) głoszącej, iż biznes odebrał mu podmio­towość, deformując hierarchię wartości i umieszczając na jej czele konsumpcję. Zgodnie z nią reklama jest oskarżana o kreowanie sztucznych potrzeb, manipulowanie konsumentem oraz promowanie materializmu.

Bank jako instytucja zaufania publicznego powinna spełniać najwyższe standardy etyczne - również w komunikacji z klientem. Tymczasem wraz z nasi­lającą się konkurencją w sektorze rośnie presja na kreowanie coraz większego popytu na produkty finansowe, a działalność banków na tak trudnym rynku wymaga coraz większej inwencji marketingowej. Współczesny świat szybko ewoluuje, pojawiają się zagrożenia w postaci globalnych kryzysów ekonomicznych, coraz mocniej postępuje zjawisko rozwarstwienia społecznego oraz polaryzacji biedy i bogactwa. Dzięki przełomowym odkryciom z dziedziny ekonomii behawioralnej wiemy, iż podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności ma zgoła niewiele wspólnego z promowanym paradygmatem homo oeconomicus, zakładającym racjonalne zachowania konsumenta. Człowiek z natury rzeczy podejmuje decyzje w oparciu o emocje. Co więcej, w dobie rosnącej roli mediów, konsumenci często czerpią niezwykle powierzchowną wiedzę ekonomiczno-finansową z reklam, zupełnie nie zdając sobie sprawy z ich nieobiektywności, a czasem nawet nieetycznego charakteru.

Dzięki lekturze książki „Reklama produktów i usług bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje" można uświadomić sobie rolę stosowanych bodź­ców pozaekonomicznych (psychologicznych, behawioralnych), ale także zrozumieć postulowaną przez autorkę potrzebę zachowania etyki w reklamie instytucji bankowych.

Wstęp 5

Rozdział 1
Czynniki wpływające na podatność konsumentów na działania reklamowe banków 9
1.1. Przyczyny wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych w latach 2005-20109
1.2. Zarys kultury ekonomicznej Polaków 17
1.3. Psychologiczno-społeczne bodźce zadłużania gospodarstw domowych 25
1.4. Zachowania nabywcze klientów produktów bankowych 41
1.5. Procesy decyzyjne klientów instytucji bankowych 48

Rozdział 2
Miejsce reklamy reklamy w komunikacji marketingowej banków w latach 2005-2010 57
2.1. Istota komunikacji marketingowej banku 57
2.1.1. Marketing bankowy 57
2.1.2. Promocja usług bankowych 59
2.1.3. Komunikacja marketingowa 60
2.1.4. Reklama usług bankowych 64
2.1.5. Reklamy audiowizualne 66
2.1.6. Charakterystyka i typologia reklam audiowizualnych 73
2.2. Rola komunikacji marketingowej w działalności instytucji bankowych 78
2.3. Charakterystyka produktów bankowych jako przedmiotu reklamy 82
2.4. Wydatki banków na reklamę audiowizualną w latach 2005-2010 88

Rozdział 3
Ocena kampanii reklamowych banków w latach 2005-2010 101
3.1. Opis próby badawczej 101
3.2. Ocena komunikatu reklamowego ze względu na warstwy przekazu 105
3.3. Ocena komunikatu reklamowego ze względu na środki argumentacji retorycznej 108
3.4. Ocena reklam ze względu na metody wpływu 112
3.4.1.Reguła konformizmu 114
3.4.2. Mechanizm sympatii 116
3.4.3. Wizualizacja 122
3.4.4. Szybkość osiągania celów, „lekkość" spłaty 124
3.4.5. Reguła konsekwencji 125
3.4.6. Reguła niedostępności 126
3.4.7. Prestiż 128
3.4.8. Mechanizm autorytetu 129
3.4.9. Reguła wzajemności 131
3.5. Charakterystyka reklam w podziale na użyte atraktory 132
3.5.1. Celebryci 133
3.5.2. Humor 136
3.5.3. Zaskoczenie 138
3.5.4. Muzyka 139
3.5.5. Zabawy słowne 140
3.5.6. Archetyp Niewinnego 142
3.5.7. Kolory 146
3.5.8. Nagość i erotyka 147
3.5.9. Montaż 149
3.6. Akcje promocyjne komunikowane w reklamach 150

Rozdział 4
Społeczno-etyczne aspekty reklamy wybranych banków 157
4.1. Etyka biznesu 157
4.2. Etyka reklamy bankowej 163
4.3. Nieetyczne praktyki działalności reklamowej banków 172
4.1.1. Reklamy wprowadzające w błąd 172
4.1.2. Reklamy wykorzystujące niewiedzę odbiorcy i nadużywające jego zaufania 176
4.1.3. Reklamy kontrowersyjne 177
4.1.4. Reklamy porównawcze 180
4.4. Konsekwencje nieetycznych praktyk reklamowych dla sytuacji społeczno-ekonomicznej banków 183
4.5. Istota odpowiedzialności banków jako instytucji zaufania społecznego 198

Zakończenie 207
Bibliografia 211
Pozycje zwarte 211
Pozycje artykułowe 213
Akty prawne 215
Adresy internetowe 216
Spis tabel 219
Spis rysunków 221
Spis wykresów 223

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku