• Matematyka finansowa. Wzory i tablice

Opracowanie Matematyka finansowa. Wzory i tablice kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących w swojej pracy metody matematyki finansowej oraz podejmujących decyzje związane z kalkulacją wartości pieniądza w czasie. W dwóch rozdziałach zawarto: • podstawowe wzory z matematyki finansowej z zakresu różnych rodzajów kapitalizacji i stóp procentowych, rent, kredytów oraz oceny projektów inwestycyjnych; • tablice finansowe zawierające współczynniki wartości przyszłej i dyskontujące kapitału oraz rent. Pozycja ta stanowi uzupełnienie klasycznych podręczników z matematyki finansowej. Doświadczenie akademickie Autorki w zakresie prowadze-nia zajęć z tego przedmiotu wskazuje na przydatność takiej formy opracowania wzorów i tablic finansowych przy wykonywaniu obliczeń. Może być ona wykorzystana jako pomoc dydaktyczna w trakcie prowadzenia ćwiczeń ze studentami z przedmiotów wykorzystujących zagadnienia związane z kalkulacją wartości pieniądza w czasie, takich jak ocena korzyści uzyskiwanych z różnych form lokat pieniężnych, oraz przy ustalaniu kosztów w związku z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. Odpowiednie uporządkowanie wzorów i tablic oraz ich prezentacja i opis powinny ułatwić Czytelnikowi korzystanie z niniejszego opracowania.

Podtytuł Matematyka finansowa. Wzory i tablice
Autor Beata Bieszk-Stolorz
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 210x297
Stron 44
47.00 32.90
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.55
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-593-5
Opracowanie Matematyka finansowa. Wzory i tablice kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących w swojej pracy metody matematyki finansowej oraz podejmujących decyzje związane z kalkulacją wartości pieniądza w czasie. W dwóch rozdziałach zawarto:
• podstawowe wzory z matematyki finansowej z zakresu różnych rodzajów kapitalizacji i stóp procentowych, rent, kredytów oraz oceny projektów inwestycyjnych;
• tablice finansowe zawierające współczynniki wartości przyszłej i dyskontujące kapitału oraz rent.

Pozycja ta stanowi uzupełnienie klasycznych podręczników z matematyki finansowej. Doświadczenie akademickie Autorki w zakresie prowadze-nia zajęć z tego przedmiotu wskazuje na przydatność takiej formy opracowania wzorów i tablic finansowych przy wykonywaniu obliczeń. Może być ona wykorzystana jako pomoc dydaktyczna w trakcie prowadzenia ćwiczeń ze studentami z przedmiotów wykorzystujących zagadnienia związane z kalkulacją wartości pieniądza w czasie, takich jak ocena korzyści uzyskiwanych z różnych form lokat pieniężnych, oraz przy ustalaniu kosztów w związku z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. Odpowiednie uporządkowanie wzorów i tablic oraz ich prezentacja i opis powinny ułatwić Czytelnikowi korzystanie z niniejszego opracowania.

Wstęp 7

I. WZORY Z MATEMATYKI FINANSOWEJ 9
1.1. Rodzaje kapitalizacji i stóp procentowych 9
1.2. Renty 15
1.3. Kredyty 19
1.4. Ocena projektów inwestycyjnych 21

II. TABLICE FINANSOWE 23
Tablica 1. Współczynniki wartości przyszłej kapitału - kapitalizacja złożona z dołu 23
Tablica 2. Współczynniki dyskontujące kapitału - kapitalizacja złożona z dołu 25
Tablica 3. Współczynniki wartości przyszłej kapitału - kapitalizacja złożona z góry 27
Tablica 4. Współczynniki dyskontujące kapitału - kapitalizacja złożona z góry 29
Tablica 5. Współczynniki wartości przyszłej kapitału - kapitalizacja ciągła 31
Tablica 6. Współczynniki dyskontujące kapitału - kapitalizacja ciągła 33
Tablica 7. Współczynniki wartości przyszłej ciągu płatności z dołu 35
Tablica 8. Współczynniki dyskontujące ciągu płatności z dołu 37
Tablica 9. Współczynniki wartości przyszłej ciągu płatności z góry 39
Tablica 10. Współczynniki dyskontujące ciągu płatności z góry 41

Bibliografia 43

Recenzja: dr hab. Joanna Olbryś, prof. Politechniki Białostockiej

Antonowicz A., Antonowicz P., Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw, ODDK Ośro-dek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
Baryło M., Jakubowski J., Wartość pieniądza w czasie. Obliczenia w Excelu, SCRIPT, Warszawa 2010.
Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin, Warszawa 1999.
Bieszk-Stolorz B., Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym, CeDeWu, Wraszawa 2021.
Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L., Podgórska M., Matematyka finansowa. Przykłady, zadania, testy, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza Głównej Szkoły Handlowej, Warszawa 1997.
Cegłowski B., Podgórski B., Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, PWN, Warszawa 2013.
Chrzan P., Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
Chyliński A., Excel w bankowości, Twigger, Warszawa 1997.
Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa-Kraków 1995.
Dynus M., Prewysz-Kwinto P., Matematyka finansowa, TNOiK, Toruń 2005.
Foltynowicz I., Matematyka finansowa w Excelu. W poszukiwaniu równania bankierów, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2001.
Grysa K., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej - określenia, wzory, przykłady, zadania, Wydawnictwo: So-Trading, 1997.
Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005.
Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Wydawnictwo Poltext, War-szawa 2002.
Kellison S.G., Theory of Interest, 2nd Edition, Irwin, Homewood 1991.
Matłoka M., Ilościowe badania finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
Matłoka M., Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
Matłoka M., Matematyka w finansach i bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2001
Matłoka M., Światłowski J., Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2003.
Matłoka M., Wojcieszyn B., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo WSP w Poznaniu, Poznań 1998.
Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć, Placet, Warszawa 2005.
Piasecki K., Modele matematyki finansowej, PWN, Poznań 2007.
Piasecki K., Ronka-Chmielowiec W., Matematyka finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2013.
Roszczynialski W., Grobel-Kijanka A., Matematyka finansowa dla poczatkujących, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2000.
Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
Sobczyk M., Kalkulacje finansowe. Wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe, Agencja Wy-dawnicza Placet, Warszawa 2007.
Sobczyk M., Matematyka Finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Szałański M., Podstawy matematyki finansowej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
Śleszyński Z., Wybrane zagadnienia z podstaw arytmetyki finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2018.
Wilders R.J., Financial Mathematics for Actuarial Science: The Theory of Interest, CRC Press, 2020.
Wycinka E., Szreder M. (red.), Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2020.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku