• Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii. Konceptualizacja gospodarki narodowej

W literaturze przedmiotu twierdzi się, że makroekonomia - jako nauka - pojawiła się wtedy, gdy swoje prace zaczął publikować John Maynard Keynes. Autor w tej monografii pokazuje, że prapoczątki makroekonomii obserwowano już w XVI wieku, w opracowaniach Antoina de Monchretiena. Również późniejsze prace Francoisa Quesnay'a, Jeana-Baptiste Colberta, Adama Smitha oraz Davida Ricardo (XVII i XVIII wiek) należy zaliczyć bez wątpienia do początków teorii makroekonomicznej. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania się mikropodmiotów gospodarczych. Stąd aż do czasów J.M. Keynesa, wśród teoretyków ekonomii panowało przekonanie, że zachowanie się gospodarki, jako całości, jest sumą zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. W I i II połowie XX wieku zaczęły pojawiać się teorie makroekonomiczne (monetaryzm, neokeynesizm, instytucjonalizm), które stwierdzały, że prawidłowości występujące w całej gospodarce nie dają się wyjaśnić za pomocą prostej sumy zachowań indywidualnych podmiotów gos

Podtytuł Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii. Konceptualizacja gospodarki narodowej
Autor Marian Noga
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 194
55.00 44.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-033-6
W literaturze przedmiotu twierdzi się, że makroekonomia - jako nauka - pojawiła się wtedy, gdy swoje prace zaczął publikować John Maynard Keynes. Autor w tej monografii pokazuje, że prapoczątki makroekonomii obserwowano już w XVI wieku, w opracowaniach Antoina de Monchretiena. Również późniejsze prace Francoisa Quesnay'a, Jeana-Baptiste Colberta, Adama Smitha oraz Davida Ricardo (XVII i XVIII wiek) należy zaliczyć bez wątpienia do początków teorii makroekonomicznej. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania się mikropodmiotów gospodarczych. Stąd aż do czasów J.M. Keynesa, wśród teoretyków ekonomii panowało przekonanie, że zachowanie się gospodarki, jako całości, jest sumą zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. W I i II połowie XX wieku zaczęły pojawiać się teorie makroekonomiczne (monetaryzm, neokeynesizm, instytucjonalizm), które stwierdzały, że prawidłowości występujące w całej gospodarce nie dają się wyjaśnić za pomocą prostej sumy zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. Słusznie wtedy stwierdzono, że makroekonomia określa związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy różnymi zjawiskami ekonomicznymi, dzięki czemu możliwe jest prognozowanie tendencji rozwojowych całego systemu gospodarczego. Stąd makroekonomia wyjaśniając prawidłowości rządzące gospodarką, bada zależności między wielkościami zagregowanymi, a nie pomiędzy poszczególnymi elementami takich zagregowanych wielkości, jak: globalny popyt, globalna podaż, bezrobocie, stopa inflacji bądź deflacji, model konsumpcji społeczeństwa itp. Teorie ekonomiczne mogą być tworzone w oparciu o mocny fundament mikroekonomiczny, ale można również tworzyć teorie ekonomiczne bez takich fundamentów. Oczywiście chodzi tutaj o „czyste" teorie makroekonomiczne. Jednakże konstruowane modele, w tych „czystych" teoriach makroekonomicznych, mają dużo większą liczbę założeń upraszczających niż modele mikroekonomiczne. Rzeczywistość gospodarcza, w tych modelach, nie jest więc opisana w sposób adekwatny i wnioski predykcyjne wynikające z tych modeli nie są trafne. Dlatego też budując modele makroekonomiczne dla całej gospodarki, która jest bytem strukturalnym (co Autor udowodnił w tej monografii), należy te założenia upraszczające wprowadzać do modelu jako zmienne endogeniczne, co pozwoli na trafne prognozowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych. Ta koncepcja zamiany zmiennych egzogenicznych na endogeniczne ma swoje źródło w mikroekonomii i jest możliwa dzięki zastosowaniu najnowszych metod numerycznych, matematycznych i ekonometrycznych. To wyjaśnia jakie są mikroekonomiczne podstawy makroekonomii.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Powstanie makroekonomii, jej rozwój i związek z mikroekonomią 21
1.1. Geneza makroekonomii 21
1.2. Rozwój szkół makroekonomicznych. Powstanie neuromakroekonomii 35
1.3. Metodologia badań mikroekonomicznych i makroekonomicznych a czas krótki, średni i długi 44
1.4. Makroekonomia a polityka gospodarcza państwa 54
1.5. Podsumowanie 71

Rozdział 2
Popyt konsumpcyjny a gospodarstwo domowe 73
2.1. Gospodarstwo domowe - istota i funkcje 73
2.2. Keynesowska funkcja konsumpcji - wady i zalety. Funkcja popytu łącznego 91
2.3. Teorie konsumpcji ukierunkowane na przyszłość a oszczędzanie 102
2.4. Wahania PKB i jego wpływ na dochód i konsumpcję gospodarstwa domowego 112
2.5. Podsumowanie 116

Rozdział 3
Inwestycje jako efekt transformacji popytu konsumpcyjnego w popyt inwestycyjny 117
3.1. Determinanty wolumenu inwestycji i wydatków inwestycyjnych w kraju 117
3.2. Przedsiębiorstwo jako miejsce transformacji popytu konsumpcyjnego w popyt inwestycyjny 131
3.3. Sztywność cen a podaż przedsiębiorstwa i eo ipso wielkość inwestycji 146
3.4. Polityka fiskalna państwa a inwestycje - efekt wypychania 149
3.5. Polityka pieniężna państwa a inwestycje 155
3.6. Handel zagraniczny a inwestycje 159

Rozdział 4
Konceptualizacja gospodarki narodowej 163
4.1. Organicystyczna koncepcja gospodarki narodowej 164
4.2. Atomistyczna koncepcja gospodarki narodowej 167
4.3. Strukturalistyczna koncepcja gospodarki narodowej 170
4.4. Prawa ekonomiczne a prawa przyrodnicze w świetle ujęcia gospodarki narodowej jako bytu strukturalnego 174
4.5. Mikrokonkurencyjność a makrokonkurencyjność w ujęciu globalnym 179
4.6. Podsumowanie 185

Zakończenie 187
Bibliografia 189
Spis tabel, schematów i rysunków 193

Prof. dr hab. Marian Noga - Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz jednocześnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Spectrum badań profesora obejmuje wzrost gospodarczy i jego pomiar, ekonomię kultury, neuroekonomię, badania gospodarki kreatywnej in statu nascendi oraz konstruowanie i realizowanie polityki monetarnej. Dorobek naukowy Profesora obejmuje 27 książek oraz ponad 160 artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (Nowy Jork, Londyn, Munster, Drezno).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku