• Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje

Podejmowanie decyzji ekonomicznych jest niezwykle ważne dla decydenta, ale również dla otoczenia bliższego i dalszego, funkcjonujących organizacji, firm, gospodarstw domowych, organów ustawodawczych, krajowych i samorządowych oraz ich organów wykonawczych. Wewnątrz teorii organizacji i zarządzania wyłoniła się gałąź wiedzy, zwana „make decision theory", czyli teorią podejmowania decyzji. Powstało tysiące, a może setki tysięcy książek na temat podejmowania decyzji, dlatego można zadać sobie pytanie, dlaczego autorzy niniejszej monografii postanowili napisać kolejną książkę na ten temat? Odpowiedź na to pytanie z naszej strony jest następująca: • Po pierwsze, wszystkie procesy decyzyjne dotyczą przyszłości, która jest trudna do przewidzenia, nawet jeżeli do dyspozycji mamy najbardziej wyrafinowane modele prognozowania. Wynika to stąd, że gospodarowanie odbywa się w warunkach niepewności, którą próbujemy zmierzyć, co po zmierzeniu jest już ryzykiem gospodarczym. Przy podejmowaniu decyzji

Podtytuł Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje
Autor Beniamin Noga, Marian Noga
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 150
45.00 31.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-231-6
Podejmowanie decyzji ekonomicznych jest niezwykle ważne dla decydenta, ale również dla otoczenia bliższego i dalszego, funkcjonujących organizacji, firm, gospodarstw domowych, organów ustawodawczych, krajowych i samorządowych oraz ich organów wykonawczych. Wewnątrz teorii organizacji i zarządzania wyłoniła się gałąź wiedzy, zwana „make decision theory", czyli teorią podejmowania decyzji. Powstało tysiące, a może setki tysięcy książek na temat podejmowania decyzji, dlatego można zadać sobie pytanie, dlaczego autorzy niniejszej monografii postanowili napisać kolejną książkę na ten temat?

Odpowiedź na to pytanie z naszej strony jest następująca:
• Po pierwsze, wszystkie procesy decyzyjne dotyczą przyszłości, która jest trudna do przewidzenia, nawet jeżeli do dyspozycji mamy najbardziej wyrafinowane modele prognozowania. Wynika to stąd, że gospodarowanie odbywa się w warunkach niepewności, którą próbujemy zmierzyć, co po zmierzeniu jest już ryzykiem gospodarczym. Przy podejmowaniu decyzji mamy wiedzę o ryzyku gospodarczym, ale nigdy nie dysponujemy pełną informacją jakie skutki wywoła nasza decyzja.
• Po drugie, w związku z tym, że decydent nigdy nie dysponuje pełną informacją, to decyzje podjęte trudno nazwać optymalnymi. Dlatego Herbert Simon słusznie twierdzi, że wszystkie procesy decyzyjne można określić jako decyzje o ograniczonej racjonalności, najczęściej oparte na modelach heurystycznych. Stąd będzie jeszcze długo powstawało wiele badań na temat pogłębienia racjonalności w procesie podejmowania decyzji.
• Po trzecie, w literaturze przedmiotu brakuje analiz dotyczących podejmowania decyzji w parlamencie, w rządzie i administracji centralnej, w Radzie Polityki Pieniężnej oraz w organach stanowiących prawo lokalne, czyli w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Autorzy monografii posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w JST, jak i w parlamencie oraz w konstytucyjnym organie NBP, czyli Radzie Polityki Pieniężnej. Dlatego też w tej monografii dokonamy analizy komparatywnej procesu podejmowania decyzji przez państwo i organy jednostek samorządu terytorialnego (JST), czyli przez podmioty publiczne z takim procesem w firmach i w gospodarstwach domowych.

Celem głównym monografii jest porównanie procesu decyzyjnego w różnych organizacjach (firmy, gospodarstwo domowe, państwo i jego organy, jednostki samorządu terytorialnego) w aspekcie ograniczenia ryzyka gospodarczego do minimum i osiągnięcia pożądanego efektu w określonym czasie. Będziemy więc poszukiwać odpowiedzi na pytanie: dlaczego przedsiębiorstwa osiągają sukces nie z powodu redukowania ryzyka gospodarczego, ale właśnie dlatego, że podejmują coraz bardziej ryzykowne decyzje.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Zarządcze przesłanki ryzyka a podejmowanie decyzji przez podmioty gospodarcze 11
1.1. Niepewność a ryzyko w procesie gospodarowania 11
1.2. Ryzyko a podejmowanie decyzji 20
1.3. Ryzyko gospodarcze w działalności mikropodmiotów gospodarczych - gospodarstw domowych i fi rm 22
1.3.1. Gospodarstwo domowe 22
1.3.2. Przedsiębiorstwo 26
1.4. Ryzyko systemowe państwa jako makropodmiotu gospodarczego 30
1.5. Podsumowanie 36

Rozdział 2
Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 39
2.1. Pojęcia: „decyzja" i" podejmowanie decyzji" 39
2.2. Proces podejmowania decyzji a zarządzanie ryzykiem 41
2.3. Neuronowy model procesu podejmowania decyzji ekonomicznych 54
2.4. Podsumowanie 62

Rozdział 3
Podejmowanie decyzji ekonomicznych przez podmioty publiczne - państwo i organy jednostek samorządu terytorialnego (JST) 63
3.1. Kształtowanie i realizacja procesu decyzyjnego przez organy państwa w zakresie gospodarowania 64
3.2. Kształtowanie i realizacja procesu decyzyjnego przez organy JST w zakresie gospodarowania 80
3.3. Kryteria oceny efektywności decyzji podjętych przez podmioty publiczne 84

Rozdział 4
Podejmowanie decyzji ekonomicznych przez podmioty prywatne 87
4.1. Podejmowanie decyzji a osobowość 87
4.2. Problemy podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym 109
4.3. Proces podejmowania decyzji przez firmy - metaanaliza 114

Rozdział 5
Proces podejmowania decyzji ekonomicznych w wybranych organizacjach - badania własne 121
5.1. Metodologia badania 121
5.2. Wyniki badań 125
5.3. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań - analiza komparatywna na osi teoria - praktyka 128

Zakończenie 139
Bibliografia 143
O Autorach 149

Dr Beniamin Noga - Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Pracował w biznesie w spółkach prawa handlowego na różnych stanowiskach od członka zarządu, głównego księgowego, dyrektora finansowego, wiceprezesa i prezesa zarządu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Międzynarodowego Uniwersytetu w Zittau [IHI Zittau - dzisiaj Central Academic Unit of Technische Universitaet Dresden]. Jest Autorem jednej monografii „Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa" wydanej w 2016 roku przez wydawnictwo CeDeWu, 6 rozdziałów w monografiach w języku polskim 3 rozdziałów w języku angielskim opublikowanych w Dniepropietrowsku [Ukraina]. Ponadto opublikował 25 artykułów w obszarze zarządzania finansami spółek handlowych, zarządzania w sporcie oraz z zakresu mikroekonomii behawioralnej.

Prof. dr hab. Marian Noga - Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości i jednocześnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Były senator, członek Rady Polityki Pieniężnej i rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu [przez dwie kadencje]. Opublikował 29 książek oraz 160 artykułów w języku polskim, angielskim niemieckim i rosyjskim. Publikował w takich wydawnictwach jak CeDeWu, Difin, Oxford, Palgrave Macmillan (London-New York), Transformations in Business & Economics (Wilno-Brno-Ryga), wydawnictwach Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu oraz w Wydawnictwie WSB we Wrocławiu, w Poznaniu, Toruniu i w Gdańsku a także w Wydawnictwie Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoich badaniach koncentruje się na teorii makroekonomicznej, ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i ekonomii kultury.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku