• Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nie tylko wyznacza pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym, decyduje o tempie i kierunkach rozwoju, ale też wyznacza formy i strukturę międzynarodowej współpracy. Innowacje przyczyniają się do dynamicznego wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia, jak również osiągania lepszych wyników przez przedsiębiorstwa. Tymczasem sytuacja Polski w zakresie innowacyjności, traktowanej jako jeden z filarów konkurencyjności, nie jest satysfakcjonująca. Zarówno w Europie, jak również na arenie światowej polska gospodarka zajmuje odległe miejsca. Dążąc do poprawy sytuacji zarówno w UE, jak też poszczególnych krajach członkowskich, opracowano i podjęto realizację kolejnych programów strategicznych (Strategia Lizbońska, Europa 2020), które miały sprzyjać wzrostowi innowacyjności . Oznacza to konieczność tworzenia różnorodnych form i działań mających na celu pobudzanie i stymulowanie aktywności innowacyjnej we wszystkich krajach członkowskich. T

Podtytuł Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej
Autor Dariusz Rosati, Joanna Wiśniewska (red. nauk.)
Rok wydania 2016
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 214
0
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-243-3

Link do pobrania publikacji:

https://www.dropbox.com/s/8k6p1l2rkfns0tn/Rosatki%20D.%20-%20Działalność%20innowacyjna%20przedsiębiorstw%20w%20Polsce%20%28E-book%20całość%29.pdf?dl=0

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nie tylko wyznacza pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym, decyduje o tempie i kierunkach rozwoju, ale też wyznacza formy i strukturę międzynarodowej współpracy. Innowacje przyczyniają się do dynamicznego wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia, jak również osiągania lepszych wyników przez przedsiębiorstwa.

Tymczasem sytuacja Polski w zakresie innowacyjności, traktowanej jako jeden z filarów konkurencyjności, nie jest satysfakcjonująca. Zarówno w Europie, jak również na arenie światowej polska gospodarka zajmuje odległe miejsca.

Dążąc do poprawy sytuacji zarówno w UE, jak też poszczególnych krajach członkowskich, opracowano i podjęto realizację kolejnych programów strategicznych (Strategia Lizbońska, Europa 2020), które miały sprzyjać wzrostowi innowacyjności .

Oznacza to konieczność tworzenia różnorodnych form i działań mających na celu pobudzanie i stymulowanie aktywności innowacyjnej we wszystkich krajach członkowskich. To z kolei wiąże się z niezbędnością identyfikacji określonych uwarunkowań i współzależności występujących w procesach innowacyjnych. Ponadto koniecznym staje się właściwe bieżące rozpoznawanie istniejących barier, a także mechanizmów stymulowania oraz wspierania działalności innowacyjnej.

Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, przygotowane jako efekt wielowątkowych dyskusji prowadzonych w trakcie konferencji naukowej nt. „Wykorzystania środków Unii Europejskiej na działalność innowacyjną w przemyśle". Organizatorzy wydarzenia i redaktorzy naukowi opracowania podjęli inicjatywę stworzenia platformy dyskusji pomiędzy naukowcami i praktykami biznesu, o wspomnianych zagadnieniach, w efekcie której powstała monografia, stanowiąca wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-poznawcze przedstawiające wybrane aspekty związane z dylematami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Sobolewskiego
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wstęp 11

Rozdział 1
Miejsce Polski na mapie innowacyjnej Europy. Analiza statystyczna - Marek Szajt 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Europa a świat 18
1.3. Miejsce Polski w Europie 23
1.4. Zakończenie 25
Bibliografia 25

Rozdział 2
Struktura przemysłu a implementacja innowacji w polskich przedsiębiorstwach - Piotr Dzikowski, Jadwiga Gorączkowska, Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski 27
2.1. Wprowadzenie 27
2.2. Charakterystyka próby badawczej i metodyczne aspekty prowadzonych badań 32
2.3. Wpływ struktury przemysłowej na implementację innowacji 35
2.4. Zakończenie 39
Bibliografia 40

Rozdział 3
W poszukiwaniu przyczyn słabości innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Próba identyfiacji problemu - Bogusława Ziółkowska, Marcin Sitek 43
3.1. Wprowadzenie 43
3.2. Sytuacja Polski i polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności 44
3.3. Determinanty poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 48
3.4. Siły i przyczyny słabości innowacyjności polskich przedsiębiorstw 54
3.5. Zakończenie 59
Bibliografia 59

Rozdział 4
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej - Katarzyna Szopik-Depczyńska 63
4.1. Wprowadzenie 63
4.2. Funkcjonowanie instytucji wsparcia innowacji 65
4.3. Metodyczne uwarunkowania badania - modelowanie probitowe 69
4.4. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 69
4.5. Zakończenie 72
Bibliografia 72

Rozdział 5
Finansowanie działalności klastrów przemysłowych w Polsce - Katarzyna Kazojć, Arkadiusz Marchewka 75
5.1. Wprowadzenie 75
5.2. Stan sektora przemysłowego w Polsce 76
5.3. Znaczenie klastrów przemysłowych i sposoby finansowania ich działalności 79
5.4. Zakończenie 82
Bibliografia 83

Rozdział 6
Podmioty w sieciach naukowo-przemysłowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego - Anna Sworowska 85
6.1. Wprowadzenie 85
6.2. Współwłasność patentowa jako podstawa analizy sieci naukowo-przemysłowej 87
6.3. Struktura podmiotowa sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 89
6.4. Relacje w sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 93
6.5. Centralne podmioty w sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 94
6.6. Zmiany sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 96
6.7. Zakończenie 98
Bibliografia 99

Rozdział 7
Metodyka tworzenia indeksów innowacyjności a determinanty ich wyników - Ireneusz Miciuła 101
7.1. Wprowadzenie 101
7.2. Metodyka tworzenia indeksów innowacyjności 103
7.3. Analiza barier wdrażania innowacji a determinanty wzrostu indeksów innowacyjności 109
7.4. Zakończenie 110
Bibliografia 111

Rozdział 8
Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie producentów łożysk - ujęcie retrospektywne - Dariusz Nowak 113
8.1. Wprowadzenie 114
8.2. Innowacja, potencjał innowacyjny i skłonność innowacyjna 115
8.3. Ocena potencjału innowacyjnego producentów łożysk tocznych 117
8.3.1. Fabryka Łożysk Tocznych NSK - Iskra S.A. 118
8.3.2. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. 121
8.3.3. Fabryka Łożysk Tocznych w Poznaniu 123
8.3.4. Fabryka Łożysk Tocznych Prema Milmet z Sosnowca 125
8.4. Zakończenie 126
Bibliografia 127

Rozdział 9
Analiza wpływu środków UE na innowacyjność polskich przedsiębiorstw - Katarzyna Kozioł-Nadolna 129
9.1. Wprowadzenie 129
9.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 130
9.3. Analiza innowacyjności polskich przedsiębiorstw w okresie 2004-2014 131
9.4. Problem niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania środków unijnych 136
9.5. Zakończenie 139
Bibliografia 140

Rozdział 10
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki - Roman Tylżanowski 143
10.1. Wprowadzenie 143
10.2. Istota i znaczenie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych 144
10.3. Rola przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki we współczesnej gospodarce 146
10.4. Działalność innowacyjna przemysłu wysokiej techniki w Polsce 149
10.5. Zakończenie 152
Bibliografia 153

Rozdział 11
Wykorzystanie środków europejskich dla wspierania innowacji w turystyce: przykład projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0 Plus - Zygmunt Drążek, Jakub Swacha, Karolina Muszyńska 155
11.1. Wprowadzenie 155
11.2. Projekty BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus 157
11.3. System interaktywnych galerii panoramicznych 159
11.4. System współdzielenia zasobów cyfrowych 161
11.5. Inne wdrożone innowacyjne rozwiązania 162
11.6. Zakończenie 164
Bibliografia 165

Rozdział 12
Kaizen i lean management jako źródło innowacji w przedsiębiorstwie - Jan Maksymilian Janiszewski 167
12.1. Wprowadzenie 167
12.2. Lean management jako innowacja organizacyjna 167
12.3. Wsparcie innowacji w organizacji dzięki koncepcji kaizen 171
12.4. Koła jakości i systemy sugestii jako wewnętrzne źródło innowacji w firmie 172
12.5. Zakończenie 174
Bibliografia 175

Rozdział 13
Ekoinnowacyjność w przedsiębiorstwach szansą dla zrównoważonego rozwoju w Polsce - Bogusława Ziółkowska, Mateusz Bajor 177
13.1. Wprowadzenie 177
13.2. Istota ekoinnowacji 179
13.3. Zalety i bariery wdrażania ekoinnowacji 181
13.4. Ekoinnowacje w Polsce 183
13.5. Zakończenie 186
Bibliografia 186

Rozdział 14
Społecznie odpowiedzialny wymiar innowacyjności - Ewa Mazur-Wierzbicka 189
14.1. Wprowadzenie 189
14.2. Innowacyjność - zagadnienia wprowadzające 190
14.3. CSR jako innowacja 192
14.4. CSR jako źródło innowacji 193
14.5. Zakończenie 197
Bibliografia 197

Rozdział 15
Negatywne zjawiska związane z rozwojem innowacyjności: patent trolling - Henryk Marjak 199
15.1. Wprowadzenie 199
15.2. Istota patent trollingu 202
15.3. Typologia podmiotów korzystających ze strategii typu patent trolling 205
15.4. Statystyki związane z działalnością trolli patentowych 206
15.5. Zmiany prawa ochrony własności intelektualnej w USA 209
15.6. Zakończenie 211
Bibliografia 212

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku