• Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce

Praca stanowi studium teoretyczno-metodologiczne-empiryczne dotyczące transferu technologii w klastrach morskich. Ukazuje złożoność tej tematyki, problemy jakie występują w dążeniu do innowacyjności i rozwoju tych struktur oraz propozycje wdrożenia usprawnień. Rozwiązania zaprezentowane w pracy, mogą nieść ze sobą korzyści zarówno dla podmiotów w klastrze, jak i otoczenia czy całej gospodarki. Znajduje się w niej między innymi odpowiedź na pytania: • Co stymuluje procesy transferu technologii, a co stanowi w nich bariery i w jaki sposób je ograniczać? • Jakie znaczenie ma transfer technologii w generowaniu innowacji i przewagi konkurencyjnej? • Jakie jest znaczenie koordynatora klastra i jakie działania powinien podjąć w celu tworzeniu otoczenia sprzyjającego procesom transferu technologii? • Jakie potrzeby w zakresie transferu technologii i jaki potencjał innowacyjny mają klastry morskie? • Jakie wnioski wyciągnąć można ze struktury i działalności klastrów morskich w Europie? • W jaki

Podtytuł Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce
Autor Katarzyna Kazojć
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
59.00 47.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-822-6

Praca stanowi studium teoretyczno-metodologiczne-empiryczne dotyczące transferu technologii w klastrach morskich. Ukazuje złożoność tej tematyki, problemy jakie występują w dążeniu do innowacyjności i rozwoju tych struktur oraz propozycje wdrożenia usprawnień. Rozwiązania zaprezentowane w pracy, mogą nieść ze sobą korzyści zarówno dla podmiotów w klastrze, jak i otoczenia czy całej gospodarki. Znajduje się w niej między innymi odpowiedź na pytania:
• Co stymuluje procesy transferu technologii, a co stanowi w nich bariery i w jaki sposób je ograniczać?
• Jakie znaczenie ma transfer technologii w generowaniu innowacji i przewagi konkurencyjnej?
• Jakie jest znaczenie koordynatora klastra i jakie działania powinien podjąć w celu tworzeniu otoczenia sprzyjającego procesom transferu technologii?
• Jakie potrzeby w zakresie transferu technologii i jaki potencjał innowacyjny mają klastry morskie?
• Jakie wnioski wyciągnąć można ze struktury i działalności klastrów morskich w Europie?
• W jaki sposób usprawnić transfer technologii w klastrach morskich?


Tematyka klastrów dotyczy stosunkowo nowej problematyki badawczej usytuowanej na pograniczu oddziaływania dwóch ważnych tendencji występujących w rzeczywistym życiu gospodarczym, a znajdujących odbicie w badaniach ekonomicznych. Pierwsza tendencja dotyczy konkurencyjności i innowacyjności podmiotów znajdujących się w klastrze. Druga tendencja dotyczy szansy na poprawę funkcjonowania regionów poprzez poprawę relacji społecznych i biznesowych pomiędzy członkami klastra, opartych na zaufaniu działania w specyficznej kulturze.

Cenne i w pewnym stopniu pionierskie jest dogłębne i analityczne przedstawienie w pracy najważniejszych teoretycznych, metodycznych i praktycznych aspektów opracowania modelu transferu technologii w klastrach. Mamy więc do czynienia z pracą nie tylko istotnie wzbogacającą zasoby dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań, lecz również o dużym znaczeniu dla rozwoju badań naukowych w rozpatrywanej dziedzinie, a także o wysokiej użyteczności dla praktyki gospodarczej, która dotychczas nie miała wystarczającego wsparcia teoretyczno-metodycznego ze strony nauki.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Sobolewskiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wstęp 7

Rozdział 1
Procesy transferu technologii jako źródło innowacji w przedsiębiorstwie 15
1.1. Istota i kanały transferu technologii 15
1.2. System i instytucje transferu technologii 29
1.3. Stymulatory i bariery w procesach transferu technologii 40
1.4. Znaczenie transferu technologii w podnoszeniu poziomu innowacyjności podmiotów gospodarczych 47

Rozdział 2
Funkcjonowanie klastrów morskich we współczesnej gospodarce 57
2.1. Teoretyczne podstawy koncepcji klastrów 57
2.2. Rodzaje i modele klastrów 69
2.3. Uwarunkowania funkcjonowania klastrów 79
2.4. Specyfika funkcjonowania klastrów morskich 88

Rozdział 3
Metodyka oceny procesów transferu technologii w klastrach 103
3.1. Modele procesu zarządzania klastrem 103
3.2. Metody badania i mierniki procesów transferu technologii 110
3.3. Modele procesu transferu technologii 118
3.4. Projektowanie badania procesów transferu technologii w klastrach morskich 126

Rozdział 4
Funkcjonowanie klastrów morskich w Polsce w latach 2008-2014 137
4.1. Struktura i zakres działania klastrów 137
4.2. Identyfikacja procesów i potrzeb w zakresie transferu technologii w klastrach 149
4.3. Poziom innowacyjności i potencjał innowacyjny klastra 154
4.4. Perspektywy i plany rozwojowe klastrów 164

Rozdział 5
Postulowane kierunki działań w zakresie procesów transferu technologii w klastrach morskich 169
5.1. Klastry morskie w Europie 169
5.2. Główne bariery w procesach transferu technologii w klastrach 180
5.3. Postulowany model transferu technologii w klastrach morskich 186
5.4. Implementacja proponowanego modelu transferu technologii w klastrze 196
5.5. Proponowane kierunki zmian w polityce wspierania transferu technologii w klastrach w Polsce 201

Zakończenie 207
Bibliografia 213
Źródła internetowe 230
Akty normatywne 236
Spis tabel 237
Spis wykresów 238
Spis rysunków 239

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku