• Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Zaproponowane nowatorskie podejście do zagadnień dotyczących transferu technologii, zwłaszcza w zakresie ekonometrycznego modelowania procesów przekazania i pozyskania technologii, pozwoliło na zidentyfikowanie oraz ocenę wpływu uwarunkowań współtworzących i determinujących procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Do najważniejszych atutów opracowania zaliczyć można m.in.: • temat pracy - istotny i ważny z punktu widzenia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, a zarazem słabo przebadany, odnoszący się do transferu technologii w przedsiębiorstwach wysokiej techniki, • wyraźnie sprecyzowany cel, którego wybór jest wszechstronnie uzasadniony przeglądem literatury obszaru badawczego i oceną stanu praktyki gospodarczej w tym zakresie, konsekwentnie realizowany w poszczególnych rozdziałach, • wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań, • umiejętne łączenie zagadnień teoretycznych z oceną zjawisk ekonomicznych opisujących skompl

Podtytuł Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
Autor Roman Tylżanowski
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 238
62.00 43.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-791-5

Zaproponowane nowatorskie podejście do zagadnień dotyczących transferu technologii, zwłaszcza w zakresie ekonometrycznego modelowania procesów przekazania i pozyskania technologii, pozwoliło na zidentyfikowanie oraz ocenę wpływu uwarunkowań współtworzących i determinujących procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce.

Do najważniejszych atutów opracowania zaliczyć można m.in.:
• temat pracy - istotny i ważny z punktu widzenia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, a zarazem słabo przebadany, odnoszący się do transferu technologii w przedsiębiorstwach wysokiej techniki,
• wyraźnie sprecyzowany cel, którego wybór jest wszechstronnie uzasadniony przeglądem literatury obszaru badawczego i oceną stanu praktyki gospodarczej w tym zakresie, konsekwentnie realizowany w poszczególnych rozdziałach,
• wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań,
• umiejętne łączenie zagadnień teoretycznych z oceną zjawisk ekonomicznych opisujących skomplikowaną rzeczywistość dotyczącą transferu technologii,
• poprawność stosowanych metod badawczych, znajomość ich walorów i braków,
• wieloźródłowa koncepcja badań z wykorzystaniem metodyki, którą się dotychczas nie posługiwano w ocenie procesów transferu technologii,
• rozpoznanie przejawów uwarunkowań transferu technologii do przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki,
• sformułowanie szeregu użytecznych rekomendacji.
Z recenzji dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza i dr. hab. prof. UEP Dariusza Nowaka


Poruszana w książce problematyka jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu innowacji i transferu technologii, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także studentów uczelni wyższych na kierunku ekonomia i zarządzanie.

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy transferu technologii 13
1.1. Istota transferu technologii 13
1.2. Źródła technologii i modele transferu 26
1.3. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce 41
1.4. Formy wspomagania transferu technologii w Polsce 48

Rozdział 2
Uwarunkowania procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach 59
2.1. Klasyfikacja uwarunkowań transferu technologii 59
2.2. Wewnętrzne determinanty transferu technologii 65
2.3. Zewnętrzne determinanty transferu technologii 69

Rozdział 3
Metodyka badania procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach 79
3.1. Metody i mierniki wykorzystywane w badaniach procesów transferu technologii 79
3.2. Projektowanie badania procesów transferu technologii 86
3.3. Założenia do konstruowanego modelu badawczego 92

Rozdział 4
Sektor przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce w latach 2008-2013 99
4.1. Badanie i ocena struktury przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce 99
4.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce 118
4.3. Zakres procesów transferu technologii w badanych przedsiębiorstwach 131

Rozdział 5
Modelowanie ekonometryczne procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce 147
5.1. Analiza wpływu czynnika ludzkiego na procesy transferu technologii 147
5.2. Analiza wpływu wybranych czynników ekonomicznych na procesy transferu technologii 157
5.3. Analiza czynników warunkujących procesy kooperacji w ramach transferu technologii 163
5.4. Aktywność innowacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki 168

Rozdział 6
Ocena wpływu uwarunkowań transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce 179
6.1. Wpływ uwarunkowań wewnętrznych na procesy transferu technologii 179
6.2. Wpływ zewnętrznych determinant na procesy transferu technologii 184
6.3. Wyodrębnienie stymulatorów i barier w procesach transferu technologii 194
6.4. Postulowane działania na rzecz intensyfikacji i usprawnienia procesów transferu technologii w Polsce 204

Zakończenie 211
Bibliografia 217
Spis tabel 223
Spis rysunków 225
Załączniki 231

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku