• Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia

Podtytuł Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia
Autor Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 90
46.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-474-7
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badań autorek dotyczących bezrobocia, będących realizacją projektu naukowego, finansowanego w latach 2010-2012 przez MNiSW (N N111 273538). Badania prowadzone były z wykorzystaniem metod analizy przeżycia, w których zmienną losową jest czas między określonymi zdarzeniami bądź czas trwania procesu. Celem pracy była ocena szans uzyskania zatrudnienia przez poszczególne grupy bezrobot­nych w badanym okresie oraz zbadanie zmienności szans w czasie. W monografii zastosowano wybrane metody analizy przeżycia: estymator Kapla­na-Meiera, test istotności przebiegu funkcji przeżycia, modele regresji proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa. Badania przeprowadzono w oparciu o dane indywidualne pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Wstęp 5
Rozdział 1

Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne 7

1.1. Bezrobocie a polityka gospodarcza 7

1.2. Bezrobocie w Szczecinie 12

1.3. Bezrobotni wyrejestrowani z PUP w Szczecinie w 2009 roku 15

1.4. Definiowanie zmiennych w analizie czasu trwania bezrobocia 16
Rozdział 2

Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia 19

2.1. Analiza historii zdarzeń 19

2.2. Nieparametryczne estymatory funkcji trwania 22

2.3. Testowanie istotności różnic w przebiegu funkcji przeżycia 28

2.3.1. Testy - rodzaje i zastosowanie 28

2.3.2. Wyniki weryfikacji 30

2.4. Model regresji proporcjonalnego hazardu Coxa 31
Rozdział 3

Graficzne metody badania proporcjonalności hazardu 37

3.1. Opis wybranych metod graficznych 37

3.2. Metody graficzne dla zmiennej objaśniającej Płeć (P) 42

3.3. Metody graficzne dla zmiennej objaśniającej Wiek (W) 45

3.4. Metody graficzne dla zmiennej objaśniającej Wykształcenie (S 52

3.5. Wnioski z zastosowanych metod 56
Rozdział 4

Modele nieproporcjonalnego hazardu Coxa 57

4.1. Rodzaje modeli nieproporcjonalnego hazardu Coxa 57

4.2. Model nieproporcjonalnego hazardu ze zmienną objaśniającą Płeć (P) 60

4.3. Model nieproporcjonalnego hazardu ze zmienną objaśniającą Wiek (W) 66

4.3.1. Wiek - zmienna ciągła 66

4.3.2. Wiek - zmienna kategoryzowana 71

4.4. Model nieproporcjonalnego hazardu ze zmienną objaśniającą Wykształcenie (S) 75

4.5. Wnioski z zastosowanych metod 78
Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis tabel 87

Spis wykresów 89

Dr Beata Bieszk-Stolorz jest adiunktem w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest magistrem matematyki i doktorem nauk ekonomicznych o specjalności ekonometria i rynki kapitałowe. Zainteresowania naukowe: inżynieria finanso­wa - strategie opcyjnie i ocena ryzyka inwestycji w opcje, ekonomia matematyczna, zastosowanie metod analizy przeżycia do badania zjawisk ekono­micznych, wykorzystanie narzędzi matematycznych do opisu i analizy procesów społeczno-ekonomicznych. Jest autorką lub współautorką 65 publikacji naukowych. Była realizatorką MNiSW (2006-2009 - wykonawca, 2010-2012 - wykonawca) i jednego projektu badawczego krajowego (2012). Jest członkiem PTM, PTS.
Dr Iwona Markowicz jest adiunktem w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych o specjalności statystyka i ekonometria. Zainteresowania naukowe: małe i średnie firmy, żywotność i rentowność firm, bezrobocie, zastosowania statystyki i ekonometrii w ekonomii, metody klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, analiza przeżycia. Jest autorką lub współautorką 134 publikacji naukowych i dydaktycznych. Była realizatorką czterech grantów KBN i MNiSW (1995 - kierownik i wykonawca, 2001-2002 - wykonawca, 2006-2009 - wykonawca, 2010-2012 - kierownik) oraz trzech projektów badawczych krajowych (2001, 2009-2011, 2012) i jed­nego projektu zagranicznego (2005-2007). Jest członkiem PTE, PTS oraz Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie (kierownik sekcji małych firm).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku