• Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

Podtytuł Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu
Autor Stefan Forlicz (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 352
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-492-1
We współczesnych naukach ekonomicznych modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Ich wykorzystanie nie pozwala oczywiście na rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi borykają się zarówno mikropodmioty, jak i rządy państw w sferze gospodarki, nie­mniej daje możliwości lepszego zrozumienia zachodzących procesów. Ich zrozumienie umożliwia przewidywanie szans i zagrożeń, które stwarzają.
W monografii Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych me­tod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych, jak i sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z zakresu ekonomii i zarządzania. Dlatego lektura tych opracowań powinna być interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania, którzy zaj­mują się badaniem zjawisk gospodarczych. Myślę, że także studenci nauk ekonomicznych i praktycy życia gospodarczego będą zainteresowani prezen­towanymi wynikami badań.

Rozdział 1

Zrównoważony społeczno-gospodarczy wzrost - czy rozwój? Dylemat definicyjny - Stanisława Bartosiewicz 9

1.1. Repetitio mater studiorum est 10

1.2. Kiedy pojęcie wzrostu równa się pojęciu rozwoju? 11
Rozdział 2

Narzędzia doskonalenia jakości w budownictwie - Andrzej Bujak, Katarzyna Puszko 15

2.1. Podstawy teoretyczne poprawy jakości w świetle literatury przedmiotu 17

2.2. Przykłady stosowania metod matematycznych poprawy jakości w branży budowlanej 22
Rozdział 3

Licencjaci i magistrowie na rynkach pracy krajów OECD - Maria Cieślak 31

3.1. Aktywność na rynku pracy 33

3.1.1. Stopa zatrudnienia 33

3.1.2. Stopa bezrobocia 34

3.2. Wynagrodzenia 35

3.2.1. Przeciętne wynagrodzenia 35

3.2.2. Związki między stopami zatrudnienia i bezrobocia oraz przeciętnymi wynagrodzeniami relatywnymi 39

3.2.3. Odsetki najmniej i najwięcej zarabiających 39

3.3. Próby wyjaśnienia kształtowania się relatywnych wynagrodzeń 41

3.3.1. Związki ze zmiennymi społeczno-gospodarczymi 41

3.3.2. Związki z zasobami kadr 43
Rozdział 4

Wykorzystanie analizy korespondencji do badania internetowej aktywności informacyjnej przedsiębiorstw w biznesie internetowym - Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj 49

4.1. Określenie przyczyn zróżnicowania syntetycznych mierników internetowej aktywności informacyjnej 51

4.2. Wyniki analizy korespondencji internetowej aktywności informacyjnej 54

4.2.1. Współwystępowanie kategorii: wielkość przedsiębiorstwa - poczta elektroniczna 55

4.2.2. Współwystępowanie kategorii: wielkość - wyszukiwarki internetowe stron WWW 56

4.2.3. Współwystępowanie kategorii: wielkość - rozsyłanie oferty za pomocą e-maili 57

4.2.4. Współwystępowanie kategorii: model biznesowy - informacje o zakresie oferty 59

4.2.5. Współwystępowanie kategorii: model biznesowy - bezpieczna poczta elektroniczna 60
Rozdział 5

Kanały dystrybucji informacji w internecie - Agnieszka Dejnaka 65

5.1. Informacja a gospodarstwo domowe 65

5.2. Dystrybucja informacji a decyzje zakupowe gospodarstw domowych poprzez internet - wyniki badań ilościowych. 69

5.3. Dystrybucja informacji a decyzje zakupowe gospodarstw domowych poprzez internet - wyniki badań jakościowych. 74
Rozdział 6

Wieloetapowa identyfikacja najlepszych wariantów wykonania przedsięwzięcia budowlanego - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkie­wicz 83

6.1. Zastosowany opis przebiegu przedsięwzięcia 84

6.2. Dopuszczalne postacie technologicznego grafu przedsięwzięcia 85

6.3. Procedura wyznaczania najbardziej korzystnego przebiegu przedsięwzięcia 88

6.4. Przykład zastosowania procedury 89
Rozdział 7

Porównanie własności indeksów siły Shapley'a-Shubika i Banzhafa-Colemana w szczególnym przypadku głosowania w ciele ustawodawczym podzielo­nym na partie - Maria Ekes 103

7.1. Gra prosta 104

7.2. Gra z prekoalicjami 105

7.3. Gra złożona 106

7.4. Opis badanego ciała decyzyjnego 107

7.5. Gra złożona - prezentacja wyników 111

7.6. Gra z prekoalicjami - prezentacja wyników 119

7.7. Wpływ użycia różnych modeli na zachowanie poszczególnych indeksów 125
Rozdział 8

Wielokryterialny model wspomagający planowanie wielkości zamówienia na materiał w kopalni węgla kamiennego - Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny 135

8.1. Konstrukcja wielokryterialnego modelu wielkości zamówienia 136

8.2. Wskaźniki oceny rozwiązań 140

8.3. Przykład zastosowania wielokryterialnego modelu dla ustalenia wielkości zamówienia drewna kopalnianego 141
Rozdział 9

Zastosowanie algorytmu genetycznego w wyznaczaniu harmonogramu dostaw materiałowych - Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny 147

9.1. Modele sterowania zapasami 147

9.2. Algorytm genetyczny 150

9.3. Kodowanie rozwiązania 150

9.4. Populacja początkowa 150

9.5. Ocena rozwiązania 151

9.6. Wybór rozwiązań do dalszej reprodukcji 151

9.7. Tworzenie nowych rozwiązań 151

9.8. Eksperyment 152

9.9. Dobór częstości stosowania procedury heurystycznej 153

9.10. Wyniki eksperymentu 153
Rozdział 10

Modeling Method of Stochastic Systems with Parameters Varying in Time - Arnold Korkhin 159

10.1. Problem statement 159

10.2. Calculation of regression with parameter estimates 161

10. 3. Calculation P-estimate 168

10.4. Choice the unique P-estimate 174
Rozdział 11

Zastosowanie mechanizmu aukcji amsterdamskiej w przypadku przetargów jednokryterialnych: analizy teoretyczne i wyniki badań eksperymentalnych - Paweł Kuśmierczyk 179

11.1. Aukcja amsterdamska 180

11.2. Zalety aukcji amsterdamskiej 185

11.3. Wykorzystanie eksperymentów do porównania własności mechanizmów aukcyjnych 186

11.4. Wyniki eksperymentów 190
Rozdział 12

Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych - Łukasz Kuźmiński 199

12.1. Ekstrema jako statystyki pozycyjne i ich rozkłady 200

12.2. Asymptotyczne rozkłady ekstremów - elementy teorii 201

12.3. Zbieżność wyrażenia { (n) n} P X ? u 203

12.4. Rozkład Poissona dla przekroczeń i asymptotyczny rozkład k-tej największej wartości 204

12.5. Prognozy ostrzegawcze w hydrologii 206

12.6. Zastosowanie rozkładu Poissona przekroczeń do obliczania prawdopodobieństw dla charakterystyk hydrologicznych 208
Rozdział 13

Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku - Krzysztof Łobos,

Mirosława Szewczyk 213

13.1. Dane i zmienne wykorzystywane w badaniu 214

13.2. Wyniki i dyskusja 217
Rozdział 14

Equality and proportionality of division - Janusz Łyko 227

14.1. Equality and proportionality of the division 227

14.2. Degressive proportionality 229

14.3. Measure of acceptable disproportionality 230
Rozdział 15

Diagnoza i perspektywy rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych - Łukasz Mach 233

15.1. Realizacja procesu badawczego ? metodologia badawcza 234

15.2. Obszary badawcze oraz lista zmiennych diagnostycznych 235

15.3. Dyskusja wyników badań dotyczących parametryzacji rynku nieruchomości mieszkaniowych 236
Rozdział 16

Wybrane karty kontrolne indywidualnych pomiarów - Piotr Peternek 249

16.1. Klasyczne karty kontrolne indywidualnych pomiarów 250

16.2. Karta wykorzystująca uogólniony rozkład Lambda 251

16.3. Analiza przeprowadzonych symulacji 254
Rozdział 17

Wykorzystanie badań ankietowych do analizy jakości świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działania lecznicze - Renata Rasińska, Ma­ria Danuta Głowacka, Jan Nowomiejski 261

17.1. Pojęcie jakości świadczeń zdrowotnych 262

17.2. Metodologia badań oceny jakości usług medycznych 263
Rozdział 18

Wpływ wybranych linii ubóstwa relatywnego na ocenę sfery ubóstwa relatywnego - Zofia Rusnak 271

18.1. Metody oceny sfery ubóstwa relatywnego 272

18.2. Względne ryzyko i iloraz szans 276

18.3. Wyniki badań empirycznych 277
Rozdział 19

Zdolności prognostyczne wybranych polskich modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw - Angelika Sabuhoro 287
Rozdział 20

Analiza wpływu nierówności dochodowych na zadowolenie z życia w polskim społeczeństwie - Katarzyna Sokołowska 299

20.1. Metodyka badań, dobór zmiennych 300

20.2. Wyniki badania 302
Rozdział 21

Analiza związków przyczynowych między cenami produktów rolnych w skupie a cenami targowiskowymi - Agnieszka Tłuczak 313

21.1. Metodologia 314

21.2. Wyniki badań 315
Rozdział 22 323
Rozdział 23

Prognoza liczby studentów I roku na studiach I stopnia w Polsce na lata 2010-2028 - Piotr Zieliński, Paweł Zygarłowski 333

23.1. Prognoza liczby ludności jako podstawa prognoz edukacyjnych 334

23.2. Prognoza liczby studentów I roku studiów I stopnia jako alternatywa dla prognoz ogólnej liczby studentów 336

23.3. Założenia do prognozy 339

23.4. Prognoza liczby studentów I roku - ujęcie sektorowe 342

23.5. Prognoza liczby studentów I roku - ujęcie regionalne 349

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku