• Eseje o stabilności - księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Bogusława Pietrzaka

Opracowanie merytoryczne Przyjaciół i Współpracowników Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka.

Podtytuł Eseje o stabilności - księga jubileuszowa z okazji 45-lecia prac
Autor Agnieszka Alińska (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 462
77.00 53.90
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-510-2

Opracowanie merytoryczne Przyjaciół i Współpracowników Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka. 

 

Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzak - profesor ekonomii specjalizujący się w bankowości, finansach i polityce pieniężnej. Jest kierownikiem w Katedra Skarbowości SGH. Zainteresowania badawcze i obszary działalności dydaktycznej to współczesne systemy finansowe ze szczególnym uwzględnieniem systemów bankowych – bankowości komercyjnej i bankowości centralnej oraz polityka finansowa z relacjami między jej członami, tj. polityką budżetową i pieniężną. Od początku pracy w Uczelni mocno związany z instytucjami finansowymi, od 1983 do 2009 r. na stanowiskach kierowniczych w Narodowym Banku Polskim. Jest Członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

 • ​Uwarunkowania skuteczności cen w systemie zarządzania przedsiębiorstwami, Monografie i Opracowania SGPiS nr 230, Warszawa 1987,
 • Systemowe oraz produkcyjno-rynkowe czynniki inflacyjne w gospodarce polskiej w latach osiemdziesiątych, Materiały i Studia NBP, nr 36, Warszawa 1987,
 • Systemy zarządzania a efektywność gospodarowania i równowaga rynkowa, Wydawnictwo Ministerstwa Finansów, Warszawa 1989,
 • Pieniądz i bank w gospodarce rynkowej, Materiały i Studia NBP nr 7, Warszawa 1990,
 • Finansowanie deficytu budżetowego, (współautor A. Sławiński), [w:] Państwo, społeczeństwo i gospodarka. Proces przekształceń systemowych, SGH, Warszawa 1993,
 • Polska bankowość spółdzielcza wobec wyzwań europejskich, (współautor A. Alińska), [w:] Finanse i bankowość, a wejście Polski do Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 1999,
 • Bankowość na świecie i w Polsce, red. naukowa B. Pietrzak, L. Oręziak, Instytut Naukowo – Badawczy OLIMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2000/2001,
 • Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej, Ekonomia nr 1/2001,
 • Sektor bankowości komercyjnej w Polsce – dokonania okresu transformacji i perspektywy rozwojowe, [w:] Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, (red.) J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002,
  Sektor bankowości komercyjnej w Polsce, Bank 9/2002,
 • Bank centralny i polityka pieniężna w Polsce wobec wyzwań wspólno europejskich, [w:] Europa w gospodarce polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem a przyszłością, (red.) J. Osiński, SGH, Warszawa 2004,
 • System bankowy, [w:] System finansowy w Polsce, t. I i II, red. naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 • Sektor bankowy w nadchodzących 20 latach, Bank 7 – 8 / 2010,
 • Reforma bankowości, [w:] Transformacja systemowa w Polsce, (red.) K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
 • O uwarunkowaniach i skali zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w stabilizację systemu bankowego w dobie kryzysu, [w:] Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, (red.) J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
  O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, (współautor K. Wasiak), [w:] O nowy model działania regulacji państwa w sferze finansów, (red.) A. Moździerz, K. Surówka, PWE, Warszawa 2011,
 • Bank centralny jako instytucja sieci bezpieczeństwa finansowego, [w:] Ekonomia, społeczeństwo, polityka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,
 • Ekonomiczne problemy współczesnej globalizacji [w:] Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, red. naukowa S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

Kilka słów zamiast wstępu...15

Laudacje o Prof. zw. dr. hab. Bogusławie Pietrzaku

Joanna Marczakowska-Proczka
Sylwetka Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka - Kierownika Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 19

Krystyna Brzozowska
Bogusław Pietrzak - Profesor ekonomii specjalizujący się w bankowości, finansach i polityce pieniężnej 25

Listy laudacyjne od instytucji 29

Opracowania merytoryczne Przyjaciół i Współpracowników Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka

Krystyna Brzozowska
Ocena stabilności finansowej sektora bankowego w Polsce: studium współczynnika wypłacalności kapitałowej największych banków komercyjnych i banków spółdzielczych 37

Elżbieta Chojna-Duch
Zasada stabilności fiskalnej - kilka refleksji 47

Dariusz Daniluk
Bank Gospodarstwa Krajowego w sieci stabilności instytucji i rynków finansowych w Polsce 59

Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo
Kapitał zaufania na współczesnym rynku finansowym - stan zagrożenia 73

Stanisław Flejterski, Aurelia Bielawska, Teresa Lubińska, Beata Świecka
Stabilność rynkowego i publicznego systemu finansowego w erze niestabilności 83

Juliusz Gardawski
Kształtowanie się klasy polskich przedsiębiorców prywatnych: aspekty strukturalne i postawy 91

Jan Głuchowski
Międzynarodowe podstawy zapobiegania korzystania z oaz podatkowych 117

Andrzej Gospodarowicz, Grażyna Woźniewska
Presja regulacyjna a stabilność sektora bankowego 125

Alfred Janc
Płace i wynagrodzenia w bankach - mity i rzeczywistość? 135

Krzysztof Kalicki, Jan Antczak
Wpływ Bazylei III na stabilność sektora bankowego 141

Janusz Kaliński
Wzrost gospodarczy, rentowność przedsiębiorstw i deficyt budżetu państwa w latach 1990-2010 161

Ryszard Kokoszczyński
O potrzebie dynamicznego podejścia do regulacji finansowych 171

Dorota Korenik
Czy społeczna odpowiedzialność biznesu bankowego to konieczność? 179

Karol Lutkowski
Kryzys strefy euro i jego teoretyczne implikacje 191

Krzysztof Markowski
Jakość detalicznego portfela kredytowego polskich banków - wnioski z analizy vintage 209

Ewa Miklaszewska
Pokryzysowa architektura regulacyjna w UE - korzyści i koszty 221

Wojciech Morawski
Bankowość centralna - kilka uwag historyka 229

Leokadia Oręziak
O bezsensie dalszego istnienia OFE w Polsce 237

Stanisław Owsiak
O dawniejszych i nowych nurtach w nauce finansów publicznych 259

Krystyna Piotrowska-Marczak
Imperatyw czy faktyczna potrzeba stabilizacji finansów publicznych 275

Zbigniew Polański
O nieco zapomnianej (od niedawna) funkcji systemu finansowego 285

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Bank centralny i stabilność finansowa - ku nowemu konsensusowi? 299

Bazyli Samojlik
O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w "dobrych" i "złych" czasach 309

Andrzej Sławiński
Strefa euro - o jeden most za daleko 327

Jan K. Solarz
Transformacja bankowości centralnej w Polsce 337

Jolanta Szołno-Koguc
Znaczenie transferów z budżetu państwa dla stabilizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego 357

Piotr J. Szpunar, Witold Koziński
Czy stabilność finansowa wystarcza? 369

Ryszard Wierzba
Proces budowania unii stabilności fiskalnej w strefie euro 385

Małgorzata Zaleska
SIFIs - nierozwiązywalny problem? 399

Mariusz Zygierewicz
Poszukiwanie dróg zmniejszenia ryzyka wynikającego z istnienia dużych banków 403

Helena Żukowska
Identyfi kacja czynników destabilizujących systemy finansowe 417

Marian Żukowski
Gospodarka a system bankowy w Rosji po światowym kryzysie finansowym 2007-2009 441

Informacje o autorach 459

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku