• Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne (wyd. II)

Opracowanie WZORY I TABLICE - Metody statystyczne i ekonometryczne kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących różnorodne metody ilościowe w analizie danych statystycznych. W czterech kolejnych rozdziałach zawarto: • wzory ze statystyki opisowej, • wzory ze statystyki matematycznej, • wzory z podstaw ekonometrii i prognozowania, • wzory z metody reprezentacyjnej, oraz w rozdziale piątym: • tablice statystyczne. Doświadczenia Autorek (nauczycieli akademickich) wskazują na przydatność zebranych w jednym opracowaniu wzorów i tablic niezbędnych do studiowania przedmiotów, w ramach których stosowane są metody ilościowe, a także do pisania prac dyplomowych czy przeprowadzania analiz różnorodnych danych statystycznych. Odpowiednie uporządkowanie wzorów i tablic oraz ich prezentacja wraz z niezbędnym opisem powinny ułatwić Czytelnikowi korzystanie z prezentowanego opracowania.

Podtytuł Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne (wyd. II)
Autor Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 210x297
Stron 64
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-275-0
Opracowanie WZORY I TABLICE - Metody statystyczne i ekonometryczne kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących różnorodne metody ilościowe w analizie danych statystycznych. W czterech kolejnych rozdziałach zawarto:
• wzory ze statystyki opisowej,
• wzory ze statystyki matematycznej,
• wzory z podstaw ekonometrii i prognozowania,
• wzory z metody reprezentacyjnej,
oraz w rozdziale piątym:
• tablice statystyczne.

Doświadczenia Autorek (nauczycieli akademickich) wskazują na przydatność zebranych w jednym opracowaniu wzorów i tablic niezbędnych do studiowania przedmiotów, w ramach których stosowane są metody ilościowe, a także do pisania prac dyplomowych czy przeprowadzania analiz różnorodnych danych statystycznych. Odpowiednie uporządkowanie wzorów i tablic oraz ich prezentacja wraz z niezbędnym opisem powinny ułatwić Czytelnikowi korzystanie z prezentowanego opracowania.

Wstęp 7

I. WZORY ZE STATYSTYKI OPISOWEJ 9
1. Analiza struktury 9
2. Analiza współzależności 12
2.1. Analiza korelacji 12
2.2. Analiza regresji 13
3. Analiza dynamiki 13
3.1. Przyrosty i indeksy 13
3.2. Trendy i sezonowość 15

II. WZORY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ 17
1. Rachunek prawdopodobieństwa 17
2. Wnioskowanie w analizie struktury 19
2.1. Estymacja punktowa i przedziałowa 19
2.2. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna 20
3. Wnioskowanie w analizie współzależności 23
3.1. Estymacja punktowa i przedziałowa 23
3.2. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna 24
4. Wnioskowanie w analizie dynamiki 26
4.1. Estymacja punktowa i przedziałowa 26
4.2. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna 27

III. WZORY Z PODSTAW EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA 28
1. Wybrane zagadnienia z ekonometrii 28
2. Wybrane zagadnienia z prognozowania 29

IV. WZORY Z METODY REPREZENTACYJNEJ 30
1. Podstawowe parametry 30
2. Charakterystyka próby 30
3. Estymacja parametrów w podstawowych schematach losowania 31

V. TABLICE STATYSTYCZNE 34
Tablica 1. Gęstość rozkładu normalnego standaryzowanego 34
Tablica 2. Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego 35
Tablica 3. Kwantyle rozkładu t-Studenta 37
Tablica 4. Kwantyle rozkładu c2 38
Tablica 5. Kwantyle rozkładu F (a = 0,01) 39
Tablica 6. Kwantyle rozkładu F (a = 0,05) 41
Tablica 7. Rozkład warunkowy liczby serii 43
Tablica 8. Rozkład l Kołmogorowa 45
Tablica 9. Przekształcenie r na z 46
Tablica 10. Prawdopodobieństwo P{K = k} w rozkładzie Poissona o parametrze l ... 48
Tablica 11. Liczby losowe . 52
Tablica 12. Liczby złote . 54
Tablica 13. Liczby żelazne 56
Tablica 14 Rozkład bezwarunkowy liczby serii 58
Tablica 15. Wartości krytyczne testu Durbina-Warsona (a = 0,01) 62
Tablica 16. Wartości krytyczne testu Durbina-Warsona (a = 0,05) 63

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku