• Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych

Ostatni kryzys finansowy doprowadził do szeregu zmian regulacyjnych i przewartościowań w systemie finansowym. Większa restrykcyjność banków w finansowaniu przedsiębiorstw skłania te podmioty w coraz większym stopniu do pozyskiwania środków ze źródeł pozabankowych. W kolejnych rozdziałach książki przedstawiono nowe zjawiska i rozwiązania pojawiające się w pokryzysowej gospodarce powracającej na ścieżkę szybkiego rozwoju. Wskazano możliwości i sposoby zaspokajania potrzeb finansowych przedsiębiorstw za pośrednictwem różnych segmentów rynku kapitałowego, w tym międzynarodowego, sekurytyzacji oraz podejmowania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do inwestycji kapitałowych. Przedstawiono problem oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstw i rozwiązań informacyjno-kontrolnych wdrażanych w tych podmiotach. W pracy przedstawiono także aktualne kwestie związane z rozwojem firm rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zaintereso

Podtytuł Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych
Autor Jerzy Węcławski, Joanna Fila (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
52.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-779-3

Ostatni kryzys finansowy doprowadził do szeregu zmian regulacyjnych i przewartościowań w systemie finansowym. Większa restrykcyjność banków w finansowaniu przedsiębiorstw skłania te podmioty w coraz większym stopniu do pozyskiwania środków ze źródeł pozabankowych. W kolejnych rozdziałach książki przedstawiono nowe zjawiska i rozwiązania pojawiające się w pokryzysowej gospodarce powracającej na ścieżkę szybkiego rozwoju. Wskazano możliwości i sposoby zaspokajania potrzeb finansowych przedsiębiorstw za pośrednictwem różnych segmentów rynku kapitałowego, w tym międzynarodowego, sekurytyzacji oraz podejmowania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do inwestycji kapitałowych. Przedstawiono problem oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstw i rozwiązań informacyjno-kontrolnych wdrażanych w tych podmiotach. W pracy przedstawiono także aktualne kwestie związane z rozwojem firm rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką najnowszych zjawisk w zakresie finansowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.

Wstęp 9

Rozdział 1
Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw - Blandyna Puszer 13
1.1. Dylematy międzynarodowego rynku obligacji 14
1.2. Polskie podmioty prywatne na międzynarodowym rynku obligacji 19
1.3. Istota kwitów depozytowych 22
1.4. Aktywność polskich spółek na rynku kwitów depozytowych 24
1.5. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pozyskaniem kapitału na międzynarodowym rynku kapitałowym 27
Bibliografia 31
Streszczenie/Summary 32

Rozdział 2
Rola ocen wiarygodności finansowej w postrzeganiu przedsiębiorstwa na rynku - Krzysztof Szlichciński 33
2.1. Umocowanie instytucjonalne agencji ratingowych 33
2.2. Informacyjna rola ocen ratingowych 35
2.3. Rola ocen ratingowych w Polsce 37
Bibliografia 42
Streszczenie/Summary 43

Rozdział 3
Kształtowanie systemu informacyjno-kontrolnego we współczesnym przedsiębiorstwie - Agnieszka Skoczylas-Tworek, Emilia Marciniak 45
3.1. Czynniki kształtujące działalność współczesnych organizacji 46
3.2. System kontroli wewnętrznej jako narzędzie skutecznego monitorowania działalności jednostki 48
3.3. Informacja jako determinanta procesu kierowania i kontrolowania 50
3.4. System informacyjno-kontrolny jako kręgosłup zarządzania przedsiębiorstwem 53
Bibliografia 59
Streszczenie/Summary 60

Rozdział 4
Społeczne i gospodarcze uwarunkowania przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach kryzysu - Adrianna Trzaskowska-Dmoch 63
4.1. Społeczne uwarunkowania przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach kryzysu 64
4.2. Kryzys jako zagrożenie dla firm rodzinnych 66
4.3. Kryzys jako szansa dla firm rodzinnych 69
4.4. Gospodarcze uwarunkowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu 77
4.5. Cykl życia firm rodzinnych i przedsiębiorstwa 81
Bibliografia 84
Streszczenie/Summary 86

Rozdział 5
Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu - Magdalena Hryniewicka 89
5.1. Instytucje otoczenia biznesu w Polsce 90
5.2. Charakterystyka wybranych instytucji otoczenia biznesu 95
5.2.1. Parki technologiczne 95
5.2.2. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 97
5.2.3. Fundusze kapitału zalążkowego i aniołowie biznesu 102
5.2.4. Inkubatory przedsiębiorczości 105
Bibliografia 108
Streszczenie/Summary 110

Rozdział 6
Sekurytyzacja jako instrument finansowania przedsiębiorstw - Jolanta Zombirt 111
6.1. Istota sekurytyzacji, jej zalety i konstrukcje 112
6.2. Kryzys subprime - katalog błędów popełnionych względem sekurytyzacji 118
6.3. Bieżące działania na rzecz wspierania sekurytyzacji jako narzędzia wspomagającego finansowanie przedsiębiorstw 123
Bibliografia 132
Streszczenie/Summary 133

Rozdział 7
Rola funduszy pożyczkowych w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Marlena Grzelczak 135
7.1. Źródła finansowania działalności MSP 135
7.2. Istota działalności pożyczkowej 138
7.3. Geneza funduszy pożyczkowych w Polsce 140
7.4. Charakterystyka funduszy pożyczkowych 143
7.5. Działalność funduszy pożyczkowych w Polsce 145
Bibliografia 154
Streszczenie/Summary 156

Rozdział 8
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako miejsce pozyskiwania kapitału przez spółki doradztwa finansowego w Polsce na przykładzie Open Finance S.A. i Doradcy 24 S.A. - Krzysztof Waliszewski 157
8.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 158
8.2. Rynek usług osobistego doradztwa finansowego w Polsce 159
8.3. Źródła finansowania działalności przez spółki doradztwa finansowego w Polsce 162
8.4. Pierwsza oferta publiczna Open Finance S.A. na rynku głównym GPW i obecność spółki na rynku kapitałowym 164
8.5. Pierwsza oferta publiczna Doradcy 24 S.A. na rynku New Connect GPW i obecność spółki na rynku kapitałowym 169
Bibliografia 174
Streszczenie/Summary 174

Rozdział 9
Konsekwencje zaostrzenia regulacji na rynku NewConnect dla debiutujących i notowanych spółek - Magdalena Mosionek-Schweda 177
9.1. Pojęcie oraz rozwój alternatywnych systemów obrotu 178
9.2. NewConnect jako alternatywny system obrotu - charakterystyka i rozwój 183
9.3. Przegląd zmian dokonanych w regulacjach NewConnect oraz ich wpływ na rozwój tego rynku 192
Bibliografia 197
Streszczenie/Summary 199

Rozdział 10
Terminowość spłat zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu wyemitowanych obligacji na rynku Catalyst w latach 2009-2013 - Bożena Kołosowska, Grażyna Voss 201
10.1. Rynek obligacji korporacyjnych elementem rynku finansowego w Polsce 202
10.2. Aspekty prawne tworzenia rynku obligacji Catalyst 206
10.3. Ocena funkcjonowania rynku Catalyst 211
10.4. Upadłości emitentów obligacji na rynku Catalyst w latach 2009-2013 214
Bibliografia 218
Streszczenie/Summary 219

Rozdział 11
Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na ryzyko hybrydowej opcji korytarzowej - Ewa Dziawgo 221
11.1. Opcja korytarzowa - konstrukcja, rodzaje i własności instrumentu 222
11.2. Własności współczynnika vega opcji korytarzowej 227
Bibliografia 235
Streszczenie/Summary 236

Rozdział 12
Nowe kierunki międzynarodowej optymalizacji podatkowej polskich inwestycji kapitałowych - Rafał Płókarz 237
12.1. Wzrost znaczenia jurysdykcji przyjaznych podatkowo dla polskich inwestorów 238
12.2. Nowe uwarunkowania polskich regulacji w odniesieniu do międzynarodowej optymalizacji podatkowej 241
12.2.1. Zmiany w regulacjach bilateralnych i multilateralnych sygnowanych przez Polskę 242
12.2.2. Zmiany w wewnętrznym prawie podatkowym w latach 2014-2015 244
12.3. Optymalizacja polskich inwestycji kapitałowych z wykorzystaniem spółek cypryjskich i maltańskich 246
12.3.1. Maltańskie spółki holdingowe 247
12.3.2. Spółki cypryjskie - nadal atrakcyjne 250
12.4. Optymalizacja polskich inwestycji kapitałowych z wykorzystaniem luksemburskich spółek komandytowych 253
12.4.1. Nowe luksemburskie spółki komandytowe 253
12.4.2. Luksemburskie spółki komandytowe remedium na likwidację bezpodatkowości polskich SKA 255
Bibliografia 259
Streszczenie/Summary 260

Informacja o autorach, redaktorach i recenzentach 261
Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Finansów i Bankowości 263

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku