• Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

Podtytuł Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Autor Anna Skowronek-Mielczarek
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 238
46.00 32.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-600-0

Zarządzanie przedsiębiorstwem determinowane jest wieloma czynnikami pochodzącymi z otoczenia, jak i związanymi z wewnętrznymi procesami i za­sobami. W niniejszej monografii skoncentrowano uwagę na związkach uwarunkowań zasobowych z rozwojem współczesnego przedsiębiorstwa. Przyjęto założenie, iż sprawne i efektywne wykorzystanie zasobów, tak by rosła konkurencyjność przedsiębiorstwa, wymaga szybkiego ich akumulo­wania, umiejętnej koncentracji, łączenia i koordynacji.

Z tak rozumianego podejścia do zarządzania zasobami wynika konieczność ciągłego ich doskonalenia, tym samym koncentrowania się na innowacyj­nych aspektach wykorzystania zasobów, zarządzania nimi w sposób efektywny, tworzenia z nich określonej konfiguracji, która zapewni przedsiębior­stwu możliwość rozwoju.

Monografia ta stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących oceny procesów zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie, barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej. W pracy zaprezentowano również analizy dotyczące zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu za­sobami majątkowymi, finansowymi, ludzkimi, wiedzy i informacji oraz zasobami relacyjnymi. Na tym tle dokonano też oceny efektów ekonomicznych, jakie przynosi wdrażanie innowacji w zarządzaniu poszczególnymi zasobami w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw.

Monografia może być wobec powyższego użyteczna dla tych czytelników, którzy są zainteresowani problemami zarządzania przedsiębiorstwem oraz poprawą skuteczności i efektywności ich działania.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Badanie fazy rozwoju przedsiębiorstwa - Zdzisław Leszczyński 11
1.1. Pojęcie rozwoju - fazy, rodzaje i sposoby rozwoju 12
1.2. Ilościowe - wewnętrzne metody badania poziomu rozwoju przedsiębiorstwa 14
1.3. Empiryczna weryfikacja faz rozwoju przedsiębiorstwa - metody zewnętrzne 22
Bibliografia 33

Rozdział 2
Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby - wzajemne powiązania i relacje - Anna Skowronek-Mielczarek 35
2.1. Uwarunkowania rozwoju w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw 35
2.2. Metody rozwoju wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach 44
2.3. Wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach 49
2.4. Czynniki determinujące pozyskanie zasobów w przedsiębiorstwach 56
Bibliografia 64

Rozdział 3
Zasoby majątkowe - zasady i narzędzia gospodarowania - Zdzisław Leszczyński 67
3.1. Ogólne pojęcie zasobów majątkowych 68
3.2. Ocena znaczenia poszczególnych grup zasobów 69
3.3. Narzędzia gospodarowania zakupami i zapasami 75
3.4. Gospodarowanie należnościami 79
3.5. Gospodarowanie środkami pieniężnymi 83
3.6. Gospodarowanie majątkiem trwałym w kontekście decyzji inwestycyjnych 87
Bibliografia 95

Rozdział 4
Zasoby finansowe a rozwój przedsiębiorstwa - synteza i wyniki badań - Anna Skowronek-Mielczarek 97
4.1. Zasoby finansowe wykorzystywane w przedsiębiorstwach 98
4.2. Pomiar i ocena zasobów finansowych przedsiębiorstw 109
4.3. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami finansowymi badanych przedsiębiorstw 115
Bibliografia 126

Rozdział 5
Zasoby ludzkie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw - Barbara Bojewska 127
5.1. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania zasobami ludzkimi w rozwoju przedsiębiorstwa 128
5.2. Innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi 139
5.3. Znaczenie talentów i zarządzania talentami w rozwoju przedsiębiorstw 149
5.4. Najważniejsze talenty w rozwoju badanych przedsiębiorstw 152
Bibliografia 158

Rozdział 6
Zasoby informacyjne i zarządzanie wiedzą jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Katarzyna Bachnik 161
6.1. Rozumienie procesów zarządzania wiedzą - wyniki badań 161
6.2. Zarządzanie procesem gromadzenia wiedzy i wdrażanie odpowiednich systemów 165
6.3. Rezultaty stosowania rozwiązań innowacyjnych w obszarze zarządzania zasobami informacyjnymi 170
6.4. Stopień wykorzystywania rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa 174
6.5. Czynniki hamujące procesy dzielenia się wiedzą i zarządzania zasobami informacyjnymi 180
Bibliografia 188

Rozdział 7
Zasoby relacyjne a rozwój przedsiębiorstwa - Marta Ziółkowska 189
7.1. Zasoby relacyjne wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach 191
7.2. Ocena umiejętności marketingowych oraz analizy zasobów relacyjnych w badanych przedsiębiorstwach 201
7.3. Zarządzanie zasobami relacyjnymi 207
Bibliografia 214

Spis rysunków 217
Spis tabel 221
Aneks 227

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku