• Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

Podtytuł Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym
Autor Joanna Żabińska, Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 204
41.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-477-8

Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynaro­dowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki.
Szczególna uwaga została poświęcona następującym kwestiom:

- inicjatywom podejmowanym przez G20 w celu zapobiegania, rozprzestrzeniania się i łagodzenia skutków kryzysów finansowych,

- przedstawieniu przedsięwzięć umożliwiających minimalizację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wielkich i systemowo ważnych instytucji fi­nansowych,

- znaczeniu systemów wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu występowania kryzysów finansowych,

- roli rekomendacji Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych,

- działalności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przyczyniającej się do ograniczenia skutków kryzysu i poprawy stabilności na rynkach finansowych,

- ewolucji podejścia do zarządzania kryzysem finansowym w UE i Eurosystemie,

- przedstawienia roli Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu skutków kryzysów finansowych.

Wstęp 7
Rozdział 1

Reformy i inicjatywy G20 na rzecz przeciwdziałania kryzysom finansowym - Joanna Żabińska, Aneta Sarnik-Sawicka 11

Wprowadzenie 11

1.1. Liberalizacja, deregulacja, globalizacja a powstanie G20 13

1.2. Inicjatywy podejmowane przez G20 na rzecz stabilnego rozwoju świata w latach 2000-2007 22

1.3. Światowy kryzys gospodarczy a inicjatywy G20 w latach 2008-2011 33

Podsumowanie 50
Rozdział 2

Znaczenie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka systemowego związanego z funkcjonowaniem ważnych (istotnych) systemowo instytucji fi­nansowych (SIFI) - Joanna Żabińska 51

Wprowadzenie 51

2.1. Ryzyko systemowe, jego istota i skutki 52

2.2. Makroostrożnościowe podejście - ryzyko systemowe związane z funkcjonowaniem wielkich, silnie powiązanych instytucji finansowych 57

2.3. Metody identyfikacji systemowo ważnych (istotnych) instytucji finansowych 62

2.4. Działania podjęte w zakresie uporządkowanego procesu likwidacji SIFI 70

Podsumowanie 73
Rozdział 3

Systemy wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym - Joanna Gąska 75

Wprowadzenie 75

3.1. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzia zapobiegania kryzysom finansowym 79

3.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie percepcji w dynamicznie zmieniającej się sytuacji w międzynarodowym systemie finansowym 86

3.3. Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową 89

3.4. Systemy wczesnego ostrzegania i stabilność finansowa 91

3.5. Wady systemow wczesnego ostrzegania 95

Podsumowanie 98
Rozdział 4

Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych - Małgorzata Zielińska-Bieniek 101

Wprowadzenie 101

4.1. Na drodze do Bazylei III - raport grupy roboczej de Larosiere?a 102

4.2. Bazylea III - podstawowe założenia 105

4.3. Luki Bazylei III 111

4.4. Analiza skutkow makroekonomicznych - koszty i korzyści wdrożenia Bazylei III 113

4.5. Transpozycja Bazylei III na prawo unijne - projekt dyrektywy CRD IV 117

4.6. Dostosowanie bankow do wymogow Bazylei III 120

Podsumowanie 123
Rozdział 5

Działania podejmowane przez IOSCO dla wzmocnienia międzynarodowego systemu finansowego na tle globalnego kryzysu finansowego - Blandyna Pu­szer 125

Wprowadzenie 125

5.1. Cele działalności IOSCO 126

5.2. Przedmiot regulacji IOSCO 129

5.3. IOSCO a agencje ratingowe 134

5.4. Rola IOSCO w zapobieganiu kryzysom finansowym 138

5.5. Znaczenie wymiany informacji dla zapobiegania kryzysom finansowym z punktu widzenia IOSCO 144

Podsumowanie 148
Rozdział 6

Zarządzanie kryzysem finansowym w strefie euro - Krystyna Mitręga-Niestrój 151

Wprowadzenie 151

6.1. Zarządzanie kryzysem finansowym przed wybuchem kryzysu subprime 152

6.2. Zarządzanie kryzysem finansowym w UE w latach 2007-2009 160

6.3. Aktualny stan prac nad ramami zarządzania kryzysem finansowym w Unii Europejskiej 166

Podsumowanie 171
Rozdział 7

Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych - Łukasz Szewczyk 173

Wprowadzenie 173

7.1. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w czasie globalnego kryzysu finansowego 174

7.2. Działania EBC w ramach programu zakupu papierów wartościowych 180

7.3. Działania Europejskiego Banku Centralnego na rzecz przeciwdziałania kryzysom finansowym 183

7.4. Porównanie działań Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w kryzysie finansowym 187

Podsumowanie 191
Bibliografia 193

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku