• Państwowa Straż Rybacka i Społeczna Straż Rybacka. Pozycja prawna oraz zakres działania

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie statusu prawnego Państwowej Straży Rybackiej i Społecznej Straży Rybackiej oraz strażników rybackich. Wiele miejsca poświęcono w niej kompetencjom PSR, które obejmują zarówno problematykę administracyjną, jak i postępowania w sprawach o wykroczenia. Istotne znaczenie ma zaprezentowanie takich zagadnień jak: • zakresu działania PSR • stosunku pracy strażnika PSR • uprawnień kontrolnych PSR • nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego • prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia • prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej • uprawnień Społecznej Straży Rybackiej Potencjalnymi adresatami książki są nie tylko strażnicy rybaccy, ale także członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, pracownicy innych formacji zajmujący się ochroną środowiska naturalnego, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

Podtytuł Państwowa Straż Rybacka i Społeczna Straż Rybacka. Pozycja prawna oraz zakres działania
Autor Bolesław Kurzępa
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
46.00 32.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-734-2

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie statusu prawnego Państwowej Straży Rybackiej i Społecznej Straży Rybackiej oraz strażników rybackich. Wiele miejsca poświęcono w niej kompetencjom PSR, które obejmują zarówno problematykę administracyjną, jak i postępowania w sprawach o wykroczenia.
Istotne znaczenie ma zaprezentowanie takich zagadnień jak:
• zakresu działania PSR
• stosunku pracy strażnika PSR
• uprawnień kontrolnych PSR
• nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego
• prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia
• prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
• uprawnień Społecznej Straży Rybackiej

Potencjalnymi adresatami książki są nie tylko strażnicy rybaccy, ale także członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, pracownicy innych formacji zajmujący się ochroną środowiska naturalnego, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

Wykaz skrótów  8

Przedmowa  9

 

Rozdział 1

Ochrona zasobów wodnych w II Rzeczypospolitej i w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1985  13

 

Rozdział 2

Status prawny Państwowej Straży Rybackiej oraz strażnika rybackiego  29

2.1. Charakter prawny i zakres działania Państwowej Straży Rybackiej  29

2.2. Stosunek pracy strażników Państwowej Straży Rybackiej  31

2.2.1. Wymogi formalne  32

2.2.2. Umundurowanie i odznaka służbowa strażnika Państwowej Straży Rybackiej  40

2.3. Prawa i obowiązki pracownicze  41

2.3.1. Uposażenie strażników PSR  41

2.3.2. Nagroda jubileuszowa  43

2.3.3. Odprawa emerytalna  45

2.4. Podległość służbowa osób najbliższych  46

2.5. Wykonywanie pracy zastępczej  47

2.6. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych  47

2.7. Podstawowe obowiązki pracownicze  49

2.8. Oświadczenie o stanie majątkowym  50

2.9. Wykonywanie poleceń służbowych  51

2.10. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia oraz prowadzenie działalności gospodarczej  51

2.11. Udział w strajkach i akcjach protestacyjnych  54

2.12. Oddelegowanie poza siedzibę jednostki macierzystej  55

2.13. Rozliczenie kosztów podróży służbowej  57

2.14. Świadczenia emerytalne i rentowe  60

2.15. Czas pracy oraz wynagrodzenie za pracę poza normalnymi godzinami pracy  61

2.16. Odznaka honorowa  65

2.17. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna  66

2.18. Spory ze stosunku pracy  67

 

Rozdział 3

Kompetencje Państwowej Straży Rybackiej  69

3.1. Kontrola dokumentów  70

3.2. Kontrola odłowionych ryb i sprzętu służącego do ich połowu  72

3.3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu  76

3.4. Żądanie wyjaśnień i wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli  77

3.5. Legitymowanie osób  79

3.6. Odebranie ryb i przedmiotów służących do ich połowu  82

3.7. Odebranie dokumentów uprawniających do połowu ryb oraz stwierdzających pochodzenie ryb  87

3.8. Kontrola środków transportowych  88

3.9. Przeszukanie osób i pomieszczeń  90

3.10. Doprowadzanie osób zatrzymanych do jednostek policyjnych  95

3.11. Prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia  98

3.12. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego  110

3.13. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy  127

3.14. Prawo wstępu i wjazdu  130

3.15. Prawo prowadzenia działań kontrolnych  131

3.16. Prawo noszenia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej  132

3.17. Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego  133

3.18. Użycie broni palnej  140

3.19. Dokumentowanie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej  147

3.20. Posiadanie, przechowywanie i ewidencjonowanie przez PSR broni palnej, sygnałowej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego  149

3.21. Odpowiedzialność za zachowania niezgodne z przepisami o broni palnej i amunicji  153

3.22. Uprawnienia pochodne strażników rybackich  154

3.23. Zażalenie do prokuratora na czynności strażnika rybackiego  160

3.24. Szczególna ochrona strażników rybackich  161

3.25. Współdziałanie Państwowej Straży Rybackiej z Policją  164

 

Rozdział 4

Społeczna Straż Rybacka  167

 

Bibliografia  175

Bolesław Kurzępa - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" i redaktorem „Orzecznictwa Sądów w Sprawach Gospodarczych." Wykonuje również zawód adwokata. Autor ok. 350 publikacji (artykułów, glos, recenzji) z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa administracyjnego. Opublikował także (samodzielnie lub jako współautor) kilkadziesiąt monografii oraz komentarzy do kodeksów i ustaw.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku